Musisz załatwić swoje prywatne sprawy, ale nie masz już prawa do urlopu wypoczynkowego? A może chciałbyś wyjechać za granicę na kilka tygodni? Dowiedz się więcej o urlopie bezpłatnym i konsekwencjach wiążących się z korzystaniem z niego.

Jako osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, masz prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie czy urlopów rodzicielskich. Wszystkie wymienione urlopy łączy fakt, że za czas korzystania z nich przysługuje ci prawo do wynagrodzenia. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku urlopu bezpłatnego. Jak możesz starać się o udzielenie takiego urlopu?

Urlop bezpłatny, jak sama nazwa wskazuje, to urlop, za korzystanie z którego nie przysługuje ci prawo do wynagrodzenia. Wnioskujesz o niego w taki sam sposób, jak o każdy inny urlop – składając pisemny wniosek swojemu przełożonemu lub szefowi. W odróżnieniu jednak od innych urlopów, do których nabywasz prawo na początku roku kalendarzowego, wniosek o przyznanie ci urlopu bezpłatnego nie musi zostać rozpatrzony po twojej myśli.


Gdy pracodawca zgadza się na twój urlop bezpłatny

Być może nie będziesz miał problemu z otrzymaniem urlopu bezpłatnego.

Jeżeli twój pracodawca wyraził zgodę, abyś skorzystał z takiego urlopu bezpłatnego, powinieneś poprosić o pisemne potwierdzenie. Będzie ono twoim zabezpieczeniem na wypadek, gdy pracodawca oskarżył cię o porzucenie pracy. W zależności od tego, o jak długi urlop bezpłatny wystąpiłeś, wraz z pracodawcą możesz przewidzieć możliwość odwołania cię z urlopu z istotnych przyczyn. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne wówczas, gdy na bezpłatnym urlopie będziesz przebywał dłużej niż 3 miesiące - wyjaśnia specjalista z portalu praca-tychy.info 


O czym musisz pamiętać, korzystając z urlopu bezpłatnego?

Urlop bezpłatny jest wyjątkowym urlopem. Zanim zdecydujesz się skorzystać z niego, powinieneś poznać najważniejsze informacje z nim się wiążące. Otóż:

  • urlop bezpłatny nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (wyjątkiem jest sytuacja, gdy w jego trakcie będziesz pracował w innej firmie, z której właścicielem twój dotychczasowy pracodawca podpisze stosowne porozumienie),
  • po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego urlopu stracisz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczególnie ważny powinien być dla ciebie punkt drugi, gdyż oznacza on, że będziesz musiał samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie. Możliwości masz przy tym kilka.


Jak zapewnić sobie dostęp do służby zdrowia?

Jako osoba zamierzająca skorzystać z urlopu bezpłatnego przez okres dłuższy niż 30 dni, z pewnością zastanawiasz się, jak zapewnić sobie dostęp do służby zdrowia. Możliwości jest kilka:

  • możesz wykupić prywatne ubezpieczenie, ale wówczas musisz liczyć się, że w przypadku hospitalizacji, ubezpieczyciel nie będzie musiał pokryć całości kosztów (musisz wczytać się z OWU i dokładnie porównać oferty),
  • możesz wykupić ubezpieczenie w NFZ – jak w przypadku ubezpieczenia prywatnego, będziesz musiał cyklicznie uiszczać opłaty,
  • zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z pracujących członków rodziny, np. małżonka.

Które rozwiązanie wybrać? Dwa pierwsze rozwiązania są płatne, trzecie zaś daje ci dostęp do służby zdrowia bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.

Skorzystanie z urlopu bezpłatnego wiąże się z koniecznością ustalenia szczegółów z pracodawcą. Pozostaje również kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj, aby rozważyć wszelkie za i przeciw, zanim złożysz wniosek.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:

Pieczony filet z łososia kalorie

Wersja do druku