Ogromna rywalizacja na rynku powoduje, iż w obecnych czasach spółki powinny stale poszukiwać sposobów umożliwiających podnieść efektywność, natomiast jednocześnie zmniejszyć wydatki połączone z prowadzeniem działalności. W tymże celu mnóstwo przedsiębiorstw decyduje się na wyjścia outsourcingowe. Niezwykle powszechny od pewnego czasu jest outsourcing zakupów, o którym możemy poczytać na stronie internetowej http://optibuy.com/outsourcing-interim/.

Na czym to polega?


Outsourcing zakupów to nowoczesne rozwiązanie, które niezwykle entuzjastycznie stosują polscy przedsiębiorcy. Rynek BPO (Business Process Outsourcing) dawno przestał być u nas nowinką: działa jeszcze intensywniej, tymczasem tempo jego przebiegu w Polsce prześciga analogiczną formę w USA i Europie Zachodniej. Polskie firmy zlecają na zewnątrz już nie tylko produkcję bądź księgowość, ale jeszcze powszechniej powierzają fachowcom swoje procesy zakupowe. Outsourcing procesów zakupowych to znakomite pod względem oszczędności rozwiązanie zarówno dla każdej firmy nie mającej w swoich strukturach obszaru zakupów jak i dla tych przedsiębiorstw, jakie ten dział mają. Outsourcing procesów zakupowych może obejmować zarówno zakup materiałów, jak i usług. Specjalistyczne zarządzanie procesami zakupowymi pozwala je polepszyć, co przenosi się na wytworzenie lepszej jakości produktów przy jednoczesnym obniżeniu jego wydatków. Największe zaciekawienie outsourcingiem zaczęło się w 2004 r. gdy to rozpoczęto wskazywać na dużą funkcję w gospodarce działania przenoszenia działalności przedsiębiorstw do podmiotów zewnętrznych zwłaszcza za granicę do tzw. Low Cost Countries - LCC (krajów o niewielkich nakładach produkcji). W dobie globalizacji przyczyniło się to do dużych ekonomizacji, natomiast krajom niedostatecznie rozwiniętym dało nadzieję na rozwój ekonomiczny i obniżenie bezrobocia.

Czemu outsourcować?


Żeby zobaczyć zalety wynikające z outsourcingu zakupów potrzebne jest zrozumienie wypływu procesów zaopatrzeniowych na wynik ekonomiczny pełnego przedsiębiorstwa. Przydatna może być tu ocena DuPonta, jaka przedstawia wpływ uzyskanych ekonomizacji rzeczywistych na zwrot z inwestycji. Niedocenianie wagi, jaką ma właściwie koordynowany oraz zatrudniający wykwalifikowanych fachowców dział zakupów, jest jednym spośród najpoważniejszych oraz jednocześnie przeważnie spotykanych błędów. Jeszcze powszechniej specyfika owej części przedsiębiorstwa, wraz ze stojącymi przed nią wyzwaniami, połączonymi ze stale powiększającą się presją na obniżkę wydatków, stanowi jeden spośród podstawowych filarów strategii przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie wyłączanie określonych obszarów działalności poza obszar spółki musi poprzedzić ocena finansowa. W wypadku outsourcingu podstawowe znaczenie ma ocena ‘make or buy‘, więc dobór między wytwarzaniem konkretnego elementu / podzespołu w swym zakresie, natomiast jego nabyciem w formie gotowej. Przeprowadza się w tymże celu dokładną ocenę kosztową obu typów, jak i ocenę zagrożenia połączonego z ousourcingiem (np. czy nie grozi ono konurencyjności naszego przedsiębiorstwa, lub także integralności gotowego artykułu poprzez nie produkowanego).


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku