Mięśniaki macicy są to najczęściej występujące guzy macicy.Dotyczą one ok. 20% kobiet. Przyczyny mięśniaków nie są do końca znane, ajednak atakują coraz więcej kobiet, które jeszcze nie rodziły. Mięśniaki macicystosunkowo rzadko występują jako pojedyncze guzy. Zazwyczaj jest ich kilka lubnawet kilkanaście i są one różnej wielkości. Leczenie mięśniaków macicy uzależnione jestprzede wszystkim od tego, jakiej są wielkości, gdzie są umiejscowione i jakiedolegliwości wywołują. Ważną rzeczą przy podejmowaniu decyzji co do sposobuleczenia jest niewątpliwie tempo wzrostu guza oraz plany rozrodcze pacjentki.Gdy mięśniaki nie wywołują dokuczliwych dolegliwości, są niewielkie, ich wzrostjest bardzo powolny lub nie rosną wcale z reguły stosuje się żadnego leczenia,a jedynie niezbędne są częste wizyty w gabinecie ginekologicznym w celukontroli postępu choroby.

Podobne artykuły: