Female.pl - internetowy magazyn dla kobiet


Nazwa i symbol ZUS:
D15.1 Serce
D15.2 Śródpiersie
D15.7 Inne określone narządy klatki piersiowej
D15.9 Nieokreślone narządy klatki piersiowej
D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych
D16.0 Łopatka i kości długie kończyny górnej
D16.1 Kości krótkie kończyny górnej
D16.2 Kości długie kończyny dolnej
D16.3 Kości krótkie kończyny dolnej
D16.4 Kości czaszki i twarzy
D16.5 Żuchwa
D16.6 Kręgosłup
D16.7 Żebra, mostek i obojczyk
D16.8 Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
D16.9 Kości i chrząstki stawowe, nie określone
D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
D17.0 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
D17.1 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
D17.2 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
D17.3 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień
D17.4 Tłuszczak narządów klatki piersiowej
D17.5 Tłuszczak narządów jamy brzusznej
D17.6 Tłuszczak powrózka nasiennego
D17.7 Tłuszczak innych umiejscowień
D17.9 Tłuszczak, nie określony
D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.1 Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia
D19 Nowotwory niezłośliwe międzybłonka
D19.0 Międzybłoniak opłucnej
D19.1 Międzybłoniak otrzewnej
D19.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
D19.9 Międzybłoniak, nie określony
D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D20.0 Przestrzeń zaotrzewnowa
D20.1 Otrzewna
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D21.0 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi
D21.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
D21.2 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D21.3 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
D21.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
D21.5 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
D21.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nie określone
D21.9 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nie określone
D22 Znamiona barwnikowe
D22.0 Znamiona melanocytowe wargi
D22.1 Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
D22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
D22.4 Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi
D22.5 Znamiona melanocytowe tułowia
D22.6 Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
D22.7 Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D22.9 Znamiona melanocytowe, nie określone
D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry
D23.0 Skóra wargi
D23.1 Skóra powieki, łącznie z kątem oka
D23.2 Skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego
D23.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
D23.4 Skóra owłosiona głowy i szyi
D23.5 Skóra tułowia:
D23.6 Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
D23.7 Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D23.9 Skóra, nie określona
D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D25.0 Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
D25.1 Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
D25.2 Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
D25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nie określony
D26 Inne niezłośliwe nowotwory macicy
D26.0 Szyjka macicy
D26.1 Trzon macicy
D26.7 Inna część macicy
D26.9 Macica, nie określona
D27 Niezłośliwy nowotwór jajnika
D28 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D28.0 Srom
D28.1 Pochwa
D28.2 Jajowody i więzadła
D28.7 Inne określone żeńskie narządy płciowe
D28.9 Żeńskie narządy płciowe, nie określone
D29 Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych
D29.0 Prącie
D29.1 Gruczoł krokowy
D29.2 Jądro
D29.3 Najądrze
D29.4 Moszna
D29.7 Inne męskie narządy płciowe
D29.9 Męskie narządy płciowe, nie określone
D30 Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
D30.0 Nerka
D30.1 Miedniczka nerkowa
D30.2 Moczowód
D30.3 Pęcherz moczowy
D30.4 Cewka moczowa
D30.7 Inne narządy moczowe
D30.9 Narządy moczowe, nie określone
D31 Niezłośliwy nowotwór oka
D31.0 Spojówka
D31.1 Rogówka
D31.2 Siatkówka
D31.3 Naczyniówka
D31.4 Ciało rzęskowe
D31.5 Gruczoły i drogi łzowe
D31.6 Oczodół, nie określony
D31.9 Oko, nie określone
D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
D32.0 Opony mózgowe
D32.1 Opony rdzeniowe
D32.9 Opony, nie określone
D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D33.0 Mózg, nadnamiotowe
D33.1 Mózg, podnamiotowe
D33.2 Mózg, nie określony
D33.3 Nerwy czaszkowe
D33.4 Rdzeń kręgowy
D33.7 Inne określone części centralnego systemu nerwowego
D33.9 Centralny system nerwowy, nie określony
D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
D35 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D35.0 Nadnercza
D35.1 Przytarczyce
D35.2 Przysadka
D35.3 Przewód nosowo-gardłowy
D35.4 Szyszynka
D35.5 Kłębek szyjny
D35.6 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D35.7 Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego
D35.8 Zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego
D35.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony
D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D36.0 Węzły chłonne
D36.1 Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy
D36.7 Inne określone umiejscowienie
D36.9 Niezłośliwy nowotwór, nie określony
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych
D37.0 Warga, jama ustna i gardło
D37.1 Żołądek
D37.2 Jelito cienkie
D37.3 Jelio ślepe
D37.4 Okrężnica
D37.5 Odbytnica
D37.6 Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
D37.7 Inne narządy trawienne
D37.9 Narządy trawienne, nie określone
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D38.0 Krtań
D38.1 Tchawica, oskrzela i płuca
D38.2 Opłucna
D38.3 Śródpiersie
D38.4 Grasica
D38.5 Inne narządy układu oddechowego
D38.6 Układ oddechowy, nie określony
D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D39.0 Macica
D39.1 Jajnik
D39.2 Łożysko
D39.7 Inne żeńskie narządy płciowe
D39.9 Żeńskie narządy płciowe, nie określone
D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D40.0 Gruczoł krokowy
D40.1 Jądro
D40.7 Inne męskie narządy płciowe
D40.9 Męskie narządy płciowe, nie określone
D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych
D41.0 Nerka
D41.1 Miedniczka nerkowa
D41.2 Moczowód
D41.3 Cewka moczowa
D41.4 Pęcherz moczowy
D41.7 Inne narządy moczowe
D41.9 Narządy moczowe, nie określone
D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon
D42.0 Opony mózgowe
D42.1 Opony rdzeniowe
D42.9 Opony, nie określone
D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego
D43.0 Mózg, nadnamiotowe
D43.1 Mózg, podnamiotowe
D43.2 Mózg, nie określony
D43.3 Nerwy czaszkowe
D43.4 Rdzeń kręgowy
D43.7 Inne części centralnego systemu nerwowego
D43.9 Centralny system nerwowy, nie określone
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.0 Tarczyca
D44.1 Nadnercza
D44.2 Przytarczyce
D44.3 Przysadka
D44.4 Przewód nosowo-gardłowy
D44.5 Szyszynka
D44.6 Kłębek szyjny
D44.7 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D44.8 Zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.9 Gruczoły wydzielania wewnętrznego, nie określone
D45 Czerwienica prawdziwa
D46 Zespoły mielodysplastyczne
D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami
D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
D46.4 Oporna niedokrwistość, nie określona
D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne
D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nie określony
D47 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
D47.0 Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
D47.1 Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku
D47.2 Gammopatia monoklonalna
D47.3 Samoistna trombocytopenia (krwotoczna)
D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych
D47.9 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nie określone
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze innych i nieokreślonych umiejscowień
D48.0 Kości i chrząstki stawowe
D48.1 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
D48.2 Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy
D48.3 Przestrzeń zaotrzewnowa
D48.4 Otrzewna
D48.5 Skóra
D48.6 Sutek
D48.7 Inne określone umiejscowienie
D48.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nie określony
D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.0 Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
D50.1 Dysfagia syderopeniczna
D50.8 Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9 Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza
D51 Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego
D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
D51.2 Niedobór transkobalaminy II
D51.3 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12zależne od diety
D51.8 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
D52 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D52.0 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
D52.1 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami
D52.8 Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego
D52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D53.0 Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
D53.1 Inne niedokrwistości megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej
D53.2 Niedokrwistość w przebiegu gnilca
D53.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D53.8 Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
D53.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych
D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
D55.0 Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
D55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu
D55.2 Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
D55.8 Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D55.9 Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D56 Talasemia
D56.0 Talasemia alfa
D56.1 Talasemia beta
D56.2 Talasemia delta-beta
D56.3 Cecha talasemii
D56.4 Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH)
D56.8 Inne talasemie
D56.9 Nieokreślona talasemia
D57 Zaburzenia połączone z sierpowatokrwinkowością
D57.0 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
D57.2 Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
D57.3 Cecha sierpowatokrwinkowości
D57.8 Inne sierpowatokrwinkowości
D58 Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.0 Sferocytoza dziedziczna
D58.1 Eliptocytoza dziedziczna
D58.2 Inne hemoglobinopatie
D58.8 Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.9 Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna
D59.0 Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami
D59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
D59.2 Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami
D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy
D59.4 Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
D59.5 Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheliego)
D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych
D59.8 Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
D59.9 Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta
D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)
D60.0 Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.1 Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa
D60.8 Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe
D60.9 Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D61 Inne niedokrwistości aplastyczne
D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
D61.1 Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami
D61.2 Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi
D61.3 Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
D61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczne
D61.9 Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63 Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D63 Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D63.0 Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+)
D63.8 Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64 Inne niedokrwistości
D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
D64.1 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi
D64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczne
D64.4 Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna
D64.8 Inne określone niedokrwistości
D64.9 Nieokreślona niedokrwistość
D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68 Inne zaburzenia krzepnięcia
D68.0 Choroba von Willebranda
D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI
D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów
D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia
D68.9 Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia
D69 Plamica i inne skazy krwotoczne
D69.0 Plamica alergiczna
D69.1 Jakościowe defekty płytek
D69.2 Inne skazy niemałopłytkowe
D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
D69.4 Inne pierwotne małopłytkowości
D69.5 Małopłytkowość wtórna
D69.6 Nieokreślona małopłytkowość
D69.8 Inne określone skazy krwotoczne
D69.9 Skazy krwotoczne, nie określone
D70 Agranulocytoza
D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72 Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.0 Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
D72.1 Eozynofilia
D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.9 Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D73 Choroby śledziony
D73.0 "Hiposplenizm"
D73.1 "Hipersplenizm"
D73.2 Przewlekła splenomegalia zastoinowa
D73.3 Ropień śledziony
D73.4 Torbiel śledziony
D73.5 Zawał śledziony
D73.8 Inne choroby śledziony
D73.9 Nieokreślona choroba śledziony
D74 Methemoglobinemia
D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
D74.8 Inne methemoglobinemie
D74.9 Nieokreślona methemoglobinemia
D75 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.0 Erytrocytoza rodzinna
D75.1 Nadkrwistość wtórna
D75.2 Nadpłytkowość samoistna
D75.8 Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.9 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nie określone
D76 Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego
D76.0 Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
D76.1 Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą
D76.2 Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3 Inne zespoły histiocytowe
D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
D80 Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia
D80.1 Nierodzinna hipogammaglobulinemia
D80.2 Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA)
D80.3 Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG)
D80.4 Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM)
D80.5 Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM)
D80.6 Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7 Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8 Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
D80.9 Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał
D81 Mieszane niedobory odpornościowe
D81.0 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki
D81.1 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B
D81.2 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3 Niedobór deaminazy adenozyny (ADA)
D81.4 Zespół Nezelofa
D81.5 Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP)
D81.6 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
D81.7 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8 Inne złożone niedobory odporności
D81.9 Nieokreślone złożone niedobory odporności
D82 Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami
D82.0 Zespół Wiskotta-Aldricha
D82.1 Zespół Di Georgea
D82.2 Niedobór odporności z karłowatością
D82.3 Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epstein-Barr
D82.4 Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE)
D82.8 Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
D82.9 Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami
D83 Pospolity zmienny niedobór odporności
D83.0 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
D83.1 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T
D83.2 Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
D83.8 Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
D83.9 Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności
D84 Inne niedobory odporności
D84.0 Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1)
D84.1 Zaburzenia układu dopełniacza
D84.8 Inne określone niedobory odporności
D84.9 Nieokreślony niedobór odporności
D86 Sarkoidoza
D86.0 Sarkoidoza płucna
D86.1 Sarkoidoza węzłów chłonnych
D86.2 Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
D86.3 Sarkoidoza skórna
D86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
D86.9 Nieokreślona sarkoidoza
D89 Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej
D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna
D89.1 Krioglobulinemia
D89.2 Nieokreślona hipergammaglobulinemia
D89.8 Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.9 Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
K00 Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
K00.0 Brak zębów
K00.1 Zęby nadliczbowe
K00.2 Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów
K00.3 Zęby ze szkliwem plamkowym
K00.4 Zaburzenia rozwoju zęba
K00.5 Dziedziczne zaburzenia w strukturze zęba niesklasyfikowane gdzie indziej
K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
K00.7 Zespół ząbkowania
K00.8 Inne zaburzenia w rozwoju zębów
K00.9 Zaburzenia rozwoju zęba, nie określone
K01 Wtopione i zaklinowane zęby
K01.0 Wtopione zęby
K01.1 Zaklinowane zęby
K02 Próchnica zębów
K02.0 Próchnica ograniczona do szkliwa
K02.1 Próchnica zębiny
K02.2 Próchnica cementu
K02.3 Zatrzymana próchnica zębów
K02.4 Odontoklazja
K02.8 Inne próchnice zębów
K02.9 Próchnica zębów, nie określona
K03 Inne choroby tkanek twardych zębów
K03.0 Starcie zębów pochodzenia pokarmowego
K03.1 Starcie zębów pochodzenia mechanicznego
K03.2 Nadżerka zębów
K03.3 Patologiczna resorpcja
K03.4 Przerost cementu korzeniowego [hypercementosis]
K03.5 Zrośnięcie zęba z kością [ankiloza zębów]
K03.6 Złogi nazębne
K03.7 Zmiany zabarwienia tkanek twardych po wyrżnięciu się zęba
K03.8 Inne określone choroby tkanek twardych zębów
K03.9 Choroba tkanek twardych zębów, nie określona
K04 Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
K04.0 Zapalenie miazgi [pulpitis]
K04.1 Martwica miazgi
K04.2 Zwyrodnienie miazgi
K04.3 Tworzenie się nieprawidłowej tkanki twardej w miazdze
K04.4 Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej pochodzenia miazgowego
K04.5 Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej
K04.6 Ropień okołowierzchołkowy z zajęciem zatoki szczękowej
K04.7 Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej
K04.8 Torbiel korzeniowa
K04.9 Inne i nieokreślone choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
K05 Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia
K05.0 Ostre zapalenie dziąseł
K05.1 Przewlekłe zapalenie dziąseł
K05.2 Ostre zapalenie przyzębia
K05.3 Przewlekłe zapalenie przyzębia
K05.4 Desmodontoza
K05.5 Inne choroby przyzębia
K05.6 Choroba przyzębia, nie określona
K06 Inne zaburzenia dziąsła i bezzębny wyrostek zębodołowy
K06.0 Zanik dziąseł
K06.1 Przerost dziąseł
K06.2 Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
K06.8 Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K06.9 Zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nie określone
K07 Nieprawidłowości zębowo-twarzowe [łącznie z wadami zgryzu]
K07.0 Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
K07.1 Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki
K07.2 Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych
K07.3 Nieprawidłowości położenia zębów
K07.4 Wady zgryzu, nie określone
K07.5 Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe
K07.6 Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych
K07.8 Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe
K07.9 Nieprawidłowość zębowo-twarzowa, nie określona
K08 Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących (podłoża)
K08.0 Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych
K08.1 Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia
K08.2 Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.3 Zatrzymany korzeń zęba
K08.8 Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K08.9 Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nie określone
K09 Torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
K09.0 Torbiele rozwojowe zębopochodne
K09.1 Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
K09.2 Inne torbiele szczęk
K09.8 Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
K09.9 Torbiel okolicy jamy ustnej, nie określona
K10 Inne choroby szczęk i żuchwy
K10.0 Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy
K10.1 Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny
K10.2 Stany zapalne szczęk i żuchwy
K10.3 Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy
K10.8 Inne określone choroby szczęk i żuchwy
K10.9 Choroba szczęk lub żuchwy, nie określona
K11 Choroby gruczołów ślinowych
K11.0 Zanik gruczołu ślinowego
K11.1 Przerost gruczołu ślinowego
K11.2 Zapalenie gruczołu ślinowego
K11.3 Ropień gruczołu ślinowego
K11.4 Przetoka gruczołu ślinowego
K11.5 Kamica ślinianek
K11.6 Torbiel śluzowa [mukocele]
K11.7 Zaburzenia wydzielania śliny
K11.8 Inne choroby gruczołów ślinowych
K11.9 Choroba gruczołu ślinowego, nie określona
K12 Zapalenie jamy ustnej i pochodne zmiany
K12.0 Nawracające afty jamy ustnej
K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej
K12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
K13 Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej
K13.0 Choroby warg
K13.1 Nagryzanie policzka i wargi
K13.2 Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język
K13.3 Włochate rogowacenie białe
K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
K13.5 Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
K13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
K13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
K14 Choroby języka
K14.0 Zapalenie języka
K14.1 Język geograficzny
K14.2 Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne
K14.3 Przerost brodawek języka
K14.4 Zanik brodawek języka
K14.5 Język pofałdowany
K14.6 Ból języka [przeczulica]
K14.8 Inne choroby języka
K14.9 Choroby języka, nie określone
K20 Zapalenie przełyku
K21 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe
K21.0 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku
K21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
K22 Inne choroby przełyku
K22.0 Achalazja wpustu
K22.1 Wrzód przełyku
K22.2 Niedrożność przełyku
K22.3 Przedziurawienie przełyku
K22.4 Dyskineza przełyku
K22.5 Uchyłek przełyku nabyty
K22.6 Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
K22.8 Inne określone choroby przełyku
K22.9 Choroba przełyku, nie określona
K23 Schorzenia przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K23 Schorzenia przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K23.0 Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+)
K23.1 Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+)
K23.8 Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K25 Wrzód żołądka
K25.0 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem)
K25.1 Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem)
K25.2 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K25.3 Wrzód żołądka (ostry bez wzmianku o krwotoku lub przedziuraw
K25.4 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K25.5 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieni
K25.6 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i pr
K25.7 Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedz
K25.9 Wrzód żołądka (nie określony jako ostry lub przewlekły bez w
K26 Wrzód dwunastnicy
K26.0 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem)
K26.1 Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem)
K26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K26.3 Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianku o krwotoku lub przedzi
K26.4 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K26.5 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziuraw
K26.6 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
K26.7 Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub pr
K26.9 Wrzód dwunastnicy (nie określony jako ostry lub przewlekły b
K27 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu
K27.0 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwo
K27.1 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z prze
K27.2 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwo
K27.3 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wz
K27.4 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły l
K27.5 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły l
K27.6 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły l
K27.7 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły b
K27.9 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nie określon
K28 Wrzód żołądka i jelit
K28.0 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem)
K28.1 Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem)
K28.2 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawienie
K28.3 Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianku o krwotoku lub prz
K28.4 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotok
K28.5 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedzi
K28.6 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotok
K28.7 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lu
K28.9 Wrzód żołądka i jelit (nie określony jako ostry lub przewlek
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
K29.1 Inne ostre zapalenie żołądka
K29.2 Alkoholowe zapalenie żołądka
K29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
K29.5 Przewlekłe zapalenie żołądka, nie określone
K29.6 Inne zapalenia żołądka
K29.7 Zapalenie żołądka, nie określone
K29.8 Zapalenie dwunastnicy
K29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nie określone
K30 Dyspepsja
K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy
K31.0 Ostra rozstrzeń żołądka
K31.1 Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
K31.2 Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
K31.3 Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
K31.4 Uchyłek żołądka
K31.5 Niedrożność dwunastnicy
K31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicy
K31.8 Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
K31.9 Choroba żołądka i dwunastnicy, nie określone
K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone
K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego
K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone
K38 Inne choroby wyrostka robaczkowego
K38.0 Rozrost wyrostka robaczkowego
K38.1 Kamienie wyrostkowe
K38.2 Uchyłek wyrostka robaczkowego
K38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego
K38.8 Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
K38.9 Choroby wyrostka robaczkowego, nie określone
K40 Przepuklina pachwinowa
K40.0 Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K40.1 Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą
K40.2 Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K40.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
K40.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
K40.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
K41 Przepuklina udowa
K41.0 Obustronna przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K41.1 Obustronna przepuklina udowa, ze zgorzelą
K41.2 Obustronna przepuklina udowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K41.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K41.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa ze zgorzelą
K41.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
K42 Przepuklina pępkowa
K42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K42.1 Przepuklina pępkowa ze zgorzelą
K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
K43 Przepuklina brzuszna
K43.0 Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli
K43.1 Przepuklina brzuszna ze zgorzelą
K43.9 Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
K44 Przepuklina przeponowa
K44.0 Przepuklina przeponowa z niedrożnością bez zgorzeli
K44.1 Przepuklina przeponowa ze zgorzelą
K44.9 Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
K45 Inne przepukliny brzuszne
K45.0 Inne określone przepukliny brzuszne z niedrożnością bez zgorzeli
K45.1 Inne określone przepukliny brzuszne ze zgorzelą
K45.8 Inne określone przepukliny brzuszne bez niedrożności lub zgorzeli
K46 Nieokreślone przepukliny brzuszne
K46.0 Nieokreślone przepukliny brzuszne z niedrożnością bez zgorzeli
K46.1 Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą
K46.9 Nieokreślone przepukliny brzuszne bez niedrożności lub zgorzeli
K50 Choroba Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]
K50.0 Choroba Crohna jelita cienkiego
K50.1 Choroba Crohna jelita grubego
K50.8 Inne postacie choroby Crohna
K50.9 Choroba Crohna, nie określona
K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K51.0 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego
K51.1 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego
K51.2 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy
K51.3 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy
K51.4 Rzekoma polipowatość jelita grubego
K51.5 Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy
K51.8 Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K51.9 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nie określone
K52 Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.0 Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniem
K52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy
K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.8 Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nie określone
K55 Naczyniowe zaburzenia jelit
K55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
K55.1 Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
K55.2 Angiodysplazja jelita grubego
K55.8 Inne naczyniowe zaburzenia jelit
K55.9 Naczyniowe zaburzenia jelit, nie określone
K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
K56.0 Niedrożność porażenna
K56.1 Wgłobienie
K56.2 Skręt jelita
K56.3 Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym
K56.4 Inne postacie zatkania jelita
K56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnością
K56.6 Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
K56.7 Niedrożność, nie określona
K57 Choroba uchyłkowa jelit
K57.0 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem
K57.1 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.2 Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.3 Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.4 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.5 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.8 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem
K57.9 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia
K58 Zespół drażliwego jelita
K58.0 Zespół pobudliwego jelita z biegunką
K58.9 Zespół pobudliwego jelita bez biegunki
K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit
K59.0 Zaparcie
K59.1 Biegunka czynnościowa
K59.2 Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K59.3 Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej
K59.4 Kurcz odbytu
K59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
K59.9 Czynnościowe zaburzenia jelit, nie określone
K60 Szczelina i przetoka okolic odbytu i odbytnicy
K60.0 Ostra szczelina odbytu
K60.1 Przewlekła szczelina odbytu
K60.2 Szczelina odbytu, nie określona
K60.3 Przetoka odbytu
K60.4 Przetoka odbytnicza
K60.5 Przetoka odbytowo-odbytnicza
K61 Ropień okolic odbytu i odbytnicy
K61.0 Ropień odbytu
K61.1 Ropień odbytniczy
K61.2 Ropień odbytniczo-odbytowy
K61.3 Ropień kulszowo-odbytniczy
K61.4 Ropień wewnątrzzwieraczowy
K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
K62.0 Polip odbytu
K62.1 Polip odbytnicy
K62.2 Wypadnięcie odbytu
K62.3 Wypadnięcie odbytnicy
K62.4 Zwężenie odbytu i odbytnicy
K62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicy
K62.6 Wrzód odbytu i odbytnicy
K62.7 Popromienne zapalenie prostnicy
K62.8 Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
K62.9 Choroby odbytu i odbytnicy, nie określone
K63 Inne choroby jelit
K63.0 Ropień jelit
K63.1 Przedziurawienie jelita (nieurazowe)
K63.2 Przetoka jelitowa
K63.3 Wrzód jelita
K63.4 Opadnięcie trzewi
K63.8 Inne określone choroby jelit
K63.9 Choroba jelita, nie określona
K65 Zapalenie otrzewnej
K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej
K65.8 Inne zapalenie otrzewnej
K65.9 Zapalenie otrzewnej, nie określone
K66 Inne zaburzenia otrzewnej
K66.0 Zrosty otrzewnowe
K66.1 Krwiak otrzewnej
K66.8 Inne określone zaburzenia otrzewnej
K66.9 Schorzenia otrzewnej, nie określone
K67 Schorzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K67 Schorzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K67.0 Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.8+)
K67.1 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+)
K67.2 Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+)
K67.3 Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+)
K67.8 Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K70 Alkoholowa choroba watroby
K70.0 Alkoholowe stłuszczenie wątroby
K70.1 Alkoholowe zapalenie wątroby
K70.2 Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby
K70.3 Alkoholowa marskość wątroby
K70.4 Alkoholowa niewydolność wątroby
K70.9 Alkoholowa choroba wątroby, nie określona
K71 Toksyczna choroba wątroby
K71.0 Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
K71.1 Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
K71.2 Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
K71.6 Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7 Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
K71.9 Toksyczna choroba wątroby, nie określona
K72 Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej
K72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby
K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby
K72.9 Niewydolność wątroby, nie określona
K73 Przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.0 Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.1 Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.2 Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.8 Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nie określone
K74 Zwłóknienie i marskość wątroby
K74.0 Zwłóknienie wątroby
K74.1 Stwardnienie wątroby
K74.2 Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby
K74.3 Pierwotna marskość żółciowa
K74.4 Wtórna marskość żółciowa
K74.5 Marskość żółciowa, nie określona
K74.6 Inna i nieokreślona marskość wątroby
K75 Inne zapalne choroby wątroby
K75.0 Ropień wątroby
K75.1 Zapalenie żyły wrotnej
K75.2 Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby
K75.3 Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K75.8 Inne określone choroby zapalne wątroby
K75.9 Choroba zakaźna wątroby, nie określona
K76 Inne choroby watroby
K76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K76.1 Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby
K76.2 Centralna krwotoczna martwica wątroby
K76.3 Zawał wątroby
K76.4 Plamica wątroby
K76.5 Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych
K76.6 Nadciśninie wrotne
K76.7 Zespół wątrobowo-nerkowy
K76.8 Inne określone choroby wątroby
K76.9 Choroba wątroby, nie określona
K77 Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K77 Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K77.0 Schorzenia wątroby w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
K77.8 Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K80 Kamica żółciowa
K80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.2 Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
K80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)
K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
K80.8 Inne kamice żółciowe
K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.1 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.8 Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.9 Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nie określone
K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego
K82.0 Niedrożność pęcherzyka żółciowego
K82.1 Wodniak pęcherzyka żółciowego
K82.2 Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego
K82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowego
K82.4 Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis]
K82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
K82.9 Choroba pęcherzyka żółciowego, nie określona
K83 Inne choroby przewodów żółciowych
K83.0 Zapalenie dróg żółciowych
K83.1 Niedrożność przewodów żółciowych
K83.2 Przedziurawienie przewodów żółciowych
K83.3 Przetoka przewodów żółciowych
K83.4 Kurcz zwieracza Oddiego
K83.5 Torbiel żółciowa
K83.8 Inne określone choroby przewodów żółciowych
K83.9 Choroba przewodów żółciowych, nie określona
K85 Ostre zapalenie trzustki
K86 Inne choroby trzustki
K86.0 Przewlekłe zapalenie trzustki wywołana alkoholem
K86.1 Inne przewlekłe zapalenia trzustki
K86.2 Torbiel trzustki
K86.3 Torbiel rzekoma trzustki
K86.8 Inne określone choroby trzustki:
K86.9 Choroba trzustki, nie określona
K87 Schorzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K87 Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K87.0 Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K87.1 Schorzenia trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K90 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe
K90.0 Choroba trzewna [celiakia]
K90.1 Sprue tropikalne
K90.2 Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej
K90.3 Tłuszczowa biegunka trzustkowa
K90.4 Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej
K90.8 Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe
K90.9 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nie określone
K91 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.0 Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi
K91.1 Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
K91.2 Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.3 Pooperacyjna niedrożność jelitowa
K91.4 Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii)
K91.5 Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego
K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.9 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nie określone
K92 Inne choroby układu pokarmowego
K92.0 Wymioty krwawe
K92.1 Stolce smołowate
K92.2 Krwotok żołądkowo-jelitowy, nie określony
K92.8 Inne określone choroby układu pokarmowego
K92.9 Choroba układu pokarmowego, nie określona
K93 Schorzenia innych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K93 Schorzenia innych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K93.0 Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3+)
K93.1 Okrężnica olbrzymia w chorobie Chagasa (B57.3+)
K93.8 Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
Q00 Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe
Q00.0 Bezmózgowie
Q00.1 Rozszczep czaszki i kręgosłupa
Q00.2 Rozszczep potylicy
Q01 Przepuklina mózgowa
Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9 Przepuklina mózgowa, nie określona
Q02 Małogłowie
Q03 Wodogłowie wrodzone
Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nie określone
Q04 Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1 Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4 Septo-optic dysplasia
Q04.5 Mózg olbrzymi
Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone
Q05 Rozszczep kręgosłupa
Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nie określony
Q06 Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.0 Brak rdzenia
Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2 Rozdwojenie rdzenia
Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q06.4 Wodordzenie
Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nie określone
Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone
Q10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Q10.0 Wrodzone opadanie powieki
Q10.1 Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion)
Q10.2 Wrodzone podwinięcie powieki (entropion)
Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Q10.4 Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Q10.5 Wrodzone zwężenie przewodu łzowego
Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Q10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodołu
Q11 Bezocze, małoocze i wielkoocze
Q11.0 Torbielowata gałka oczna
Q11.1 Inne bezocze
Q11.2 Małoocze
Q11.3 Wielkoocze
Q12 Wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.0 Wrodzona zaćma
Q12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewki
Q12.2 Szczelina soczewki
Q12.3 Wrodzony brak soczewki
Q12.4 Soczewka kulista
Q12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nie określona
Q13 Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Q13.0 Szczelina tęczówki
Q13.1 Brak tęczówki
Q13.2 Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki
Q13.3 Wrodzone zmętnienie rogówki
Q13.4 Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki
Q13.5 Niebieskie twardówki
Q13.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Q13.9 Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nie określona
Q14 Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Q14.0 Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego
Q14.1 Wrodzona wada rozwojowa siatkówki
Q14.2 Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego
Q14.3 Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki
Q14.8 Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Q14.9 Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nie określona
Q15 Inne wrodzone wady rozwojowe oka
Q15.0 Jaskra wrodzona
Q15.8 Inne określone wady rozwojowe oka
Q15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nie określona
Q16 Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
Q16.0 Wrodzony brak małżowiny (usznej)
Q16.1 Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego)
Q16.2 Brak trąbki Eustachiusza
Q16.3 Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych
Q16.4 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego
Q16.5 Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego
Q16.9 Wrodzona wada rozwojowa ucha powodująca upośledzenie słuchu, nie określona
Q17 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
Q17.0 Małżowina dodatkowa
Q17.1 Małżowina duża
Q17.2 Małżowina mała
Q17.3 Inne nieprawidłowości kształtu ucha
Q17.4 Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
Q17.5 Ucho odstające
Q17.8 Inne określone wady rozwojowe ucha
Q17.9 Wrodzona wada rozwojowa ucha, nie określona
Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi
Q18.0 Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej
Q18.1 Zatoka i torbiel przedmałżowinowa
Q18.2 Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
Q18.3 Taśma szyjna
Q18.4 Duża szpara ustna
Q18.5 Mała szpara ustna
Q18.6 Duża warga
Q18.7 Mała warga
Q18.8 Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi
Q18.9 Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nie określona
Q20 Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.0 Wspólny pień tętniczy
Q20.1 Odejście obu dużych naczyń z prawej komory
Q20.2 Odejście obu dużych naczyń z lewej komory
Q20.3 Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze
Q20.4 Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory
Q20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca
Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nie określona
Q21 Wrodzone wady rozwojowe przegród serca
Q21.0 Ubytek przegrody międzykomorowej
Q21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Q21.3 Tetralogia Fallota
Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nie określona
Q22 Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej
Q22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnego
Q22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego
Q22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Q22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Q22.5 Choroba Ebsteina
Q22.6 Zespół niedorozwoju prawej części serca
Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej
Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nie określona
Q23 Wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Q23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego
Q23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aorty
Q23.2 Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej
Q23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej
Q23.4 Zespół niedorozwoju lewej części serca
Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Q23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie określona
Q24 Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.0 Prawostronne położenie serca
Q24.1 Serce lewostronne
Q24.2 Serce trójprzedsionkowe
Q24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory
Q24.4 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe
Q24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowych
Q24.6 Wrodzony blok serca
Q24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nie określona
Q25 Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic
Q25.0 Drożny przewód tętniczy
Q25.1 Zwężenie cieśni aorty
Q25.2 Zarośnięcie aorty
Q25.3 Zwężenie aorty
Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Q25.5 Zarośnięcie pnia płucnego
Q25.6 Zwężenie pnia płucnego
Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nie określona
Q26 Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.0 Wrodzone zwężenie żyły głównej
Q26.1 Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna
Q26.2 Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.3 Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.4 Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nie określone
Q26.5 Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej
Q26.6 Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą
Q26.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nie określona
Q27 Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Q27.0 Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Q27.1 Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej
Q27.2 Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej
Q27.3 Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych
Q27.4 Wrodzone rozszerzenie żył
Q27.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu
Q27.9 Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nie określona
Q28 Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q28.0 Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych
Q28.1 Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych
Q28.2 Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Q28.3 Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Q28.8 Inne określone wady rozwojowe układu krążenia
Q28.9 Wady rozwojowe układu krążenia nie określone
Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa
Q30.0 Zarośnięcie nozdrzy
Q30.1 Agenezja lub niedorozwój nosa
Q30.2 Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa
Q30.3 Wrodzona perforacja przegrody nosowej
Q30.8 Inne wrodzone wady rozwojowe nosa
Q30.9 Wrodzona wada rozwojowa nosa, nie określona
Q31 Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.0 Przepona krtani (web of larynx)
Q31.1 Wrodzone zwężenie podgłośniowe
Q31.2 Niedorozwój krtani
Q31.3 Worek powietrzny krtani (laryngocoele)
Q31.4 Wrodzony świst krtaniowy
Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nie określona
Q32 Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q32.0 Wrodzone rozmiękanie tchawicy
Q32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Q32.2 Wrodzone rozmiękanie oskrzeli
Q32.3 Wrodzone zwężenie oskrzela
Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
Q33 Wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.0 Wrodzona torbielowatość płuc
Q33.1 Dodatkowy płat płuca
Q33.2 Oddzielenie się (szczelina) płuca
Q33.3 Niewytworzenie płuca
Q33.4 Wrodzone rozstrzenie oskrzeli
Q33.5 Tkanka ektopiczna w płucach
Q33.6 Niedorozwój lub dysplazja płuca
Q33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.9 Wrodzona wada rozwojowa płuca, nie określona
Q34 Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Q34.0 Wada opłucnej
Q34.1 Wrodzona torbiel śródpiersia
Q34.8 Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Q34.9 Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nie określona
Q35 Rozszczep podniebienia
Q35.0 Rozszczep podniebienia twardego, obustronny
Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny
Q35.2 Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny
Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny
Q35.4 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny
Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny
Q35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy
Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia
Q35.8 Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny
Q35.9 Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny
Q36 Rozszczep wargi
Q36.0 Rozszczep wargi, obustronny
Q36.1 Rozszczep wargi pośrodkowy
Q36.9 Rozszczep wargi, jednostronny
Q37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny
Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny
Q38 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
Q38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.1 Przyrośnięcie języka
Q38.2 Język olbrzymi
Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Q38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Q38.7 Kieszonka gardzieli
Q38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli
Q39 Wrodzone wady rozwojowe przełyku
Q39.0 Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Q39.1 Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Q39.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku
Q39.4 Przepona przełyku
Q39.5 Wrodzone poszerzenie przełyku
Q39.6 Uchyłek przełyku
Q39.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku
Q39.9 Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nie określona
Q40 Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Q40.0 Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika
Q40.1 Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Q40.2 Inne określone wady rozwojowe żołądka
Q40.3 Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nie określona
Q40.8 Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Q40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie określona
Q41 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy
Q41.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego
Q41.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego
Q41.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nie określonej
Q42 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Q42.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką
Q42.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Q42.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką
Q42.3 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Q42.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego
Q42.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nie określonej
Q43 Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.0 Uchyłek Meckela
Q43.1 Choroba Hirschprunga
Q43.2 Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego
Q43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Q43.4 Zdwojenie jelita
Q43.5 Odbyt przemieszczony
Q43.6 Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Q43.7 Przetrwały stek (kloaka)
Q43.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nie określona
Q44 Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
Q44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego
Q44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych
Q44.4 Torbiel przewodu żółciowego wspólnego
Q44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Q44.6 Torbielowatość wątroby
Q44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q45.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki
Q45.1 Trzustka pierścieniowata
Q45.2 Wrodzona torbiel trzustki
Q45.3 Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego
Q45.8 Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q45.9 Wrodzona wada układu pokarmowego, nie określona
Q50 Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadeł szerokich macicy
Q50.0 Wrodzony brak jajnika
Q50.1 Torbiel rozwojowa jajnika
Q50.2 Wrodzony skręt jajnika
Q50.3 Inna wrodzona wada rozwojowa jajnika
Q50.4 Zarodkowa torbiel jajowodu
Q50.5 Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy
Q50.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Q51 Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Q51.0 Niewytworzenie i zanik macicy
Q51.1 Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy
Q51.2 Inne zdwojenie macicy
Q51.3 Macica dwurożna
Q51.4 Macica jednorożna
Q51.5 Niewytworzenie i zanik szyjki macicy
Q51.6 Zarodkowa torbiel szyjki macicy
Q51.7 Wrodzona przetoka między macicą a prrzewodem pokarmowym lub drogami moczowymi
Q51.8 Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki
Q51.9 Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nie określona
Q52 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
Q52.0 Wrodzony brak pochwy
Q52.1 Zdwojenie pochwy
Q52.2 Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Q52.3 Zarośnięcie błony dziewiczej
Q52.4 Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Q52.5 Zrośnięcie warg sromowych
Q52.6 Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki
Q52.7 Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Q52.8 Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich
Q52.9 Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nie określona
Q53 Niezstąpienie jąder
Q53.0 Jądro przemieszczone
Q53.1 Niezstąpienie jąder, jednostronne
Q53.2 Niezstąpienie jąder, obustronne
Q53.9 Niezstąpienie jąder, nie określone
Q54 Spodziectwo
Q54.0 Spodziectwo żołędne
Q54.1 Spodziectwo prąciowe
Q54.2 Spodziectwo prąciowo-mosznowe
Q54.3 Spodziectwo kroczowe
Q54.4 Wrodzona strunowatość prącia
Q54.8 Spodziectwo, inne
Q54.9 Spodziectwo, nie określone
Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.0 Brak lub aplazja jądra
Q55.1 Niedorozwój jąder i moszny
Q55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Q55.3 Zarośnięcie nasieniowodu
Q55.4 Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego
Q55.5 Wrodzony brak lub aplazja prącia
Q55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Q55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nie określona
Q56 Płeć niezdeterminowana i obojniactwo rzekome
Q56.0 Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.1 Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.2 Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.3 Obojniactwo rzekome, nie określone
Q56.4 Płeć niezdeterminowana, nie określona
Q60 Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerkowej
Q60.0 Agenezja nerki, jednostronna
Q60.1 Agenezja nerki, obustronna
Q60.2 Agenezja nerki, nie określona
Q60.3 Niedorozwój nerki, jednostronny
Q60.4 Niedorozwój nerki, obustronny
Q60.5 Niedorozwój nerek, nie określony
Q60.6 Zespół Pottera
Q61 Wielotorbielowatość nerek
Q61.0 Wrodzona torbiel nerki
Q61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego
Q61.3 Wielotorbielowatość nerek, nie określona
Q61.4 Dysplazja nerek
Q61.6 Rdzeniowa torbielowatość nerek
Q61.8 Inne torbielowate choroby nerek
Q61.9 Choroba torbielowata nerek, nie określona
Q62 Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q62.0 Wrodzone wodonercze
Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Q62.2 Wrodzony moczowód olbrzymi
Q62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu
Q62.4 Niewykształcenie moczowodu
Q62.5 Zdwojenie moczowodu
Q62.6 Nieprawidłowe położenie moczowodu
Q62.7 Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy
Q62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q63 Inne wrodzone wady rozwojowe nerek
Q63.0 Nerka dodatkowa
Q63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek
Q63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)
Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna
Q63.8 Inna określona wada rozwojowa nerki
Q63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nie określona
Q64 Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.0 Wierzchniactwo
Q64.1 Wynicowanie pęcherza moczowego
Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej
Q64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego
Q64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowego
Q64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej
Q64.6 Wrodzony uchyłek pęcherza
Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej
Q64.8 Inne określone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nie określona
Q65 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nie określone
Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nie określone
Q65.6 Staw biodrowy niestabilny
Q65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nie określone
Q66 Wrodzone zniekształcenia stopy
Q66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzona
Q66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzona
Q66.2 Szpotawość śródstopia wrodzona
Q66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy
Q66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzona
Q66.5 Wrodzona stopa płaska
Q66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy
Q66.7 Stopa wydrążona
Q66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopy
Q67 Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Q67.0 Asymetria twarzy
Q67.1 Twarz zaciśnięta (compression facies)
Q67.2 Długogłowie (dolichocephalia)
Q67.3 Skośnogłowie (plagiocephalia)
Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Q67.5 Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Q67.6 Klatka piersiowa szewska
Q67.7 Klatka piersiowa kurza
Q68 Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Q68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Q68.1 Wrodzone zniekształcenie ręki
Q68.2 Wrodzone zniekształcenie kolana
Q68.3 Wrodzone wygięcie kości udowej
Q68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki
Q68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nie określone
Q68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Q69 Palce dodatkowe
Q69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąk
Q69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i)
Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stóp
Q69.9 Palce dodatkowe, nie określone
Q70 Zrost palców
Q70.0 Palce rąk splecione
Q70.1 Palce rąk zrośnięte
Q70.2 Palce stóp splecione
Q70.3 Zrost palców stóp
Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców
Q70.9 Zrost palców, nie określony
Q71 Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Q71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych)
Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią
Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoni
Q71.3 Wrodzony brak dłoni i palców
Q71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej
Q71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej
Q71.6 Ręka przypominająca szczypce homara
Q71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych
Q71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nie określone
Q72 Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Q72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)
Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą
Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy
Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców
Q72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
Q72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej
Q72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej
Q72.7 Rozszczep stopy
Q72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)
Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nie określone
Q73 Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nie określone
Q73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nie określon(ej)(ych)
Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nie określon(ej)(ych)
Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nie określon(ej)(ych)
Q74 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej
Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego
Q74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej
Q74.3 Wrodzona sztywność wielostawowa
Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q74.9 Nie określona wrodzona wada rozwojowa kończyn(y)
Q75 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodołów
Q75.3 Wielkogłowie
Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa
Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nie określona
Q76 Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej
Q76.0 Utajony rozszczep kręgosłupa
Q76.1 Zespół Klippel-Feila
Q76.2 Wrodzony kręgozmyk
Q76.3 Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym
Q76.5 Żebro szyjne
Q76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe żeber
Q76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostka
Q76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej
Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nie określona
Q77 Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
Q77.1 Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
Q77.2 Zespół krótkiego żebra
Q77.3 Chondrodysplazja punktowa
Q77.4 Achondroplazja
Q77.5 Diastrophic dysplasia
Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna
Q77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowa
Q77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona
Q78 Inne osteochondrodysplazje
Q78.0 Kostnienie niedoskonałe
Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)
Q78.2 Marmurowatość kości
Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Q78.5 Dysplazja przynasadowa
Q78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Q78.8 Inne określone osteochondrodysplazje
Q78.9 Osteochondrodysplazja, nie określona
Q79 Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q79.0 Wrodzona przepuklina przeponowa
Q79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Q79.2 Przepuklina pępowinowa
Q79.3 Wytrzewienie (gastroschisis)
Q79.4 Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona
Q80 Wrodzona rybia łuska
Q80.0 Rybia łuska, pospolita
Q80.1 Rybia łuska, związana z chromosomem X
Q80.2 Rybia łuska, blaszkowata
Q80.3 Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski
Q80.4 Płód arlekin
Q80.8 Inna wrodzona rybia łuska
Q80.9 Wrodzona rybia łuska, nie określona
Q81 Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Q81.0 Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Q81.1 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Q81.2 Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna
Q81.8 Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka
Q81.9 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nie określone
Q82 Inne wrodzone wady rozwojowe skóry
Q82.0 Wrodzony obrzęk chłonny
Q82.1 Skóra pergaminowata-barwnikowa
Q82.2 Mastocytoza
Q82.3 Nietrzymanie barwnika
Q82.4 Dysplazja ektodermalna
Q82.5 Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące
Q82.8 Inne określone wady rozwojowe skóry
Q83 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych
Q83.0 Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej
Q83.1 Gruczoł sutkowy dodatkowy
Q83.2 Brak brodawki sutkowej
Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa
Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego
Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nie określona
Q84 Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.0 Wrodzone łysienie
Q84.1 Wrodzone morfologiczne zaburzenia włosów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q84.2 Inne wrodzone wady rozwojowe włosów
Q84.3 Brak paznokci
Q84.4 Wrodzone bielactwo paznokci
Q84.5 Powiększone i przerośnięte paznokcie
Q84.6 Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci
Q84.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.9 Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nie określona
Q85 Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)
Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9 Fakomatoza, nie określona
Q86 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q86.0 Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny)
Q86.1 Płodowy zespół hydantoinowy
Q86.2 Dyzmorfia spowodowana warfaryną
Q86.8 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne
Q87 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Q87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Q87.4 Zespół Marfana
Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.0 Wrodzone wady rozwojowe śledziony
Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Q89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych
Q89.3 Ułożenie odwrotne
Q89.4 Bliźnięta zrośnięte (zroślaki)
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe
Q89.9 Wady wrodzone nie określone
Q90 Zespół Downa
Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2 Trisomia 21, translokacja
Q90.9 Zespół Downa, nie określony
Q91 Zespół Edwardsa i zespół Pataua
Q91.0 Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.2 Trisomia 18, translokacja
Q91.3 Zespół Edwardsa, nie określony
Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.6 Trisomia 13, translokacja
Q91.7 Zespół Pataua, nie określony
Q92 Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q92.0 Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q92.1 Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q92.2 Trisomia duża
Q92.3 Trisomia mała
Q92.4 Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q92.5 Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami
Q92.6 Extra marker chromosomes
Q92.7 Triploidia i poliploidia
Q92.8 Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów
Q92.9 Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona
Q93 Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q93.0 Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q93.1 Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q93.2 Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny
Q93.3 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4
Q93.4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5
Q93.5 Inne delecje części chromosomów
Q93.6 Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q93.7 Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami
Q93.8 Inne delecje autosomów
Q93.9 Delecja autosomów, nie określona
Q95 Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q95.0 Zrównoważona translokacja i insercja u normalnego osobnika
Q95.1 Inwersja chromosomowa u normalnego osobnika
Q95.2 Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika
Q95.3 Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u nieprawidłowego osobnika
Q95.4 Osobniczy wariant heterochromatyny
Q95.5 Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe
Q95.8 Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne
Q95.9 Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nie określone
Q96 Zespół Turnera
Q96.0 Kariotyp 45, X
Q96.1 Kariotyp 46, X izo (Xq)
Q96.2 Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)
Q96.3 Mozaika, 45, X /46, XX lub XY
Q96.4 Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym
Q96.8 Inne warianty zespołu Turnera
Q96.9 Zespół Turnera, nie określony
Q97 Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q97.0 Kariotyp 47, XXX
Q97.1 Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X
Q97.2 Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X
Q97.3 Kobieta z kariotypem 46, XY
Q97.8 Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim
Q97.9 Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nie określona
Q98 Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q98.0 Zespół Klinefeltera kariotyp 47, XX
Q98.1 Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y
Q98.2 Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX
Q98.3 Mężczyzna z kariotypem 46, XX
Q98.4 Zespół Klinefeltera, nie określony
Q98.5 Kariotyp 47, XYY
Q98.6 Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym
Q98.7 Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego
Q98.8 Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem
Q98.9 Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nie określona
Q99 Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej
Q99.0 Chimera 46, XX/46, XY
Q99.1 46, XX obojnactwo prawdziwe
Q99.2 Łamliwy chromosom X
Q99.8 Inne określone aberracje chromosomowe
Q99.9 Aberracja chromosomowa, nie określona
T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T00.0 Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1 Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8 Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T00.9 Liczne powierzchowne urazy, nie określone
T01 Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
T01.0 Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
T01.1 Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T01.2 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T01.3 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T01.6 Otwarte rany obejmujące kończynę (kończyny) górną z dolną
T01.8 Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T01.9 Liczne otwarte rany, nie określone
T02 Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T02.0 Złamania obejmujące głowę i szyję
T02.1 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T02.2 Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
T02.3 Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
T02.4 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
T02.5 Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
T02.6 Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej
T02.7 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny)
T02.8 Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02.9 Liczne złamania, nie określone
T03 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
T03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
T03.1 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T03.2 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T03.3 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T03.4 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T03.8 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T03.9 Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nie określone
T04 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
T04.0 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący głowę i szyję
T04.1 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T04.2 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T04.3 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T04.4 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T04.7 Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn)
T04.8 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący inne kombinacje okolic ciała
T04.9 Liczne urazy zmiażdżeniowe, nie określone
T05 Urazowe amputacje obejmujące liczne okolice ciała
T05.0 Urazowa amputacja obu rąk
T05.1 Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki)
T05.2 Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom)
T05.3 Urazowa amputacja obu stóp
T05.4 Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy)
T05.5 Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom)
T05.6 Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom)
T05.8 Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała
T05.9 Liczne urazowe amputacje, nie określone
T06 Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
T06.0 Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi
T06.1 Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała
T06.2 Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała
T06.3 Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała
T06.4 Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała
T06.5 Urazy narządów klatki piersiowej z narządami, jamy brzusznej i miednicy
T06.8 Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała
T07 Nieokreślone liczne urazy
T08 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
T08.0 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)
T08.1 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)
T09 Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.6 Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony
T09.8 Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.9 Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T10 Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
T10.0 Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony (zamknięte)
T10.1 Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony (otwarte)
T11 Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.0 Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.1 Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.4 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.6 Urazowa amputacja kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.8 Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.9 Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T12 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T12.0 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony (zamknięte)
T12.1 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony (otwarte)
T13 Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.0 Powierzchniowy uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.1 Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.4 Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.6 Urazowa amputacja kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.8 Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.9 Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T14 Uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.0 Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.1 Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
T14.2 Złamanie nieokreślonej okolicy ciała
T14.3 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała
T14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
T14.5 Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego nieokreślonej okolicy ciała
T14.6 Uraz ścięgien i mięśni nieokreślonej okolicy ciała
T14.7 Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciała
T14.8 Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała
T14.9 Uraz, nie określony
T15 Ciało obce w zewnętrznej części oka
T15.0 Ciało obce rogówki
T15.1 Ciało obce worka spojówkowego
T15.8 Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka
T15.9 Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona
T16 Ciało obce w uchu
T17 Ciało obce w drogach oddechowych
T17.0 Ciało obce zatoki przynosowej
T17.1 Ciało obce nozdrzy
T17.2 Ciało obce gardła
T17.3 Ciało obce krtani
T17.4 Ciało obce tchawicy
T17.5 Ciało obce oskrzeli
T17.8 Ciało obce innej lub mnogich części dróg oddechowych
T17.9 Ciało obce dróg oddechowych, część nieokreślona
T18 Ciało obce przewodu pokarmowego
T18.0 Ciało obce w ustach
T18.1 Ciało obce w przełyku
T18.2 Ciało obce w żołądku
T18.3 Ciało obce w jelicie cienkim
T18.4 Ciało obce w jelicie grubym
T18.5 Ciało obce w prostnicy i odbycie
T18.8 Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego
T18.9 Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona
T19 Ciało obce w układzie moczo-płciowym
T19.0 Ciało obce cewki moczowej
T19.1 Ciało obce pęcherza moczowego
T19.2 Ciało obce sromu i pochwy
T19.3 Ciało obce macicy (każdej części)
T19.8 Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowego
T19.9 Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nie określonej
T20 Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi
T20.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.1 Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyi
T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi
T20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi
T20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.5 Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyi
T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi
T20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi
T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
T21.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowia
T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia
T21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowia
T21.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia
T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia
T21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia
T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.1 Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.5 Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
T23.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.1 Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T23.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.5 Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T24 Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.1 Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.3 Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.5 Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.7 Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T25 Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy
T25.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.1 Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.3 Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.5 Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.7 Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
T26.0 Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.1 Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.2 Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.3 Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka
T26.4 Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nie określone
T26.5 Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.6 Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.7 Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.8 Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka
T26.9 Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nie określone
T27 Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych
T27.0 Oparzenie termiczne krtani i tchawicy
T27.1 Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.2 Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych
T27.3 Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nie określone
T27.4 Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy
T27.5 Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.6 Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych
T27.7 Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nie określone
T28 Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych
T28.0 Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła
T28.1 Oparzenie termiczne przełyku
T28.2 Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego
T28.3 Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.4 Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T28.5 Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła
T28.6 Oparzenie chemiczne przełyku
T28.7 Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowego
T28.8 Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.9 Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T29 Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
T29.0 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia
T29.1 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia
T29.2 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia
T29.3 Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T29.4 Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopnia
T29.5 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopnia
T29.6 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia
T29.7 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T30 Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
T30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.1 Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.3 Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.5 Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.7 Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T31 Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała
T31.0 Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T31.1 Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T31.2 Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T31.3 Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T31.4 Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T31.5 Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T31.6 Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T31.7 Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T31.8 Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała
T31.9 Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T32 Oparzenie chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała
T32.0 Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T32.1 Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T32.4 Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T32.5 Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T32.6 Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T32.7 Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T32.8 Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała
T32.9 Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T33 Powierzchowne odmrożenie
T33.0 Powierzchowne odmrożenie głowy
T33.1 Powierzchowne odmrożenie szyi
T33.2 Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej
T33.3 Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T33.4 Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej
T33.5 Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki
T33.6 Powierzchowne odmrożenie biodra i uda
T33.7 Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia
T33.8 Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy
T33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
T34 Odmrożenie z martwicą tkanki
T34.0 Odmrożenie z martwicą tkanki głowy
T34.1 Odmrożenie z martwicą tkanki szyi
T34.2 Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej
T34.3 Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T34.4 Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej
T34.5 Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki
T34.6 Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda
T34.7 Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia
T34.8 Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy
T34.9 Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic
T35 Odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała i odmrożenie, nie określone
T35.0 Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała
T35.2 Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi
T35.3 Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T35.4 Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej
T35.5 Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej
T35.6 Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.7 Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy
T36 Zatrucie antybiotykami
T36.0 Penicyliny
T36.1 Grupa Cefalosporyny, inne b-laktamowe
T36.2 Grupa Chloramfenikolu
T36.3 Makrolidy
T36.4 Tetracykliny
T36.5 Aminoglikozydy
T36.6 Rifamycyny
T36.7 Antybiotyki przeciwgrzybicze
T36.8 Inne antybiotyki układowe
T36.9 Inne antybiotyki, nie określone
T37 Zatrucie innymi środkami przeciw zakażeniu i lekami przeciwpasożytniczymi
T37.0 Sulfonamidy
T37.1 Lekami przeciwprątkowe
T37.2 Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki działające na inne pierwotniaki krwi
T37.3 Inne leki przeciwpierwotniakowe
T37.4 Leki przeciw robakom
T37.5 Leki przeciwwirusowe
T37.8 Inne leki przeciw zakażeniu i leki przeciwpasożytnicze
T37.9 Leki przeciw zakażeniu i przeciwpasożytnicze, nie określone
T38 Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T38.0 Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi
T38.1 Hormony tarczycy i ich odpowiedniki
T38.2 Leki przeciwtarczycowe
T38.3 Insulina i doustne środki hipoglikemiczne (przeciwcukrzycowe)
T38.4 Doustne środki antykoncepcyjne
T38.5 Inne estrogeny i progestageny
T38.6 Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej
T38.7 Androgeny i pokrewne anaboliki
T38.8 Inne nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki
T38.9 Inni i nieokreśleni antagoniści hormonów
T39 Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
T39.0 Salicylany
T39.1 Pochodne 4-aminofenolu
T39.2 Pochodne pyrazolonu
T39.3 Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
T39.4 Leki przeciwreumatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T39.8 Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane gdzie indziej
T39.9 Nieopioidowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, nie określone
T40 Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi)
T40.0 Opium
T40.1 Heroina
T40.2 Inne opioidy
T40.3 Metadon
T40.4 Inne narkotyki syntetyczne
T40.5 Kokaina
T40.6 Inne, nieokreślone narkotyki
T40.7 Pochodne Cannabis
T40.8 Lisergid (LSD)
T40.9 Inne, nieokreślone leki psychodysleptyczne (halucynogenne)
T41 Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi
T41.0 Wziewne środki znieczulające
T41.1 Dożylne środki znieczulające
T41.2 Inne, nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego
T41.3 Środki znieczulające stosowane miejscowo
T41.4 Środki znieczulające, nie określone
T41.5 Gazy lecznicze
T42 Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona
T42.0 Pochodne hydantoiny
T42.1 Iminostilbeny
T42.2 Pochodne kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
T42.3 Barbiturany
T42.4 Benzodwuazepiny
T42.5 Mieszane leki przeciwpadaczkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T42.6 Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne
T42.7 Leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne, nie określone
T42.8 Leki przeciw chorobie Parkinsona i inne działające ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni
T43 Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T43.0 Leki przeciwdepresyjne trój- i czterocykliczne
T43.1 Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminopksydazy
T43.2 Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne
T43.3 Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny
T43.4 Leki neuroleptyczne pochodne butyrofenonu i tioksantenu
T43.5 Inne i nieokreślone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne
T43.6 Leki pobudzające układ nerwowy mogące powodować nadużycia
T43.8 Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T43.9 Lek psychotropowy, nie określony
T44 Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy
T44.0 Środki blokujące esterazę cholinową
T44.1 Inne leki parasympatykomimetyczne (cholinergiczne)
T44.2 Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.3 Inne leki parasympatkolityczne (antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe) i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.4 Przeważnie agoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.5 Przeważnie agoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.6 Antagoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.7 Antagoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.8 Ośrodkowo działające środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.9 Inne i nieokreślone leki pierwotne działające na układ nerwowy autonomiczny
T45 Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T45.0 Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne
T45.1 Leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe
T45.2 Witaminy, niesklasyfikowane gdzie indziej
T45.3 Enzymy, niesklasyfikowane gdzie indziej
T45.4 Żelazo i jego związki
T45.5 Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty)
T45.6 Leki wpływające na fibrynolizę
T45.7 Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty
T45.8 Inne środki działające układowo i na składniki krwi
T45.9 Środki działające układowo i na składniki krwi, nie określone
T46 Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy
T46.0 Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu
T46.1 Leki blokujące kanały wapniowe
T46.2 Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.3 Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.4 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
T46.5 Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.6 Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe
T46.7 Leki rozszerzające naczynia obwodowe
T46.8 Leki przeciwżylakowe łącznie ze środkami zarostowymi naczyń
T46.9 Inne i nieokreślone leki działające pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy
T47 Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy
T47.0 Antagoniści receptorów H2histaminy
T47.1 Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu żołądkowemu
T47.2 Leki przeczyszczające drażniące
T47.3 Leki przeczyszczające solne i osmotyczne
T47.4 Inne środki przeczyszczające
T47.5 Środki ułatwiające trawienie
T47.6 Leki przeciwbiegunkowe
T47.7 Środki wymiotne
T47.8 Inne środki działające pierwotnie na układ pokarmowy
T47.9 Środki działające pierwotnie na układ pokarmowy, nie określone
T48 Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy
T48.0 Leki działające pobudzająco na macicę
T48.1 Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe (środki blokujące neurony mięśniowe)
T48.2 Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na mięśnie
T48.3 Przeciwkaszlowe
T48.4 Wykrztuśne
T48.5 Leki przeciw przeziębieniu
T48.6 Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T48.7 Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na układ oddechowy
T49 Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami używanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
T49.0 Leki przeciwgrzybicze przeciwzapalne i przeciwzakaźne, działające miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej
T49.1 Leki przeciwświądowe
T49.2 Środki ściągające i detergenty
T49.3 Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie
T49.4 Środki keratolityczne, keratoplastyczne, inne preparaty do leczenia włosów
T49.5 Leki i preparaty okulistyczne
T49.6 Leki i preparaty laryngologiczne
T49.7 Leki stomatologiczne stosowane miejscowo
T49.8 Inne środki stosowane miejscowo
T49.9 Środek stosowany miejscowo, nie określony
T50 Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T50.0 Mineralokortykosteroidy i ich antagoniści
T50.1 Leki moczopędne pętlowe
T50.2 Inhibitory anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydy i inne leki moczopędne
T50.3 Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną
T50.4 Środki wpływające na przemianę kwasu moczowego
T50.5 Środki obniżające łaknienie
T50.6 Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej
T50.7 Leki analeptyczne i antagoniści receptorów opioidowych
T50.8 Środki diagnostyczne
T50.9 Inne i nieokreślone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne
T51 Efekt toksyczny alkoholu
T51.0 Etanol
T51.1 Metanol
T51.2 2-propanol
T51.3 Fuzle
T51.8 Inne alkohole
T51.9 Alkohol, nie określony
T52 Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych
T52.0 Produkty przerobu ropy naftowej
T52.1 Benzen
T52.2 Homologi benzenu
T52.3 Glikole
T52.4 Ketony
T52.8 Inne rozpuszczalniki organiczne
T52.9 Rozpuszczalniki organiczne, nie określone
T53 Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
T53.0 Czterochlorek węgla
T53.1 Chloroform
T53.2 Trójchloroetylen
T53.3 Czterochloroetylen
T53.4 Dwuchlorometan
T53.5 Chlorofluorokarbony
T53.6 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych
T53.7 Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych
T53.9 Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nie określone
T54 Efekt toksycznych substancji żrących
T54.0 Fenol i homologi
T54.1 Inne żrące związki organiczne
T54.2 Kwasy i kwasopodobne substancje żrące
T54.3 Zasady i zasadopodobne substancje żrące
T54.9 Substancja żrąca, nie określona
T55 Toksyczny efekt mydeł i detergentów
T56 Toksyczny efekt metali
T56.0 Ołów i jego związki
T56.1 Rtęć i jej związki
T56.2 Chrom i jego związki
T56.3 Kadm i jego związki
T56.4 Miedź i jej związki
T56.5 Cynk i jego związki
T56.6 Cyna i jej związki
T56.7 Beryl i jego związki
T56.8 Inne metale
T56.9 Metale, nie określone
T57 Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych
T57.0 Arsen i jego związki
T57.1 Fosfor i jego związki
T57.2 Mangan i jego związki
T57.3 Cyjanowodór
T57.8 Inne określone substancje nieorganiczne
T57.9 Nieorganiczne substancje, nie określone
T58 Efekt toksyczny tlenku węgla
T59 Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par
T59.0 Tlenki azotu
T59.1 Dwutlenek siarki
T59.2 Aldehyd mrówkowy
T59.3 Gazy lakrymatory
T59.4 Chlor
T59.5 Fluor i fluorowody
T59.6 Siarkowodór
T59.7 Dwutlenek węgla
T59.8 Inne określone gazy, dymy i pary
T59.9 Gazy i pary, nie określone
T60 Toksyczny efekt pestycydów
T60.0 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
T60.1 Insektycydy chlorowcowe
T60.2 Inne insektycydy
T60.3 Herbicydy i fungicydy
T60.4 Rodentycydy
T60.8 Inne pestycydy
T60.9 Pestycydy, nie określone
T61 Efekt toksyczny szkodliwych substancji spożytych jako produkty morza
T61.0 Zatrucie rybą Ciguatera
T61.1 Zatrucie makrelą
T61.2 Zatrucie inną rybą i skorupiakiem
T61.8 Efekt toksyczny innych produktów morza
T61.9 Efekt toksyczny nieokreślonego produktu morza
T62 Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy
T62.0 Spożycie grzybów
T62.1 Spożycie jagód
T62.2 Spożycie innych części rośliny (roślin)
T62.8 Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarm
T62.9 Spożycie szkodliwej substancji jako pokarm, nie określonej
T63 Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami
T63.0 Jad żmiji
T63.1 Jad innych gadów
T63.2 Jad skorpiona
T63.3 Jad pająka
T63.4 Jad stawonogów
T63.5 Toksyczny efekt kontaktu z rybą
T63.6 Efekt toksyczny kontaktu z innymi zwierzętami morskimi
T63.8 Efekt toksyczny kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami
T63.9 Efekt toksyczny kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym
T64 Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spożywczych
T65 Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji
T65.0 Cyjanki
T65.1 Strychnina i jej sole
T65.2 Tytoń i nikotyna
T65.3 Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
T65.4 Dwusiarczek węgla
T65.5 Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
T65.6 Farby i barwniki, niesklasyfikowane gdzie indziej
T65.8 Toksyczny efekt innej określonej substancji
T65.9 Toksyczny efekt nieokreślonej substancji
T66 Nieokreślone skutki promieniowania
T67 Skutki działania gorąca i światła
T67.0 Udar cieplny i udar słoneczny
T67.1 Omdlenia z gorąca
T67.2 Skurcz mięśni z gorąca
T67.3 Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
T67.4 Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli
T67.5 Wyczerpanie z gorąca, nie określone
T67.6 Zmęczenie cieplne, przejściowe
T67.7 Obrzęk cieplny
T67.8 Inny skutek działania gorąca i światła
T67.9 Skutek działania gorąca i światła, nie określony
T68 Hypotermia
T69 Inne skutki działania obniżonej temperatury
T69.0 Ręka i stopa namokła
T69.1 Odmroziny
T69.8 Inne określone skutki działania obniżonej temperatury
T69.9 Skutek obniżonej temperatury, nie określony
T70 Skutki działania ciśnienia powietrza i wody
T70.0 Uraz uszu wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma)
T70.1 Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma)
T70.2 Inne i nieokreślone skutki dużych wysokości
T70.3 Choroba kesonowa (dekompresyjna)
T70.4 Skutek działania płynów pod wysokim ciśnieniem
T70.8 Inne skutki ciśnienia powietrza i wody
T70.9 Skutek ciśnienia powietrza i wody, nie określony
T71 Duszenie
T73 Skutki innych niedoborów
T73.0 Skutek głodu
T73.1 Skutki pragnienia
T73.2 Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu
T73.3 Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku
T73.8 Inne skutki niedoborów
T73.9 Skutek niedoborów, nie określony
T74 Zespoły maltretowania
T74.0 Zaniedbanie i porzucenie
T74.1 Nadużycie fizyczne
T74.2 Nadużycie seksualne
T74.3 Nadużycie psychiczne
T74.8 Inne zespoły maltretowania
T74.9 Zespół maltretowania, nie określony
T75 Skutki działania innych czynników zewnętrznych
T75.0 Skutki wywołane piorunem
T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem
T75.2 Skutki wibracji
T75.3 Choroba ruchu (lokomocyjna)
T75.4 Skutki działania prądu elektrycznego
T75.8 Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
T78 Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej
T78.0 Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pożywienie
T78.1 Inna reakcja na pożywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej
T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nie określony
T78.3 Obrzęk naczynionerwowy
T78.4 Alergia, nie określona
T78.8 Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
T78.9 Niekorzystne skutki, nie określone
T79 Określone wczesne powikłania pourazowe niesklasyfikowane gdzie indziej
T79.0 Zator powietrzny (urazowy)
T79.1 Zator tłuszczowy (urazowy)
T79.2 Urazowy wtórny i nawracający krwotok
T79.3 Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T79.4 Wstrząs urazowy
T79.5 Bezmocz pourazowy
T79.6 Urazowe niedokrwienie mięśnia
T79.7 Urazowa odma podskórna
T79.8 Inne wczesne powikłania pourazowe
T79.9 Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazowe
T80 Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.0 Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.1 Powikłanie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.2 Infekcja w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
T80.3 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności, w układzie ABO
T80.4 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
T80.5 Wstrząs anafilaktyczny wywołany surowicą
T80.6 Inne reakcje na surowicę
T80.8 Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.9 Nieokreślone powikłanie po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T81 Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej
T81.1 Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej
T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.5 Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu
T81.6 Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu
T81.7 Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.8 Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.9 Nieokreślone powikłanie zabiegu
T82 Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
T82.0 Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca
T82.1 Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia serca
T82.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek
T82.3 Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych
T82.4 Mechaniczne powikłanie spowodowane przez cewnik do hemodializy
T82.5 Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów
T82.6 Zakażenie i odczyn zapalny na protezę zastawki serca
T82.7 Zakażenie i odczyn zapalny na inne sercowe i naczyniowe urządzenia, wszczepy i przeszczepy
T82.8 Inne powikłania protez sercowych i naczyniowych, wszczepów i przeszczepów
T82.9 Nieokreślone powikłanie protezy sercowej i naczyniowej, wszczepu i przeszczepu
T83 Powikłanie mechaniczne protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego
T83.0 Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe
T83.1 Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego
T83.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego
T83.3 Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym
T83.4 Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym
T83.5 Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie moczowym
T83.6 Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie płciowym
T83.8 Inne powikłania związane z protezami, wszczepami i przeszczepami układu moczopłciowego
T83.9 Nieokreślone powikłania protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego
T84 Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych
T84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów
T84.1 Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny
T84.2 Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości
T84.3 Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów
T84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów
T84.5 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu
T84.6 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu
T84.7 Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami
T84.8 Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów
T84.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem
T85 Powikłania innych wewnętrznych urządzeń protezujących, wszczepów i przeszczepów
T85.0 Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
T85.1 Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego
T85.2 Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewką
T85.3 Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej
T85.4 Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowego
T85.5 Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego
T85.6 Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu
T85.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami
T85.8 Inne powikłania związane z wewnętrznymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami, niesklasyfikowane gdzie indziej
T85.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem
T86 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek
T86.0 Odrzut przeszczepu szpiku kostnego
T86.1 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nerki
T86.2 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca
T86.3 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca i płuc
T86.4 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby
T86.8 Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narządów i tkanek
T86.9 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki
T87 Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją
T87.0 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej
T87.1 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej
T87.2 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciała
T87.3 Nerwiak po amputacji kikuta
T87.4 Zakażenie po amputacji kikuta
T87.5 Martwica po amputacji kikuta
T87.6 Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji
T88 Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.0 Zakażenie wskutek immunizacji
T88.1 Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.2 Wstrząs wskutek znieczulenia
T88.3 Gorączka złośliwa wskutek narkozy
T88.4 Niepowodzenie lub trudności z intubacją
T88.5 Inne powikłania znieczulenia
T88.6 Wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego
T88.7 Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych
T88.8 Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.9 Powikłanie opieki chirurgicznej i medycznej, nie określone
T90 Następstwa urazów głowy
T90.0 Następstwa powierzchownego urazu głowy
T90.1 Następstwa rany otwartej głowy
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.4 Następstwa urazu oka i oczodołu
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
T90.9 Następstwa nieokreślonego urazu głowy
T91 Następstwa urazów szyi i tułowia
T91.0 Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy
T91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowego
T91.4 Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
T91.5 Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
T91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
T92 Następstwa urazów kończyny górnej
T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
T92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej
T93 Następstwa urazów kończyny dolnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
T94 Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała
T94.1 Następstwa urazów nieokreślonej części ciała
T95 Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych i odmrożeń
T95.0 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia głowy i szyi
T95.1 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia
T95.2 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny górnej
T95.3 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny dolnej
T95.4 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia sklasyfikowanego tylko w zależności od powierzchni ciała
T95.8 Następstwa innego określonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T95.9 Następstwa nieokreślonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
T98 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
T98.0 Następstwa skutków wniknięcia ciała obcego przez naturalny otwór ciała
T98.1 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
T98.2 Następstwa pewnych wczesnych powikłań urazu
T98.3 Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
A00 Cholera
A00.0 Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1 Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9 Cholera, nie określona
A01 Dur brzuszny i dury rzekome
A01.0 Dur brzuszny
A01.1 Dur rzekomy A
A01.2 Dur rzekomy B
A01.3 Dur rzekomy C
A01.4 Dur rzekomy, nie określony
A02 Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella
A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2 +Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8 Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nie określone
A03 Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza)
A03.0 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8 Inne szigelozy
A03.9 Szigeloza, nie określona
A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
A04.0 Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6 Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
A04.8 Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nie określone
A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
A05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1 Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
A05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nie określone
A06 Pełzakowica
A06.0 Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1 Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2 Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3 Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
A06.5 +Pełzakowy ropień płuc (J99.8)
A06.6 +Pełzakowy ropień mózgu (G07)
A06.7 Pełzakowica skórna
A06.8 Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9 Pełzakowica, nie określona
A07 Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki
A07.0 Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1 Giardiaza (lamblioza)
A07.2 Kryptosporydioza
A07.3 Izosporydoza
A07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nie określone
A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
A08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nie określone
A08.5 Inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15 Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona
A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3 Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9 Gruźlica układu oddechowego nie określona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16 Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nie określona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17 +Gruźlica układu nerwowego
A17.0 +Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01)
A17.1 +Gruźliczak oponowy (G07)
A17.8 +Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9 +Gruźlica układu nerwowego, nie określona (G99.8)
A18 Gruźlica innych narządów
A18.0 +Gruźlica kości i stawów
A18.1 +Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2 Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5 +Gruźlica oka
A18.6 +Gruźlica ucha
A18.7 +Gruźlica nadnerczy (E35.1)
A18.8 +Gruźlica innych określonych narządów
A19 Gruźlica prosówkowa
A19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nie określona
A19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9 Gruźlica prosówkowa, nie określona
A20 Dżuma
A20.0 Dżuma dymienicza
A20.1 Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2 Dżuma płucna
A20.3 Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7 Dżuma posocznicowa
A20.8 Inne postacie dżumy
A20.9 Dżuma, nie określona
A21 Tularemia
A21.0 Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1 Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2 Tularemia płucna
A21.3 Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7 Tularemia uogólniona
A21.8 Inne formy tularemii
A21.9 Tularemia, nie określona
A22 Wąglik
A22.0 Wąglik skórny
A22.1 Wąglik płucny
A22.2 Wąglik jelitowy
A22.7 Posocznica wąglikowa
A22.8 Inne postacie wąglika
A22.9 Wąglik, nie określony
A23 Bruceloza
A23.0 Bruceloza wywołana pałeczką maltańską [Br.melitensis]
A23.1 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów [Br.abortus var.bovis]
A23.2 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń [Br.abortus var.suis]
A23.3 Bruceloza wywołana pałeczką psią [Br.canis]
A23.8 Inne postacie brucelozy
A23.9 Bruceloza, nie określona
A24 Nosacizna i melioidoza
A24.0 Nosacizna
A24.1 Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2 Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3 Inne postacie melioidozy
A24.4 Melioidoza, nie określona
A25 Gorączka szczurza [choroba od ukąszenia przez szczura]
A25.0 Krętkowica (spiriloza)
A25.1 Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9 Gorączka szczurza, nie określona
A26 Różyca
A26.0 Różyca skórna
A26.7 Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8 Inne formy różycy
A26.9 Różyca, nie określona
A27 Krętkowica [leptospiroza]
A27.0 Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8 Inne formy leptospirozy
A27.9 Leptospiroza, nie określona
A28 Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.0 Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1 Choroba kociego pazura
A28.2 Jersinioza pozajelitowa
A28.8 Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzęca, nie określona
A30 Trąd [choroba Hansena]
A30.0 Trąd, nie określony
A30.1 Trąd tuberkuloidowy
A30.2 Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3 Trąd graniczny
A30.4 Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5 Trąd lepromatyczny
A30.8 Inne postacie trądu
A30.9 Trąd, nie określony
A31 Zakażenia wywołane przez inne prątki
A31.0 Płucne zakażenia prątkowe
A31.1 Skórne zakażenia prątkowe
A31.8 Inne zakażenia prątkowe
A31.9 Zakażenie prątkowe, nie określone
A32 Listerioza
A32.0 Listerioza skórna
A32.1 +Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7 Posocznica listeriozowa
A32.8 Inne postacie listeriozy
A32.9 Listerioza, nie określona
A33 Tężec noworodków
A34 Tężec położniczy
A35 Inne postacie tężca
A36 Błonica
A36.0 Błonica gardła
A36.1 Błonica nosowo-gardłowa
A36.2 Błonica krtani
A36.3 Błonica skóry
A36.8 Inne postacie błonicy
A36.9 Błonica, nie określona
A37 Krztusiec
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bordetella]
A37.9 Krztusiec, nie określony
A38 Szkarlatyna
A39 Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis]
A39.0 +Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01)
A39.1 +Zespół Waterhousea-Friderichsena (E35.1)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4 Posocznica meningokokowa, nie określona
A39.5 +Meningokokowa choroba serca
A39.8 Inne zakażenia meningokokowe
A39.9 Zakażenie meningokokowe, nie określone
A40 Posocznica paciorkowcowa
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nie określona
A41 Inne posocznice
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nie określona
A41.9 Posocznica, nie określona
A42 Promienica
A42.0 Promienica płucna
A42.1 Promienica brzuszna
A42.2 Promienica szyjno-twarzowa
A42.7 Posocznica promienicza
A42.8 Inne postacie promienicy
A42.9 Promienica, nie określona
A43 Nokardioza
A43.0 Nokardioza płucna
A43.1 Nokardioza skórna
A43.8 Inne postacie nokardiozy
A43.9 Nokardioza, nie określona
A44 Bartoneloza
A44.0 Bartoneloza układowa
A44.1 Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 Inne postacie bartonelozy
A44.9 Bartoneloza, nie określona
A46 Róża
A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
A48.0 Zgorzel gazowa
A48.1 Choroba legionistów
A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3 Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4 Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8 Inne określone choroby bakteryjne
A49 Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nie określone
A49.1 Zakażenie paciorkowcowe, nie określone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nie określone
A49.3 Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8 Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9 Zakażenia bakteryjne, nie określone
A50 Kiła wrodzona
A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nie określona
A50.3 Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4 Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
A50.7 Kiła wrodzona późna, nie określona
A50.9 Kiła wrodzona, nie określona
A51 Kiła wczesna
A51.0 Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1 Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
A51.5 Kiła wczesna utajona
A51.9 Kiła wczesna, nie określona
A52 Kiła późna
A52.0 +Kiła układu krążenia
A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 Kiła układu nerwowego, nie określona
A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8 Kiła późna utajona
A52.9 Kiła późna, nie określona
A53 Inne postacie kiły i kiła nie określona
A53.0 Kiła utajona nie określona, tak wczesna jak i późna
A53.9 Kiła, nie określona
A54 Rzeżączka [zakażenia rzeżączkowe]
A54.0 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2 +Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4 +Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6 Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9 Zakażenie rzeżączkowe, nie określone
A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
A56.0 Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1 +Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2 Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nie określone
A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8 Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57 Wrzód weneryczny
A58 Ziarniniak pachwinowy
A59 Rzęsistkowica
A59.0 Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8 Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9 Rzęsistkowica, nie określona
A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej
A60.0 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1 Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9 Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nie określone
A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej
A63.0 Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8 Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nie określone
A65 Kiła nieweneryczna
A66 Malinica [jagodzica]
A66.0 Zmiana pierwotna malinicza
A66.1 Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2 Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4 Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5 Gangoza
A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7 Inne objawy malinicy
A66.8 Malinica utajona
A66.9 Malinica, nie określona
A67 Pinta [carate]
A67.0 Pierwotne zmiany pinty
A67.1 Zmiany pośrednie pinty
A67.2 Zmiany późne pinty
A67.3 Zmiany mieszane pinty
A67.9 Pinta, nie określona
A68 Gorączka powrotna
A68.0 Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1 Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9 Gorączka powrotna, nie określona
A69 Inne choroby wywołane przez krętki
A69.0 Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1 Inne zakażenia Vincenta
A69.2 Choroba z Lyme
A69.8 Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9 Inne zakażenia wywołne przez krętki, nie określone
A70 Zakażenia Chlamydia psittaci
A71 Jaglica
A71.0 Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1 Jaglica czynna
A71.9 Jaglica, nie określona
A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.0 +Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1)
A74.8 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9 Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nie określone
A75 Dur wysypkowy
A75.0 Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1 Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Dur wysypkowy, nie określony
A77 Gorączka plamista [riketsjozy przenoszone przez kleszcze]
A77.0 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8 Inne dury plamiste
A77.9 Dur plamisty, nie określony
A78 Gorączka Q
A79 Inne riketsjozy
A79.0 Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1 Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8 Inne określone riketsjozy
A79.9 Riketsjoza, nie określona
A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce
A80.0 Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3 Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4 Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nie określone
A81 Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.0 Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8 Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9 Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
A82 Wścieklizna
A82.0 Wścieklizna leśna
A82.1 Wścieklizna miejska
A82.9 Wścieklizna, nie określona
A83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A83.0 Japońskie zapalenie mózgu
A83.1 Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2 Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3 Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4 Australijskie zapalenie mózgu
A83.5 Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6 Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nie określone
A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1 Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nie określone
A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
A85.0 +Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1)
A85.1 +Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1)
A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nie określone
A85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone
A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowych
A87.0 +Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0)
A87.1 +Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0)
A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nie określone
A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
A88.0 Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1 Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
A90 Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 Gorączka krwotoczna denga
A92 Inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary
A92.0 Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1 Gorączka o`nyong-nyong
A92.2 Wenezuelska gorączka końska
A92.3 Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4 Gorączka Doliny Riftu
A92.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9 Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nie określona
A93 Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej
A93.0 Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1 Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2 Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nie określone
A95 Żółta gorączka [żółta febra]
A95.0 Leśna żółta gorączka
A95.1 Żółta gorączka, postać miejska
A95.9 Żółta gorączka, nie określona
A96 Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
A96.0 Gorączka krwotoczna Junin
A96.1 Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2 Gorączka Lassa
A96.8 Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9 Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nie określona
A98 Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
A98.0 Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1 Gorączka krwotoczna omska
A98.2 Choroba lasu Kyasanur
A98.3 Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4 Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5 Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8 Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu
E00.0 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
E00.1 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
E00.2 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
E00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nie określony
E01 Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nie określone
E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 Inne postacie niedoczynności tarczycy
E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2 Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
E03.5 Śpiączka w obrzęku śluzowatym
E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 Niedoczynność tarczycy, nie określona
E04 Wole nietoksyczne, inne
E04.0 Wole nietoksyczne, rozlane
E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8 Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9 Wole nietoksyczne, nie określone
E05 Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy]
E05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolem
E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym
E05.3 Tyrotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy
E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5 Przełom tarczycowy
E05.8 Inne tyreotoksykozy
E05.9 Tyreotoksykoza, nie określona
E06 Zapalenia tarczycy
E06.0 Zapalenie tarczycy ostre
E06.1 Zapalenie tarczycy podostre
E06.2 Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą
E06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
E06.4 Zapalenie tarczycy polekowe
E06.5 Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne
E06.9 Zapalenie tarczycy, nie określone
E07 Choroby tarczycy, inne
E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
E07.1 Wole związane z dyshormonozą
E07.8 Inne, określone choroby tarczycy
E07.9 Choroby tarczycy, nie określone
E10 Cukrzyca insulinozależna
E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia
E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
E11 Cukrzyca insulinoniezależna
E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)
E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)
E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)
E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi)
E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krąże
E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłania
E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)
E11.8 Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)
E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem
E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)
E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową)
E12.2 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi
E12.3 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi)
E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologi
E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresi
E12.6 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi pow
E12.7 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)
E12.8 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikła
E12.9 Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)
E13 Inne określone postacie cukrzycy
E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)
E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)
E13.2 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi)
E13.3 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi)
E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicz
E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie
E13.6 Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powik
E13.7 Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)
E13.8 Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłani
E13.9 Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)
E14 Cukrzyca nie określona
E14.0 Cukrzyca nie określona (ze śpiączką)
E14.1 Cukrzyca nie określona (z kwasicą ketonową)
E14.2 Cukrzyca nie określona (z powikłaniami nerkowymi)
E14.3 Cukrzyca nie określona (z powikłaniami ocznymi)
E14.4 Cukrzyca nie określona (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.5 Cukrzyca nie określona (z powikłaniami w zakresie krążenia o
E14.6 Cukrzyca nie określona (z innymi określonymi powikłaniami)
E14.7 Cukrzyca nie określona (z wieloma powikłaniami)
E14.8 Cukrzyca nie określona (z nieokreślonymi powikłaniami)
E14.9 Cukrzyca nie określona (bez powikłań)
E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.0 Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
E16.1 Inne hipoglikemie
E16.2 Hipoglikemia, nie określona
E16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonu
E16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nie określone
E20 Niedoczynność przytarczyc
E20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
E20.1 Rzekoma niedoczynność przytarczyc
E20.8 Niedoczynność przytarczyc, inna
E20.9 Niedoczynnośc przytarczyc, nie określona
E21 Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc
E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana
E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3 Nadczynność porzytarczyc, nie określona
E21.4 Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 Choroby przytarczyc, nie określone
E22 Nadczynność przysadki
E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
E22.1 Hiperprolaktynemia
E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
E22.8 Inna postać nadczynności przysadki
E22.9 Nadczynność przysadki, nie określona
E23 Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki
E23.0 Niedoczynność przysadki
E23.1 Niedoczynność przysadki jatrogenna
E23.2 Moczówka prosta
E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane
E23.6 Inne choroby przysadki
E24 Zespół Cushinga
E24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
E24.1 Zespół Nelsona
E24.2 Polekowy zespół Cushinga
E24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
E24.4 Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
E24.8 Zespół Cushinga, inny
E24.9 Zespół Cushinga, nie określony
E25 Zespoły nadnerczowo-płciowe
E25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
E25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
E25.9 Zespół nadnerczowo-płciowym, nie określony
E26 Hiperaldosteronizm
E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm
E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm
E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
E26.9 Hiperaldosteronizm, nie określony
E27 Inne zaburzenia kory nadnerczy
E27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
E27.1 Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
E27.2 Przełom addisonoidalny
E27.3 Niedoczyność kory nadnerczy polekowa
E27.4 Inne i nie określone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
E27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczy
E27.8 Inne określone choroby nadnerczy
E27.9 Choroby nadnerczy, nie określone
E28 Zaburzenia czynności jajników
E28.0 Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm]
E28.1 Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm]
E28.2 Zespół policystycznych jajników
E28.3 Pierwotna niewydolność jajników
E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników
E28.9 Zaburzenie czynności jajników, nie określone
E29 Zaburzenie czynności jąder
E29.0 Nadczynność jąder
E29.1 Niedoczynność jąder
E29.8 Inne zaburzenia czynności jąder
E29.9 Zaburzenia czynności jąder, nie określone
E30 Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane
E30.0 Opóźnione pokwitanie
E30.1 Przedwczesne pokwitanie
E30.8 Inne zaburzenia pokwitania
E30.9 Zaburzenia pokwitania, nie określone
E31 Zaburzenia wielogruczołowe
E31.0 Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna
E31.1 Wielogruczołowa nadczynność
E31.8 Inne zaburzenia wielogruczołowe
E31.9 Wielogruczołowe zaburzenia, nie określone
E32 Choroby grasicy
E32.0 Utrzymujący się przerost grasicy
E32.1 Ropień grasicy
E32.8 Inne choroby grasicy
E32.9 Choroby grasicy, nie określone
E34 Inne zaburzenia endokrynologiczne
E34.0 Zespół rakowiaka
E34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane
E34.3 Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana
E34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrost
E34.5 Zespół oporności androgennej
E34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
E34.9 Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nie określone
E35 Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.0 Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.1 Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.8 Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E40 Kwashiorkor
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone
E44 Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia
E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne
E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone
E50 Niedobór witaminy A
E50.0 Niedobor witaminy A z suchością spojówek
E50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
E50.2 Niedobór witaminy A z suchością rogówek
E50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek
E50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacją
E50.5 Niedobor witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa)
E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek
E50.7 Inne cechy oczne niedoboru witaminy A
E50.8 Inne objawy niedoboru witamaminy A
E50.9 Niedobór witaminy A, nie określony
E51 Niedobór tiaminy
E51.1 Beri-beri
E51.2 Encefalopatia Wernickiego
E51.8 Inne objawy niedoboru tiaminy
E51.9 Niedobór tiaminy, nie określony
E52 Niedobór niacyny [pellagra]
E53 Niedobór innych witamin z grupy B
E53.0 Niedobór ryboflawiny
E53.1 Niedobór pirydoksyny
E53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B
E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nie określony
E54 Niedobór kwasu askorbinowego
E55 Niedobór witaminy D
E55.0 Krzywica, czynna
E55.9 Niedobór witaminy D, nie określony
E56 Inne niedobory witaminowe
E56.0 Niedobór witaminy E
E56.1 Niedobór witaminy K
E56.8 Niedobory innych witamin
E56.9 Niedobór witamin, nie określony
E58 Niedobór pokarmowy wapnia
E59 Niedobór pokarmowy selenu
E60 Niedobór pokarmowy cynku
E61 Niedobór innych składników pokarmowych
E61.0 Niedobór miedzi
E61.1 Niedobór żelaza
E61.2 Niedobór magnezu
E61.3 Niedobór manganu
E61.4 Niedobór chromu
E61.5 Niedobór molibdenu
E61.6 Niedobór wanadu
E61.7 Niedobór wielu elementów pokarmowych
E61.8 Niedobór innych określonych elementów pokarmowych
E61.9 Niedobór innych elementów pokarmowych, nie określony
E63 Inne niedobory pokarmowe
E63.0 Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA]
E63.1 Zaburzenie bilansu składników pokarmowych
E63.8 Inne określone niedobory pokarmowe
E63.9 Inne niedobory pokarmowe, nie określone
E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
E64.1 Następstwa niedoboru witaminy A
E64.2 Następstwa niedoboru witaminy C
E64.3 Następstwa krzywicy
E64.8 Następstwa innych niedoborów pokarmowych
E64.9 Inne nieokreślone niedobory pokarmowe
E65 Otyłość miejscowa
E66 Otyłość
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1 Otyłość polekowa
E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
E66.8 Inne postacie otyłości
E66.9 Otyłość, nie określona
E67 Inne zespoły z przekarmiania
E67.0 Hiperwitaminoza A
E67.1 Hiperkarotynemia
E67.2 Zespół przedawkowania witaminy B6
E67.3 Hiperwitaminoza D
E67.8 Inne określone hiperalimentacje
E68 Następstwa hiperalimentacji
E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E70.0 Klasyczna fenyloketonuria
E70.1 Inne hyperfenyloalaninemie
E70.2 Zaburzenia przemian tyrozyny
E70.3 Bielactwo [albinizm]
E70.8 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych
E70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nie określone
E71 Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych
E71.0 Choroba syropu klonowego
E71.1 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych
E71.2 Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nie określone
E71.3 Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
E71.9 Niedobór tiaminy, nie określony
E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów
E72.0 Zaburzenia transportu aminokwasów
E72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
E72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
E72.3 Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny
E72.4 Zaburzenia metabolizmu ornityny
E72.5 Zaburzenia przemian glicyny
E72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
E72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nie określone
E73 Nietolerancja laktozy
E73.0 Wrodzony niedobór laktazy
E73.1 Wtórny niedobór laktazy
E73.8 Inna nietolerancja laktozy
E73.9 Nietolerancja laktozy, nie określona
E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów
E74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenu
E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
E74.2 Zaburzenia metabolizmu galaktozy
E74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E74.4 Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy
E74.8 Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów
E74.9 Zaburzenia przemiany węglowodanów, nie określone
E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.0 GM2gangliozydoza
E75.1 Inne gangliozydozy
E75.2 Inne sfingolipidozy
E75.3 Sfingolipidoza, nie określona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nie określone
E76 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.0 Mukopolisacharydoza, typ I
E76.1 Mukopolisacharydoza, typ II
E76.2 Inne mukopolisacharydozy
E76.3 Mukopolisacharozy, nie określone
E76.8 Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nie określone
E77 Zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
E77.1 Zaburzenia degradacji glikoprotein
E77.8 Inne zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nie określone
E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
E78.0 Czysta hypercholesterolemia
E78.1 Czysta hyperglicerydemia
E78.2 Hyperlipidemia mieszana
E78.3 Hyperchylomikronemia
E78.4 Inne hyperlipidemie
E78.5 Niedobór lipoprotein
E78.8 Inne zaburzenia przemian lipidów
E78.9 Zaburzenia przemian lipidów, nie określone
E79 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn
E79.0 Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
E79.1 Zespól Lesch-Nyhana
E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.9 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nie określone
E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
E80.1 Porfiria skórna, późna
E80.2 Porfirie inne
E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4 Zespół Gilberta
E80.5 Zespół Crigler-Najjara
E80.6 Zaburzenia przemian bilirubiny, inne
E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nie określone
E83 Zaburzenia przemiany mineralnej
E83.0 Zaburzenia przemian miedzi
E83.1 Zaburzenia przemiany żelaza
E83.2 Zaburzenia przemian cynku
E83.3 Zaburzenia przemian fosforu
E83.4 Zaburzenia przemian magnezu
E83.5 Zaburzenia przemian wapnia
E83.8 Inne zaburzenia przemiany mineralnej
E83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nie określone
E84 Zwłóknienie wielotorbielowate [cystic fibrosis]
E84.0 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna]
E84.1 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna]
E84.8 Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
E84.9 Zwłóknienie wielotorbielowate, nie określone
E85 Amyloidoza [skrobiawica]
E85.0 Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nie-neuropatyczna:
E85.1 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nie określona
E85.3 Wtórne amyloidozy narządowe
E85.4 Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
E85.8 Inne amyloidozy
E85.9 Amyloidoza, nie określona
E86 Nadmierna utrata płynów
E87 Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej
E87.0 Hiperosmolarność i hiponatremia
E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia
E87.2 Kwasica
E87.3 Alkaloza
E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5 Hiperkaliemia
E87.6 Hipokaliemia
E87.7 Nadmiar płynu
E87.8 Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
E88 Inne zaburzenia metaboliczne
E88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.1 Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.2 Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.8 Inne określone zaburzenia metaboliczne
E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nie określone
E89 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane
E89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegach
E89.1 Hipoinsulinemia po zabiegach
E89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegach
E89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach
E89.4 Niedoczynność jajników po zabiegach
E89.5 Niedoczynność jąder po zabiegach
E89.6 Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach
E89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
E89.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nie określone
E90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych
I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I01 Choroba reumatyczna z zajęciem serca
I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nie określona
I02 Pląsawica reumatyczna
I02.0 Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9 Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05 Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej
I05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nie określona
I06 Choroby reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nie określona
I07 Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nie określona
I08 Wady wielu zastawek [skojarzone]
I08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9 Wady wielu zastawek, nie określona
I09 Inne choroby reumatyczne serca
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nie określone
I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 Choroba reumatyczna serca, nie określona
I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
I15 Nadciśnienie wtórne
I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8 Inne wtórne nadciśnienie
I15.9 Nadciśnienie wtórne, nie określone
I20 Dusznica bolesna
I20.0 Dusznica niestabilna
I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9 Dusznica bolesna, nie określona
I21 Ostry zawał serca
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nie określony
I22 Ponowny zawał serca ("dorzut")
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół Dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nie określona
I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca
I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2 Stary (przebyty) zawał serca
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie serca
I25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nie określona
I26 Zator płucny
I26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym
I26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym
I27 Inne zespoły sercowo-płucne
I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9 Zespół sercowo-płucny, nie określony
I28 Inne choroby naczyń płucnych
I28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1 Tętniak tętnicy płucnej
I28.8 Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9 Choroba naczyń płucnych, nie określona
I30 Ostre zapalenie osierdzia
I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nie określone
I31 Inne choroby osierdzia
I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8 Inne określone choroby osierdzia
I31.9 Choroba osierdzia, nie określona
I32 Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1 Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nie określone
I34 Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej
I34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nie określone
I35 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nie określone
I36 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nie określone
I37 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nie określone
I38 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone
I39 Zapalenie wsierdzia i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.0 Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2 Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4 Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.0 Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nie określone
I41 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.0 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42 Kardiomopatie
I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
I42.9 Kardiomiopatia, nie określona
I43 Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.0 Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1 Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2 Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8 Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6 Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nie określony
I45 Inne zaburzenia przewodnictwa
I45.0 Blok prawej odnogi
I45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa
I45.2 Blok dwugałęziowy
I45.3 Blok trójgałęziowy
I45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5 Inny określony blok serca
I45.6 Zespół preekscytacji
I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nie określone
I46 Zatrzymanie krążenia
I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1 Nagła śmierć sercowa, tak opisana
I46.9 Zatrzymanie krążenia, nie określone
I47 Częstoskurcz napadowy
I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2 Częstoskurcz komorowy
I47.9 Częstoskurcz napadowy, nie określony
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49 Inne zaburzenia rytmu serca
I49.0 Migotanie i trzepotanie komór
I49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5 Zespół chorej zatoki
I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nie określone
I50 Niewydolność serca
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nie określona
I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
I51.0 Ubytek przegody serca, nabyty
I51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4 Zapalenie mięśnia serca, nie określone
I51.5 Zwyrodnienie mięśnia serca
I51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nie określone
I51.7 Powiększenie serca
I51.8 Inne niedokładnie określone choroby serca
I52 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.0 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60 Krwotok podpajęczynówkowy
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony
I61 Krwotok mózgowy
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nie określony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nie określony
I62 Inne nieurazowe krwotoki mózgowe
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony
I63 Zawał mózgu
I63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nie określony
I64 Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy
I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67 Inne choroby naczyń mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nie określona
I68 Zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach występujących gdzie indziej
I68.0 Skrobiawicza angiopatia mózgowa (E85.-+)
I68.1 Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.2 Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.8 Inne zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I69 Następstwa chorób naczyń mózgowych
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru nie określone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70 Miażdżyca
I70.0 Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1 Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2 Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8 Miażdżyca innych tętnic
I70.9 Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
I71.0 Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)
I71.1 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty
I71.2 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.3 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.4 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.5 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.6 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.8 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72 Tętniak innych tętnic
I72.0 Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1 Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2 Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8 Tętniak innych określonych tętnic
I72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73 Inne choroby naczyń obwodowych
I73.0 Zespół Reynauda
I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8 Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9 Choroba naczyń obwodowych, nie określona
I74 Zator i zakrzep tętniczy
I74.0 Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej
I74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej
I74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nie określony
I74.5 Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I74.8 Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nie określonej
I77 Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek
I77.0 Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)
I77.1 Zwężenie tętnicy
I77.2 Pęknięcie tętnicy
I77.3 Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic
I77.4 Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5 Martwica tętnicy
I77.6 Zapalenie tętnicy, nie określone
I77.8 Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9 Zaburzenie tętnic i tętniczek, nie określone
I78 Choroby naczyń włosowatych
I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia]
I78.1 Znamię, nienowowtworowe
I78.8 Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9 Choroby naczyń włosowatych, nie określone
I79 Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.0 Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1 Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8 Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych I80.1Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nie określone
I80.8 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81 Zakrzep żyły wrotnej
I82 Inny zatory i zakrzepy żylne
I82.0 Zespół Budda-Chiariego
I82.1 Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące
I82.2 Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.8 Zator i zakrzep innych określonych żył
I82.9 Zator i zakrzep żyły, nie określony
I83 Żylaki kończyn dolnych
I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84 Guzy krwawicze odbytu
I84.0 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne zakrzepowe
I84.1 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.2 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
I84.3 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne zakrzepowe
I84.4 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I84.6 Pozostałość skórna pochodzenia krwawiczego (odbytu lub odbytnicy)
I84.7 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu zakrzepowe
I84.8 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu z innymi powikłaniami
I84.9 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu bez powikłań
I85 Żylaki przełyku
I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9 Żylaki przełyku bez krwawienia
I86 Żylaki o innym umiejscowieniu
I86.0 Żylaki podjęzykowe
I86.1 Żylaki moszny
I86.2 Żylaki miednicy
I86.3 Żylaki sromu
I86.4 Żylaki żołądka
I86.8 Żylaki innych określonych miejsc
I87 Inne zaburzenia żył
I87.0 Zespół pozakrzepowy
I87.1 Ucisk żyły
I87.2 Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8 Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9 Zaburzenia funkcji żył, nie określone
I88 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1 Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8 Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.9 Zapalenie węzłów chłonnych, nie określone
I89 Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych
I89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1 Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8 Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.9 Niezakaźne zaburzenia naczyń i wezłów chłonnych, nie określone
I95 Niedociśnienie tętnicze
I95.0 Samoistne niedociśnienie tętnicze
I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2 Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki
I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9 Niedociśnienie tętnicze, nie określone
I97 Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.0 Zespół po kardiotomii
I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nie określone
I98 Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.0 Kiła układu sercowo-naczyniowego
I98.1 Zaburzenia czynności serca i naczyń w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.2 Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.8 Inne określone zaburzenia układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
L00 Liszajec pęcherzowy noworodków
L01 Liszajec
L01.0 Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy]
L01.1 Zliszajowacenie innych zmian skórnych
L02 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny
L02.0 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy
L02.1 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi
L02.2 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia
L02.3 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka
L02.4 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny
L02.8 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji
L02.9 Nieokreślony ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
L03 Zapalenie tkanki łącznej
L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
L03.1 Zapalenie tkanki lącznej innych części kończyny
L03.2 Zapalenie tkanki łącznej twarzy
L03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowia
L03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacji
L03.9 Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej
L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych
L04.0 Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi
L04.1 Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia
L04.2 Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej
L04.3 Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej
L04.8 Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innej lokalizacji
L04.9 Nieokreślone ostre zapalenie węzłów chłonnych
L05 Torbiel pilonidalna
L05.0 Torbiel pilonidalna z ropniem
L05.9 Torbiel pilonidalna bez ropnia
L08 Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L08.0 Ropne zapalenie skóry
L08.1 Łupież rumieniowy
L08.8 Inne określone zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L08.9 Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nie określone
L10 Pęcherzyca
L10.0 Pęcherzyca zwykła
L10.1 Pęcherzyca bujająca
L10.2 Pęcherzyca liściasta
L10.3 Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]
L10.4 Pęcherzyca rumieniowata
L10.5 Pęcherzyca polekowa
L10.8 Inna pęcherzyca
L10.9 Nieokreślona pęcherzyca
L11 Inne schorzenia z akantolizą
L11.0 Nabyte rogowacenie mieszkowe
L11.1 Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]
L11.8 Inne określone choroby skóry z akantolizą
L11.9 Schorzenia z akantolizą, nie określone
L12 Pemfigoid
L12.0 Pemfigoid pęcherzowy
L12.1 Pemfigoid bliznowaciejący
L12.2 Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
L12.3 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
L12.8 Inny pemfigoid
L12.9 Nieokreślony pemfigoid
L13 Inne choroby pęcherzowe
L13.0 Zapalenie skóry opryszczkowate
L13.1 Dermatitis subcornealis pustulosa
L13.8 Inne określone choroby pęcherzowe
L13.9 Nieokreślone choroby pęcherzowe
L14 Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
L20 Atopowe zapalenie skóry
L20.0 Świerzbiączka skazowa Besniera
L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry
L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nie określone
L21 Łojotokowe zapalenie skóry
L21.0 Łojotok głowy
L21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
L21.8 Inne łojotokowe zapalenie skóry
L21.9 Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry
L22 Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry
L23 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
L23.0 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami
L23.1 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiec
L23.2 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami
L23.3 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
L23.4 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami
L23.5 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymi
L23.6 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą
L23.7 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności)
L23.8 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami
L23.9 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
L24 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
L24.0 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami
L24.1 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami
L24.2 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikami
L24.3 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykami
L24.4 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekami
L24.5 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymi
L24.6 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymi
L24.7 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywności
L24.8 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikami
L24.9 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynniki
L25 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
L25.0 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami
L25.1 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekami
L25.2 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami
L25.3 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymi
L25.4 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością
L25.5 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
L25.8 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
L25.9 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynniki
L26 Złuszczające zapalenie skóry
L27 Zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju
L27.0 Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.1 Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.2 Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością
L27.8 Zapalenie skóry wywołane innymi substancjami wprowadzonymi do ustroju
L27.9 Zapalenie skóry wywołane nieokreślonymi substancjami wprowadzonymi do ustroju
L28 Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka [prurigo]
L28.0 Przewlekły liszaj pospolity
L28.1 Świerzbiączka guzkowa
L28.2 Inna świerzbiączka
L29 Świąd [pruritus]
L29.0 Świąd odbytu
L29.1 Świąd moszny
L29.2 Świąd pochwy
L29.3 Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nie określony
L29.8 Inny świąd
L29.9 Świąd, nie określony
L30 Inne zapalenie skóry
L30.0 Wyprysk pieniążkowaty
L30.1 Potnica [pompholyx]
L30.2 Autoalergizacja skórna
L30.3 Dermatozy zakaźne
L30.4 Wyprzenie
L30.5 Łupież biały [pityriasis alba]
L30.8 Inne określone zapalenie skóry
L30.9 Nieokreślone zapalenie skóry
L40 Łuszczyca [psoriasis]
L40.0 Łuszczyca pospolita
L40.1 Łuszczyca krostkowa uogólniona
L40.2 Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua]
L40.3 Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw
L40.4 Łuszczyca grudkowa
L40.5 +Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)
L40.8 Inna łuszczyca
L40.9 Nieokreślona łuszczyca
L41 Przyłuszczyca [parapsoriasis]
L41.0 Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta]
L41.1 Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica]
L41.2 Lymphomatoid papulosis
L41.3 Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa
L41.4 Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa
L41.5 Przyłuszczyca siatkowata
L41.8 Inna przyłuszczyca
L41.9 Nieokreślona przyłuszczyca
L42 Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert]
L43 Liszaj płaski [lichen planus]
L43.0 Liszaj płaski przerostowy
L43.1 Liszaj płaski pęcherzowy
L43.2 Liszajowa reakcja polekowa
L43.3 Podostry (aktywny) liszaj płaski
L43.8 Inny liszaj płaski
L43.9 Nieokreślony liszaj płaski
L44 Inne choroby grudkowo-złuszczające
L44.0 Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris]
L44.1 Liszaj lśniący [lichen nitidus]
L44.2 Liszaj pasmowaty [lichen striatus]
L44.3 Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis]
L44.4 Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti]
L44.8 Inne określone choroby grudkowo-złuszczające
L44.9 Nieokreślone choroby grudkowo-złuszczające
L45 Choroby grudkowo-złuszczające w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej
L50 Pokrzywka
L50.0 Pokrzywka alergiczna
L50.1 Pokrzywka idiopatyczna
L50.2 Pokrzywka wywołana zimnem i ciepłem
L50.3 Pokrzywka dermograficzna
L50.4 Pokrzywka wibracyjna
L50.5 Pokrzywka cholinergiczna
L50.6 Pokrzywka kontaktowa
L50.8 Inna pokrzywka
L50.9 Nieokreślona pokrzywka
L51 Rumień wielopostaciowy [erythema multiforme]
L51.0 Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.1 Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.2 Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella]
L51.8 Inny rumień wielopostaciowy
L51.9 Rumień wielopostaciowy, nie określony
L52 Rumień guzowaty [erythema nodosum]
L53 Inne stany rumieniowe
L53.0 Rumień toksyczny
L53.1 Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera
L53.2 Rumień brzeżny
L53.3 Inny przewlekły rumień girlandowaty
L53.8 Inne określone stany rumieniowe
L53.9 Stany rumieniowe, nie określone
L54 Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L54.0 Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00+)
L54.8 Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
L55 Oparzenie słoneczne
L55.0 Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia
L55.1 Oparzenie słoneczne drugiego stopnia
L55.2 Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia
L55.8 Inne oparzenie słoneczne
L55.9 Nieokreślone oparzenie słoneczne
L56 Inne ostre zmiany skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym
L56.0 Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem
L56.1 Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem
L56.2 Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]
L56.3 Pokrzywka świetlna
L56.4 Polimorficzna osutka świetlna
L56.8 Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym
L56.9 Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nie określone
L57 Zmiany skórne wywołane długotrwałą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące
L57.0 Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym [Actinic keratosis]
L57.1 Actinic reticuloid
L57.2 Skóra bruzdowata karku (romboidalna)
L57.3 Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte]
L57.4 Zwiotczenie sprężyste skóry [cutis laxa senilis]
L57.5 Actinic granuloma
L57.8 Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące
L57.9 Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nie określone
L58 Uszkodzenie porentgenowskie skóry [radiodermitis]
L58.0 Wczesny odczyn porentgenowski
L58.1 Późny odczyn porentgenowski
L58.9 Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry
L59 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.0 Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]
L59.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nie określone
L60 Choroby paznokcia
L60.0 Wrastający paznokieć
L60.1 Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis]
L60.2 Szponowatość paznokci [onychogryphosis]
L60.3 Dystrofia paznokcia
L60.4 Linie Beau (bruzdowanie)
L60.5 Zespół żółtych paznokci
L60.8 Inne choroby paznokcia
L60.9 Nieokreślone choroby paznokcia
L62 Choroby paznokci w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
L62.0 Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4+)
L62.8 Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej
L63 Łysienie plackowate [alopecia areata]
L63.0 Łysienie (głowy) całkowite
L63.1 Łysienie uogólnione
L63.2 Wyłysienie pasmowate [ophiasis]
L63.8 Inne łysienie plackowate
L63.9 Nieokreślone łysienie plackowate
L64 Łysienie androgenne
L64.0 Łysienie androgenne indukowane lekami
L64.8 Inne łysienie androgenne
L64.9 Nieokreślone łysienie androgenne
L65 Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
L65.0 Telogenowe wypadanie włosów [telogen effluvium]
L65.1 Anagenowe wypadanie włosów [anagen effluvium]
L65.2 Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa]
L65.8 Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów
L65.9 Niebliznowaciejąca utrata włosów, nie określona
L66 Łysienie bliznowaciejące
L66.0 Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade]
L66.1 Liszaj płaski mieszkowy
L66.2 Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych [folliculitis decalvans]
L66.3 Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze
L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata
L66.8 Inne łysienie bliznowaciejące
L66.9 Nieokreślone łysienie bliznowaciejące
L67 Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
L67.0 Łamliwość włosów węzłowa [Trichorrhexis nodosa]
L67.1 Zmiana zabarwienia włosów
L67.8 Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów
L67.9 Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nie określone
L68 Nadmierne owłosienie [hypertrichosis]
L68.0 Owłosienie patologiczne [hirsutyzm]
L68.1 Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
L68.2 Ograniczone nadmierne owłosienie
L68.3 Nadmierne owłosienie [politrichia]
L68.8 Inne nadmierne owłosienie
L68.9 Nadmierne owłosienie, nie określone
L70 Trądzik [acne]
L70.0 Trądzik pospolity [acne vulgaris]
L70.1 Trądzik skupiony [acne conglobata]
L70.2 Trądzik ospowaty [acne varioliformis]
L70.3 Trądzik tropikalny
L70.4 Trądzik dziecięcy
L70.5 Trądzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles]
L70.8 Inny trądzik
L70.9 Nieokreślony trądzik
L71 Trądzik różowaty [rosacea]
L71.0 Okołoustne zapalenie skóry
L71.1 Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma]
L71.8 Inny trądzik różowaty
L71.9 Nieokreślony trądzik różowaty
L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.0 Torbiel epidermalna
L72.1 Torbiel osłonki włosa
L72.2 Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex]
L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nie określone
L73 Inne choroby mieszka włosowego
L73.0 Trądzik bliznowcowy
L73.1 Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody
L73.2 Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa]
L73.8 Inne określone choroby mieszków włosowych
L74 Choroby gruczołów potowych
L74.0 Potówka czerwona (R61.-)
L74.1 Potówka zwykła [miliaria crystallina]
L74.2 Potówka głęboka
L74.3 Potówka, nie określona
L74.4 Brak potu [anhydrosis]
L74.8 Inne choroby gruczołów potowych
L74.9 Nieokreślone choroby gruczołów potowych
L75 Choroby gruczołów apokrynowych
L75.0 Poty złowonne [bromhidrosis]
L75.1 Poty barwne [chromhidrosis]
L75.2 Choroba Fox-Fordyce
L75.8 Inne choroby gruczołów apokrynowych
L75.9 Nieokreślone choroby gruczołów apokrynowych
L80 Bielactwo [vitiligo]
L81 Inne zaburzenia pigmentacji
L81.0 Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
L81.1 Ostudy [chloasma]
L81.2 Piegi
L81.3 Plamy o zabarwieniu kawy z mlekiem [cafe au lait]
L81.4 Inne nadmierne gromadzenie melaniny
L81.5 Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziej
L81.6 Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny
L81.7 Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne
L81.8 Inne określone zaburzenia pigmentacji
L81.9 Zaburzenia pigmentacji, nie określone
L82 Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis]
L83 Rogowacenie ciemne
L84 Nagniotki i modzele
L85 Inne zgrubienia naskórka
L85.0 Rybia łuska nabyta
L85.1 Nabyte rogowacenie dłoni i podeszew
L85.2 Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)
L85.3 Suchość skóry [Xerosis cutis]
L85.8 Inne określone zgrubienie naskórka
L85.9 Zgrubienie naskórka, nie określone
L86 Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L87 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L87.0 Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle]
L87.1 Reaktywna perforująca kolagenoza
L87.2 Elastosis perforans serpingiosa
L87.8 Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L87.9 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nie określone
L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
L89 Owrzodzenie odleżynowe
L90 Zanikowe schorzenia skóry
L90.0 Liszaj twardzinowy i zanikowy
L90.1 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-Buzzi
L90.2 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-Pellizzari
L90.3 Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma]
L90.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn [Acrodermatitis chronica atrophicans]
L90.5 Stany bliznowacenia i włóknienia skóry
L90.6 Rozstępy skórne [striae atrophicae]
L90.8 Inne zanikowe choroby skóry
L90.9 Zanikowe choroby skóry, nie określone
L91 Przerostowe choroby skóry
L91.0 Blizna keloidowa
L91.8 Inne przerostowe choroby skóry
L91.9 Przerostowe choroby skóry, nie określone
L92 Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L92.0 Ziarniniak obrączkowaty
L92.1 Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
L92.2 Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak]
L92.3 Ziarniniak ciała obcego skóry i tkanki podskórnej
L92.8 Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej
L92.9 Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nie określone
L93 Liszaj [toczeń] rumieniowaty
L93.0 Toczeń rumieniowaty krążkowy
L93.1 Podostry toczeń rumieniowaty skórny
L93.2 Inny miejscowy toczeń rumieniowaty
L94 Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
L94.0 Twardzina ograniczona [morphea]
L94.1 Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre]
L94.2 Złogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis]
L94.3 Stwardnienie palców [Sclerodactylia]
L94.4 Grudki Gottrona
L94.5 Zanik pstry naczyniasty skóry
L94.6 Ainhum
L94.8 Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej
L94.9 Ograniczone choroby tkanki łącznej, nie określone
L95 Zapalenie naczyń [vasculitis] ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
L95.0 Livedo-vasculitis
L95.1 Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum]
L95.8 Inne zapalenie naczyń ograniczone do skóry
L95.9 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nie określone
L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98.0 Ziarniniak ropny
L98.1 Zapalenie skóry wywołane
L98.2 Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta]
L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]
L98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
L98.5 Mucynoza skóry
L98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L98.9 Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L99 Inne schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L99.0 Amyloidoza skóry (E85.-+)
L99.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
O00 Ciąża pozamaciczna
O00.0 Ciąża brzuszna
O00.1 Ciąża jajowodowa
O00.2 Ciąża jajnikowa
O00.8 Inna ciąża pozamaciczna
O00.9 Ciąża pozamaciczna, nie określona
O01 Zaśniad groniasty
O01.0 Klasyczny zaśniad groniasty
O01.1 Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty
O01.9 Zaśniad groniasty, nie określony
O02 Inne nieprawidłowe jajo płodowe
O02.0 Puste jajo płodowe i zaśniad nie-groniasty
O02.1 Poronienie chybione
O02.8 Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
O02.9 Nieprawidłowe jajo płodowe, nie określone
O03 Poronienie samoistne
O03.0 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O03.1 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O03.2 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O03.3 Poronienie samoistne niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O03.4 Poronienie samoistne niezupełne, bez powikłań
O03.5 Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O03.6 Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O03.7 Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O03.8 Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O03.9 Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, bez powikłań
O04 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza)
O04.0 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O04.1 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O04.2 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O04.3 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O04.4 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, bez powikłań
O04.5 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami
O04.6 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O04.7 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O04.8 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O04.9 Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, bez powikłań
O05 Inne poronienie
O05.0 Inne poronienie niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O05.1 Inne poronienie niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O05.2 Inne poronienie niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O05.3 Inne poronienie niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O05.4 Inne poronienie niezupełne, bez powikłań
O05.5 Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O05.6 Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O05.7 Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O05.8 Inne poronienie zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O05.9 Inne poronienie zupełne lub nie określone, bez powikłań
O06 Poronienie, nie określone
O06.0 Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O06.1 Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O06.2 Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O06.3 Poronienie, nie określone niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O06.4 Poronienie, nie określone niezupełne, bez powikłań
O06.5 Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
O06.6 Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
O06.7 Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
O06.8 Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O06.9 Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, bez powikłań
O07 Nieskuteczna próba poronienia
O07.0 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej
O07.1 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
O07.2 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zatorem
O07.3 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami
O07.4 Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza bez powikłań
O07.5 Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej
O07.6 Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem
O07.7 Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zatorem
O07.8 Inne i nie określone nieskuteczne wywołanie poronienia, z innymi lub nie określonymi powikłaniami
O07.9 Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, bez powikłań
O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.0 Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.1 Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.2 Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.3 Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.4 Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.5 Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.6 Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.7 Inne powikłania ze strony układu żylnego w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.8 Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego
O08.9 Powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego, nie określone
O10 Istniejące uprzednio nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
O10.0 Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg
O10.1 Isniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.2 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.3 Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg
O10.4 Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
O10.9 Nie określone istniejące uprzednio nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
O11 Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem
O12 Obrzęki ciążowe (wywołane ciążą) i białkomocz bez nadciśnienia
O12.0 Obrzęki ciążowe
O12.1 Białkomocz ciążowy
O12.3 Obrzęki ciążowe z białkomoczem
O13 Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamiennego białkomoczu
O14 Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) ze znamiennym białkomoczem
O14.0 Umiarkowany stan przedrzucawkowy
O14.1 Ciężki stan przedrzucawkowy
O14.9 Stan przedrzucawkowy, nie określony
O15 Rzucawka
O15.0 Rzucawka w przebiegu ciąży
O15.1 Rzucawka w przebiegu czynności porodowej
O15.2 Rzucawka w przebiegu połogu
O15.9 Rzucawka nie określona co do czasu wystąpienia
O16 Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej
O20 Krwawienie we wczesnym okresie ciąży
O20.0 Poronienie zagrażające
O20.8 Inny krwotok we wczesnym okresie ciąży
O20.9 Krwotok we wczesnym okresie ciąży, nie określony
O21 Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
O21.0 Łagodne niepowściągliwe wymioty ciężarnych
O21.1 Niepowściągliwe wymioty ciężarnych z zaburzeniami przemiany materii
O21.2 Późne wymioty ciężarnych
O21.8 Inne wymioty wikłające ciążę
O21.9 Wymioty ciężarnych, nie określone
O22 Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży
O22.0 Żylaki kończyn dolnych w ciąży
O22.1 Żylaki narządów płciowych w ciąży
O22.2 Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
O22.3 Zakrzepica żył głębokich w ciąży
O22.4 Guzy krwawnicowe w ciąży
O22.5 Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
O22.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży
O22.9 Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży, nie określone
O23 Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży
O23.0 Zakażenia nerek w ciąży
O23.1 Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży
O23.2 Zakażenia cewki moczowej w ciąży
O23.3 Zakażenia innych części dróg moczowych w ciąży
O23.4 Nie określone zakażenia dróg moczowych w ciąży
O23.5 Zakażenia dróg rodnych w ciąży
O23.9 Inne i nie określone zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży
O24 Cukrzyca w ciąży
O24.0 Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna
O24.1 Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna
O24.2 Istniejąca uprzednio cukrzyca związana z niedożywieniem
O24.3 Istniejąca uprzednio cukrzyca, nie określona
O24.4 Cukrzyca pojawiająca się w ciąży
O24.9 Cukrzyca w ciąży BNO
O25 Niedożywienie w ciąży
O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą
O26.0 Nadmierny przyrost ciężaru ciała w ciąży
O26.1 Niski przyrost ciężaru ciała w ciąży
O26.2 Opieka położnicza w przypadku poronień nawykowych
O26.3 Zatrzymana wkładka wewnątrzmaciczna antykoncepcyjna w ciąży
O26.4 Opryszczka ciążowa
O26.5 Zespół niedociśnienia u ciężarnej
O26.6 Zaburzenia wątrobowe w ciąży, porodzie i połogu
O26.7 Rozstęp spojenia łonowego w ciąży, porodzie i połogu
O26.8 Inne określone stany związane z ciążą
O26.9 Stany związane z ciążą, nie określone
O28 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
O28.0 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u matki
O28.1 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u matki
O28.2 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u matki
O28.3 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u matki
O28.4 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u matki
O28.5 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań genetycznych u matki
O28.8 Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u matki
O28.9 Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u matki, nie określone
O29 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży
O29.0 Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży
O29.1 Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży
O29.2 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży ze strony ośrodkowego układu nerwowego
O29.3 Toksyczne reakcje na środki znieczulenia miejscowego w czasie ciąży
O29.4 Ból głowy wywołany znieczuleniem podpajęczynowym i nadoponowym w czasie ciąży
O29.5 Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie ciąży
O29.6 Nieudana lub utrudniona intubacja w czasie ciąży
O29.8 Inne powikłania znieczulenia w czasie ciąży
O29.9 Powikłania znieczulenia w czasie ciąży, nie określone
O30 Ciąża mnoga
O30.0 Ciąża bliźniacza
O30.1 Ciąża trojacza
O30.2 Ciąża czworacza
O30.8 Inna ciąża mnoga
O30.9 Ciąża mnoga, nie określona
O31 Powikłania typowe dla ciąży mnogiej
O31.0 Płód pergaminowy
O31.1 Dalsze trwanie ciąży po poronieniu jednego lub więcej płodów
O31.2 Dalsze trwanie ciąży po obumarciu (śmierci wewnąrzmacicznej) jednego lub więcej płodów
O31.8 Inne powikłania typowe dla ciąży mnogiej
O32 Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu
O32.0 Opieka położnicza z powodu położenia nie ustalonego
O32.1 Opieka położnicza z powodu przodowania miednicy płodu
O32.2 Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego
O32.3 Opieka położnicza z powodu ułożenia odgięciowego twarzowego, czołowego i bródkowego
O32.4 Opieka położnicza z powodu wysokiego prostego ustawienia główki w terminie porodu
O32.5 Opieka położnicza w ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia jednego lub więcej płodów
O32.6 Opieka położnicza z powodu kilku nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu
O32.8 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu
O32.9 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu, nie określonego
O33 Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
O33.0 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zniekształceniem kości miednicy
O33.1 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnie zwężoną miednicą
O33.2 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wchodu miednicy
O33.3 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wychodu miednicy
O33.4 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej pochodzenia matczynego i płodowego
O33.5 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem
O33.6 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem
O33.7 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej innymi zniekształceniami płodu
O33.8 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej innego pochodzenia
O33.9 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej, nie określonej
O34 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy
O34.0 Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy
O34.1 Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy
O34.2 Opieka położnicza z powodu blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym
O34.3 Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej
O34.4 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości szyjki macicy
O34.5 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości ciężarnej macicy
O34.6 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości pochwy
O34.7 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości sromu i krocza
O34.8 Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy
O34.9 Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości narządu miednicy, nie określona
O35 Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu
O35.0 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu
O35.1 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) aberracji chromosomalnej u płodu
O35.2 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) choroby dziedzicznej u płodu
O35.3 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki
O35.4 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez alkohol
O35.5 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez leki
O35.6 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu wywołanego napromienieniem
O35.7 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim
O35.8 Opieka położnicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu
O35.9 Opieka położnicza z powodu (podejrzewanych) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu, nie określonych
O36 Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych
O36.0 Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh
O36.1 Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki
O36.2 Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu
O36.3 Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu
O36.4 Opieka położnicza z powodu obumarcia płodu (śmierci wewnątrzmacicznej)
O36.5 Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu
O36.6 Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu
O36.7 Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej
O36.8 Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych
O36.9 Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nie określona
O40 Wielowodzie
O41 Inne zaburzenia wód i błon płodowych
O41.0 Małowodzie
O41.1 Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych
O41.8 Inne określone zaburzenia wód i błon płodowych
O41.9 Zaburzenia wód i błon płodowych, nie określone
O42 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych
O42.0 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej w ciągu 24 godzin
O42.1 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej po upływie 24 godzin
O42.2 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych
O42.9 Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nie określone
O43 Zaburzenia łożyskowe
O43.0 Zespoły przetoczenia łożyskowego
O43.1 Wada rozwojowa łożyska
O43.8 Inne zaburzenia łożyskowe
O43.9 Zaburzenie łożyskowe, nie określone
O44 Łożysko przodujące
O44.0 Łożysko przodujące, bez krwawienia
O44.1 Łożysko przodujące, z krwawieniem
O45 Przedwczesne oddzielenie łożyska
O45.0 Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia
O45.8 Inne przedwczesne oddzielenie łożyska
O45.9 Przedwczesne oddzielenie łożyska, nie określone
O46 Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
O46.0 Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia
O46.8 Inne krwawienie przedporodowe
O46.9 Krwawienie przedporodowe, nie określone
O47 Poród fałszywy
O47.0 Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
O47.1 Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później
O47.9 Poród fałszywy, nie określony
O48 Ciąża przenoszona
O60 Poród przedwczesny
O61 Nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej
O61.0 Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej
O61.1 Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynności porodowej
O61.8 Inne nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej
O61.9 Nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej, nie określone
O62 Nieprawidłowa czynność skurczowa
O62.0 Pierwotne słabe skurcze macicy
O62.1 Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy
O62.2 Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy
O62.3 Poród nagły (uliczny)
O62.4 Nieskoordynowane i przedłużone skurcze macicy z nadmiernym napięciem mięśnia macicy
O62.8 Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu
O62.9 Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nie określona
O63 Poród przedłużony
O63.0 Przedłużenie pierwszego okresu porodu
O63.1 Przedłużenie drugiego okresu porodu
O63.2 Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka i.t.p.
O63.9 Przedłużenie czynności porodowej, nie określone
O64 Poród patologiczny wywołany nieprawidłowym ustawieniem i ułożeniem płodu
O64.0 Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji główki płodu
O64.1 Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego
O64.2 Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego
O64.3 Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego
O64.4 Poród patologiczny z powodu przodowania barków
O64.5 Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego
O64.8 Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu
O64.9 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nie określone
O65 Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki (niewspółmierność porodowa)
O65.0 Niewspółmierność porodowa spowodowana przez zniekształcenie miednicy
O65.1 Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę ogólnie ścieśnioną
O65.2 Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę płaską
O65.3 Niewspółmierność porodowa spowodowana przez ścieśnienie próżni i wychodu miednicy
O65.4 Niewspółmierność porodowa płodowo-miednicza, nie określona
O65.5 Niewspółmierność porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narządów miednicy matki
O65.8 Niewspółmierność porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki
O65.9 Niewspółmierność porodowa spowodowana nieprawidłowościami miednicy, nie określonymi
O66 Inne przyczyny porodu patologicznego
O66.0 Poród patologiczny wywołany przez niewspółmierność barkową
O66.1 Poród patologiczny wywołany przez bliźnięta zahaczone
O66.2 Poród patologiczny wywołany przez niezwykle duży płód
O66.3 Poród patologiczny wywołany przez inne nieprawidłowości płodu
O66.4 Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nie określona
O66.5 Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie
O66.8 Inny określony poród patologiczny
O66.9 Poród patologiczny, nie określony
O67 Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
O67.0 Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia
O67.8 Inne krwawienie śródporodowe
O67.9 Krwawienie śródporodowe, nie określone
O68 Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia płodu
O68.0 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu
O68.1 Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym
O68.2 Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym
O68.3 Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu
O68.8 Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu
O68.9 Czynność porodowa i poród powikłany z zagrożeniem (stresem) płodu, nie określonym
O69 Poród powikłany przez nieprawidłowości pępowiny
O69.0 Poród powikłany przez wypadniecie pępowiny
O69.1 Poród powikłany przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem
O69.2 Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny
O69.3 Poród powikłany przez krótką pępowinę
O69.4 Poród powikłany przez naczynia przodujące
O69.5 Poród powikłany przez uszkodzenie naczyń pępowiny
O69.8 Poród powikłany przez inne nieprawidłowości pępowiny
O69.9 Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny, nie określoną
O70 Pęknięcie krocza w czasie porodu
O70.0 Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu
O70.1 Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu
O70.2 Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu
O70.3 Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
O70.9 Pęknięcie krocza w czasie porodu, nie określone
O71 Inny uraz położniczy
O71.0 Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej
O71.1 Pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej
O71.2 Poporodowe wynicowanie macicy
O71.3 Pęknięcie szyjki macicy w czasie porodu
O71.4 Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu
O71.5 Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy
O71.6 Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych
O71.7 Krwiak miednicy z przyczyn położniczych
O71.8 Inny określony uraz położniczy
O71.9 Uraz położniczy, nie określony
O72 Krwotok w trzecim okresie porodu i po porodzie
O72.0 Krwotok w trzecim okresie porodu
O72.1 Inny bezpośredni krwotok poporodowy
O72.2 Późny i wtórny krwotok poporodowy
O72.3 Poporodowe zaburzenia krzepnięcia
O73 Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
O73.0 Zatrzymanie łożyska bez krwotoku
O73.1 Zatrzymanie resztk łożyska i błon płodowych, bez krwotoku
O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.0 Zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.1 Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.2 Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.3 Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego
O74.4 Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.5 Ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.6 Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.7 Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej lub porodu
O74.8 Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu
O74.9 Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nie określone
O75 Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej
O75.0 Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu
O75.1 Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu
O75.2 Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej
O75.3 Inne zakażenia w czasie porodu
O75.4 Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych
O75.5 Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego
O75.6 Opóżniony poród po samoistnym lub nie określonym pęknięciu pęcherza płodowego
O75.7 Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim
O75.8 Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu
O75.9 Powikłanie czynności porodowej i porodu, nie określone
O80 Poród samoistny pojedynczy (siłami natury)
O80.0 Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym
O80.1 Poród samoistny pośladkowy
O80.2 Inny poród samoistny pojedynczy
O80.3 Poród samoistny pojedynczy, nie określony
O81 Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu
O81.0 Poród przy pomocy kleszczy wyjściowych
O81.1 Poród przy pomocy kleszczy próżniowych
O81.2 Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki
O81.3 Inny i nie określony poród kleszczowy
O81.4 Poród przy pomocy próżniociągu
O81.5 Poród przy pomocy kleszczy i próżniociągu
O82 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
O82.0 Poród przez cięcie cesarskie z wyboru (planowany)
O82.1 Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
O82.2 Poród przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy
O82.8 Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie
O82.9 Poród przez cięcie cesarskie, nie określony
O83 Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej
O83.0 Wydobycie pośladków, pomoc ręczna
O83.1 Inny poród pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej
O83.2 Inny poród z pomocą rękoczynów
O83.3 Poród żywego płodu w ciąży brzusznej
O83.4 Operacje pomniejszające objętość płodu
O83.8 Inny określony poród pojedynczy z udzieleniem pomocy
O83.9 Poród pojedynczy z udzieleniem pomocy, nie określony
O84 Poród mnogi
O84.0 Poród mnogi w całości samoistny
O84.1 Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy lub/i próżniociągu
O84.2 Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie
O84.8 Inny poród mnogi
O84.9 Poród mnogi, nie określony
O85 Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione
O86 Inne zakażenia połogowe
O86.0 Zakażenia chirurgicznych ran położniczych
O86.1 Inne zakażenia dróg rodnych w następstwie porodu
O86.2 Zakażenie dróg moczowych w następstwie porodu
O86.3 Inne zakażenia dróg moczowo-płciowych w następstwie porodu
O86.4 Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie
O86.8 Inne określone zakażenia połogowe
O87 Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu
O87.0 Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych w czasie połogu
O87.1 Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu
O87.2 Guzy krwawnicowe w czasie połogu
O87.3 Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu
O87.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu
O87.9 Powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu, nie określone
O88 Zatory z przyczyn położniczych
O88.0 Zator powietrzny z przyczyn położniczych
O88.1 Zator płynem owodniowym
O88.2 Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych
O88.3 Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych
O88.8 Inny zator z przyczyn położniczych
O89 Powikłania znieczulenia w okresie połogu
O89.0 Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
O89.1 Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
O89.2 Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu
O89.3 Reakcje toksyczne na środki znieczulające w czasie połogu
O89.4 Ból głowy spowodowany znieczuleniem podpajęczym lub nadoponowym w czasie połogu
O89.5 Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie połogu
O89.6 Nieudana lub utrudniona intubacja w czasie połogu
O89.8 Inne powikłania znieczulenia w czasie połogu
O89.9 Powikłania znieczulenia w czasie połogu, nie określone
O90 Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
O90.0 Rozejście się rany po cięciu cesarskim
O90.1 Rozejście się rany krocza
O90.2 Krwiak rany położniczej
O90.3 Kardiomiopatia w czasie połogu
O90.4 Poporodowa ostra niewydolność nerek
O90.5 Poporodowe zapalenie gruczołu tarczowego
O90.8 Inne powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
O90.9 Powikłanie okresu połogowego, nie określone
O91 Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem
O91.0 Zakażenie brodawki sutkowej związane z porodem
O91.1 Ropień gruczołu sutkowego
O91.2 Nieropne zapalenie gruczołu sutkowego związane z porodem
O92 Inne choroby sutka i zaburzenia laktacji związane z porodem
O92.0 Wciągnięcie brodawki sutkowej związane z porodem
O92.1 Pękanie brodawki sutkowej związane z porodem
O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem
O92.3 Brak pokarmu
O92.4 Niedostateczna ilość pokarmu
O92.5 Wstrzymanie laktacji
O92.6 Mlekotok
O92.7 Inne i nie określone zaburzenia laktacji
O95 Zgon położniczy z nie określonej przyczyny
O96 Zgon z każdej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, ale mniej niż w jeden rok po porodzie
O97 Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej
O98 Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wikłające ciążę, poród i połóg
O98.0 Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg
O98.1 Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg
O98.2 Rzeżączka wikłająca ciążę, poród i połóg
O98.3 Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową wikłające ciążę, poród i połóg
O98.4 Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg
O98.5 Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg
O98.6 Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg
O98.8 Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg
O98.9 Nie określone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg
O99 Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
O99.0 Niedokrwistość wikłająca ciążę, poród i połóg
O99.1 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia mechanizmów odpornościowych wikłające ciążę, poród i połóg
O99.2 Choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia odżywienia wikłające ciążę, poród i połóg
O99.3 Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg
O99.4 Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg
O99.5 Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg
O99.6 Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg
O99.7 Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg
O99.8 Inne określone choroby i stany wikłające ciążę, poród i połóg
P00 Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie związane z obecną ciążą
P00.0 Stan płodu i noworodka spowodowany nadciśnieniem u matki
P00.1 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki
P00.2 Stan płodu i noworodka spowodowany chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi u matki
P00.3 Stan płodu i noworodka spowodowany przez inne choroby układu krążenia i układu oddechowego u matki
P00.4 Stan płodu i noworodka spowodowany zaburzeniami odżywienia u matki
P00.5 Stan płodu i noworodka spowodowany urazem u matki
P00.6 Stan płodu i noworodka spowodowany zabiegami chirurgicznymi u matki
P00.7 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi zabiegami medycznymi u matki, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
P00.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami u matki
P00.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nie określonymi stanami u matki
P01 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki
P01.0 Stan płodu i noworodka spowodowany niewydolnością szyjkową
P01.1 Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego
P01.2 Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem
P01.3 Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem
P01.4 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną
P01.5 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą
P01.6 Stan płodu i noworodka spowodowany śmiercią matki
P01.7 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed rozpoczęciem czynności porodowej
P01.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki
P01.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nie określonymi
P02 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych
P02.0 Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym
P02.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami
P02.2 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi nieprawidłowościami morfologicznymi i czynnościowymi łożyska
P02.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska
P02.4 Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny
P02.5 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny
P02.6 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi stanami pępowiny
P02.7 Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska
P02.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych
P02.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nie określoną
P03 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.0 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu
P03.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu
P03.2 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym
P03.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu
P03.4 Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim
P03.5 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym
P03.6 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy
P03.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
P03.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nie określonym
P04 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki
P04.0 Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami przeciwbólowymi stosowanymi u matki podczas ciąży, czynności porodowej i porodu
P04.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi lekami stosowanymi u matki
P04.2 Stan płodu i noworodka spowodowany używaniem przez matkę wyrobów tytoniowych
P04.3 Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę
P04.4 Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez matkę
P04.5 Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkę
P04.6 Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje chemiczne
P04.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi szkodliwymi wpływami u matki
P04.9 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nie określonym
P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
P05.0 Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.1 Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego
P05.2 Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodo
P05.9 Opóźnienie wzrastania płodu, nie określone
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
P07.0 Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
P07.1 Inna niska urodzeniowa masa ciała
P07.2 Skrajne wcześniactwo
P07.3 Inne przypadki wcześniactwa
P08 Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała
P08.0 Noworodek hypertroficzny
P08.1 Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała
P08.2 Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego
P10 Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P10.0 Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.1 Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym
P10.2 Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym
P10.3 Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym
P10.4 Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym
P10.8 Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym
P10.9 Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11 Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P11.0 Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
P11.1 Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.2 Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym
P11.3 Uraz porodowy nerwu twarzowego
P11.4 Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych
P11.5 Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
P11.9 Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nie określony
P12 Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
P12.0 Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym
P12.1 Przedgłowie spowodowane urazem porodowym
P12.2 Krwiak czaszki pod rozcięgnem spowodowany urazem porodowym
P12.3 Zasinienie owłosionej skóry głowy spowodowane urazem porodowym
P12.4 Uraz owłosionej skóry głowy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka
P12.8 Inne urazy porodowe skóry owłosionej głowy
P12.9 Uraz porodowy owłosionej skóry głowy, nie określony
P13 Uraz porodowy kości
P13.0 Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym
P13.1 Inne urazy porodowe czaszki
P13.2 Uraz porodowy kości udowej
P13.3 Uraz porodowy innych kości długich
P13.4 Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym
P13.8 Urazy porodowe innych części kośćca
P13.9 Uraz porodowy kości, nie określony
P14 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1 Porażenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym
P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
P14.9 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nie określony
P15 Inne urazy porodowe
P15.0 Uraz porodowy wątroby
P15.1 Uraz porodowy śledziony
P15.2 Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego
P15.3 Uraz porodowy oka
P15.4 Uraz porodowy twarzy
P15.5 Uraz porodowy zewnętrzych narządów moczowo-płciowych
P15.6 Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
P15.8 Inne określone urazy porodowe
P15.9 Uraz porodowy, nie określony
P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P20.0 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
P20.1 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu
P20.9 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nie określone
P21 Zamartwica urodzeniowa
P21.0 Ciężka zamartwica urodzeniowa
P21.1 Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
P21.9 Zamartwica urodzeniowa, nie określona
P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.0 Zespół zaburzeń oddychania noworodka
P22.1 Przemijający szybki oddech (tachypnoe) noworodka
P22.8 Inne zaburzenie oddychania noworodka
P22.9 Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nie określony
P23 Wrodzone zapalenie płuc
P23.0 Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
P23.1 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
P23.2 Wrodzone gronkowcowe zapalenie płuc
P23.3 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
P23.4 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (E.coli)
P23.5 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas)
P23.6 Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie:
P23.8 Wrodzone zapalenie płuc wywołane innymi organizmami
P23.9 Wrodzone zapalenie płuc, nie określone
P24 Zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.0 Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka
P24.1 Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka
P24.2 Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka
P24.3 Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka
P24.8 Inne zespoły zachłyśnięcia u noworodka
P24.9 Zespół zachłyśnięcia u noworodka, nie określony
P25 Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P25.0 Rozedma śródmiąższowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.1 Odma opłucnowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.2 Odma śródpiersiowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.3 Odma osierdziowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P25.8 Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P26 Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.0 Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.1 Masywny krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P26.8 Inne krwotoki płucne zaczynające się w okresie okołoporodowym
P26.9 Nie określony krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
P27 Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.0 Zespół Wilsona-Mikity
P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P27.8 Inne przewlekłe choroby oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P27.9 Nie określona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
P28 Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P28.0 Pierwotna niedodma u noworodka
P28.1 Inne i nie określone niedodomy u noworodka
P28.2 Napady sinicy u noworodka
P28.3 Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
P28.4 Inny bezdech u noworodka
P28.5 Niewydolność oddechowa noworodka
P28.8 Inne określone zaburzenia oddechowe u noworodka
P28.9 Zaburzenie oddychania u noworodka, nie określone
P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.0 Niewydolność krążenia u noworodków
P29.1 Zaburzenia rytmu serca u noworodków
P29.2 Nadciśnienie u noworodków
P29.3 Przetrwałe krążenie płodowe
P29.4 Przemijające niedotlenienie mięśnia sercowego u noworodków
P29.8 Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
P29.9 Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, nie określone
P35 Wrodzone choroby wirusowe
P35.0 Wrodzony zespół różyczkowy
P35.1 Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
P35.2 Wrodzone zakażenie wierusem opryszczki
P35.3 Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby
P35.8 Inne wrodzone choroby wirusowe
P35.9 Wrodzona choroba wirusowa, nie określona
P36 Posocznica bakteryjna noworodka
P36.0 Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B
P36.1 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone paciorkowce
P36.2 Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego
P36.3 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone gronkowce
P36.4 Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy
P36.5 Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce
P36.8 Inna posocznica bakteryjna noworodka
P36.9 Posocznica bakteryjna noworodka, nie określona
P37 Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.0 Wrodzona gruźlica
P37.1 Wrodzona toksoplazmoza
P37.2 Wrodzona (rozsiana) listerioza
P37.3 Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii
P37.4 Inna wrodzona zimnica
P37.5 Noworodkowa drożdżyca
P37.8 Inne określone wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
P37.9 Wrodzone choroby pasożytnicze, nie określone
P38 Zapalenie pępka noworodka z lub bez łagodnego krwawienia
P39 Inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.0 Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczołu sutkowego
P39.1 Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka łzowego
P39.2 Wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, niesklasyfikowane gdzie indziej
P39.3 Noworodkowe zakażenie dróg moczowych
P39.4 Noworodkowe zakażenie skóry
P39.8 Inne określone zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego
P39.9 Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego, nie określone
P50 Utrata krwi płodu
P50.0 Utrata krwi płodu z naczyń przodujących
P50.1 Utrata krwi płodu z powodu rozerwania pępowiny
P50.2 Utrata krwi płodu przez łożysko
P50.3 Krwawienie do krążenia bliźniaka
P50.4 Krwawienie do krążenia matki
P50.5 Utrata krwi płodu z powodu przecięcia pępowiny bliźniaka
P50.8 Inna utrata krwi płodu
P50.9 Utrata krwi płodu, nie określona
P51 Krwotok z pępka u noworodka
P51.0 Masywny krwotok z pępka u noworodka
P51.1 Inne krwotoki z pępka u noworodka
P51.9 Krwotok z pępka u noworodka, nie określony
P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
P52.0 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka
P52.1 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka
P52.2 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka
P52.3 Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.4 Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka
P52.5 Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka
P52.6 Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka
P52.8 Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka
P52.9 Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nie określony
P53 Choroba krwotoczna u płodu i noworodka
P54 Inne krwotoki u noworodka
P54.0 Wymioty krwawe u noworodka
P54.1 Smoliste stolce u noworodka
P54.2 Krwotok z odbytnicy u noworodka
P54.3 Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka
P54.4 Krwotok do nadnerczy u noworodka
P54.5 Krwawienie do skóry u noworodka
P54.6 Krwawienie z pochwy u noworodka
P54.8 Inne określone krwotoki u noworodka
P54.9 Krwotok u noworodka, nie określony
P55 Choroba hemolityczna płodu i noworodka
P55.0 Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka
P55.1 Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka
P55.8 Inne choroby hemolityczne u płodu i noworodka
P55.9 Choroba hemolityczna u płodu i noworodka, nie określona
P56 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
P56.0 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją
P56.9 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nie określoną chorobą hemolityczną
P57 Żółtaczka jąder podkorowych
P57.0 Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją
P57.8 Inna określona żółtaczka jąder podkorowych
P57.9 Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie
P58 Żółtaczka noworodków spowodowana inną nadmierną hemolizą
P58.0 Żółtaczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi
P58.1 Żółtaczka noworodków spowodowana krwawieniem
P58.2 Żółtaczka noworodków spowodowana zakażeniem
P58.3 Żółtaczka noworodków spowodowana zagęszczeniem krwi
P58.4 Żółtaczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi
P58.5 Żółtaczka noworodków spowodowana połknięciem krwi matki
P58.8 Żółtaczka noworodków spowodowana inną określoną nadmierną hemolizą
P58.9 Żółtaczka noworodków spowodowana nadmierną hemolizą, nie określoną
P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami
P59.0 Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
P59.1 Zespół zagęszczonej żółci
P59.2 Żółtaczka noworodków spowodowana innym i nie określonym uszkodzeniem komórek wątroby
P59.3 Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki
P59.8 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami
P59.9 Żółtaczka noworodków, nie określona
P60 Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka
P61 Inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne
P61.0 Przemijająca małopłytkowość noworodka
P61.1 Zagęszczenie krwi noworodków
P61.2 Niedokrwistość wcześniaków
P61.3 Wrodzona niedokrwistość z utraty krwi płodu
P61.4 Inne wrodzone niedokrwistości, niesklasyfikowane gdzie indziej
P61.5 Przejściowa neutropenia noworodków
P61.6 Inne przemijajace zaburzenia krzepnięcia u noworodka
P61.8 Inne określone zaburzenia hematologiczne u noworodka
P61.9 Okołoporodowe zaburzenia hematologiczne, nie określone
P70 Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
P70.0 Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych
P70.1 Zespół dziecka matki cukrzycowej
P70.2 Cukrzyca noworodków
P70.3 Jatrogenna hipoglikemia noworodków
P70.4 Inna hipoglikemia noworodków
P70.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów u płodu i noworodka
P70.9 Przemijające zaburzenie przemiany węglowodanów u płodu i noworodka, nie określone
P71 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.0 Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim
P71.1 Inna hipokalcemia noworodków
P71.2 Hypomagnezemia noworodków
P71.3 Tężyczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu
P71.4 Przemijająca niedoczynność przytarczyc noworodków
P71.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
P71.9 Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nie określone
P72 Inne przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.0 Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.1 Przemijająca nadczynność tarczycy noworodków
P72.2 Inne przemijające zaburzenia czynności tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej
P72.8 Inne określone przemijające zaburzenia wewnątrzwydzielnicze noworodków
P72.9 Przemijające zaburzenie wewnątrzwydzielnicze noworodków, nie określone
P74 Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków
P74.0 Późna kwasica metaboliczna noworodka
P74.1 Odwodnienie noworodka
P74.2 Zaburzenia równowagi sodowej noworodka
P74.3 Zaburzenia równowagi potasowej noworodka
P74.4 Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe noworodka
P74.5 Przemijająca tyrozynemia noworodka
P74.8 Inne przemijające zaburzenia przemiany materii noworodka
P74.9 Przemijające zaburzenie przemiany materii noworodka, nie określone
P75 Niedrożność smółkowa
P75 Niedrożność smółkowa
P76 Inna niedrożność jelit noworodka
P76.0 Zespół czopa smółkowego
P76.1 Przemijająca niedrożność jelit noworodka
P76.2 Niedrożność jelita spowodowana zagęszczonym mlekiem
P76.8 Inna określona niedrożność jelit noworodka
P76.9 Niedrożność jelit noworodka, nie określona
P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
P78 Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit
P78.1 Inne zapalenie otrzewnej noworodka
P78.2 Wymioty krwawe i smoliste stolce na skutek połknięcia krwi matki przez noworodka
P78.3 Niezakaźna biegunka noworodka
P78.8 Inne określone okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego noworodka
P78.9 Okołoporodowe zaburzenie układu pokarmowego, nie określone
P80 Obniżona ciepłota ciała noworodka
P80.0 Zespół urazu zimnego u noworodka
P80.8 Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
P80.9 Hipotermia noworodka, nie określona
P81 Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.0 Podwyższenie ciepłoty ciała (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
P81.8 Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
P81.9 Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nie określone
P83 Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.0 Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema)
P83.1 Noworodkowy rumień toksyczny
P83.2 Uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną
P83.3 Inny i nie określony obrzęk swoisty dla płodu i noworodka
P83.4 Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka
P83.5 Wrodzony wodniak jądra
P83.6 Polip pępkowy u noworodka
P83.8 Inne określone stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka
P83.9 Stan dotyczący powłok swoisty dla płodu i noworodka, nie określony