Kwalifikowana pierwsza pomoc to temat, który interesuje coraz szerszą grupę osób. Chcąc nabyć umiejętności związane z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia, należy zapisać się na szkolenie z KPP, które prowadzone jest w większości polskich miast. Kto może organizować tego typu kursy? Jakie kompetencje można na nich zdobyć?

 

Kto może organizować kurs KPP?

 
Każdy kwalifikowany kurs pierwszej pomocy może być przeprowadzany wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody i powinien być zakończony państwowym egzaminem pozwalającym uzyskać tytuł „Ratownika”. Taką możliwość daje kurs KPP prowadzony przez specjalistów z CentrumRatownictwa: https://www.centrumratownictwa.com/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-kpp. Kwalifikowana pierwsza pomoc i zagadnienia z nią związane są wykładane przez doświadczonych instruktorów (lekarzy, ratowników medycznych oraz psychologów).
 

Kwalifikowana pierwsza pomoc – definicja

 
Istnieją trzy rodzaje udzielania pierwszej pomocy. Pierwszym z nich jest pomoc, którą może zapewnić zwykły przechodzień. Na drugim miejscu plasuje się kwalifikowana pierwsza pomoc, której udziela osoba przeszkolona w tym zakresie, ale nieposiadająca wykształcenia medycznego. Ostatnim rodzajem są działania ratujące zdrowie i życie, których podejmuje się ratownik medyczny, lekarz czy pielęgniarka.
 

Jakie umiejętności można zdobyć na kursie KPP?

 
1. Podejmowanie działań w miejscu wypadku
 
Omówienie zagadnień związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku ma miejsce zawsze na początkowych lekcjach kursu. Instruktor dokładnie wyjaśnia, jak należy się zachować w przypadku różnego rodzaju zdarzeń i jakie czynności powinno się podjąć w pierwszej kolejności. Na tym etapie instruktorzy podkreślają przede wszystkim zasady zachowania bezpieczeństwa, które dotyczą nie tylko samej strefy zagrożenia, ale również osób biorących udział w zdarzeniu: jednostek poszkodowanych, ale też ludzi koordynujących akcją ratunkową.
 
2. Resuscytacja
 
Jednym z ważniejszych problemów poruszanych na kursie jest resuscytacja, czyli czynności związane z przywróceniem właściwego krążenia i oddechu. Instruktorzy w pierwszej kolejności wyjaśniają, jak powinna wyglądać resuscytacja krążeniowo-oddechowa w przypadku osób w różnym wieku, a następnie kursanci mogą zdobytą wiedzę wykorzystać podczas zajęć praktycznych.
 
3. Postępowanie w przypadku urazów ciała
 
Podczas każdego szkolenia dość szeroko zostaje omówiona kwestia urazów ciała. Osoby biorące udział w szkoleniu mają szansę poznać zasady udzielania pierwszej pomocy nie tylko w przypadku uszkodzeń mechanicznych kończyn (złamań, zwichnięć, skręceń), ale także obrażeń wywołanych środkami chemicznymi, skrajną temperaturą czy kontaktem z wysokim napięciem elektrycznym.
 
4. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 
Zarówno w teorii, jak i w praktyce przedstawione są zagadnienia związane z ewakuacją ze strefy zagrożenia. Instruktorzy wyjaśniają, jak sprawnie przeprowadzić akcję wydostania się z miejsca wypadku, w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział w zdarzeniu.
 
5. Obsługa sprzętu ratującego życie
 
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy wiąże się też z koniecznością posługiwania się sprzętem ratującym życie. Kluczowa w tym wypadku jest obsługa zautomatyzowanego defibrylatora i poznanie zasad jego działania metodą automatyczną i półautomatyczną. Kursanci zaznajamiani są także z zestawami ratowniczymi oraz metodami dezynfekcji sprzętu.
 
Oczywiście powyższe zagadnienia to nie jedyne umiejętności, które można zdobyć na kursie. Instruktorzy wyjaśniają, m.in. czym jest karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak zachowywać się w sytuacji nagłych stanów u osoby poszkodowanej czy jak udzielić wsparcia psychicznego ofierze wypadku.
 

Recertyfikacja KPP – co ile?


Zaświadczenie o odbytym kursie z kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest ważne przez okres trzech lat od momentu jego wydania. Do recertyfikacji kursu może przystąpić ratownik KPP, który posiada dokument, którego ważność kończy się nie później niż trzy miesiące od dnia egzaminu.
 
 

Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku