Pożyczanie pieniędzy najbliższym to temat wyjątkowo delikatny. Przede wszystkim dlatego że, czy tego chcemy czy nie, wpływa na relacje w rodzinie. Nie oznacza to jednak, że kategorycznie powinno się odmawiać pożyczek swoim krewnym, należy tylko robić to umiejętnie.

Już William Szekspir dobrze wiedział, że pożyczanie od rodzinyto ryzykowana sprawa. „Bo pożyczkę daną tracim najczęściejz przyjacielem” – napisał w jednym ze swoich wielkichdzieł, jakim był „Hamlet”. Czy jednak koniecznie trzebawybierać między przyjaźnią lub dobrymi stosunkami rodzinnymi apożyczaniem pieniędzy? Oto jest pytanie. Na szczęście niepotrzeba wcale Hamleta, aby znaleźć na nie odpowiedź.

Pożyczki w liczbach

Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF)przeprowadziła pod koniec ubiegłego roku badanie „Sytuacja narynku consumer finance” na temat pożyczek zaciąganych wgronie rodziny. Z raportu wynika, że ponad połowa gospodarstwdomowych (57,3 proc.) przyznało, że udzielało pożyczek swoimbliskim lub znajomym. Natomiast 21,6 proc. pożyczkodawców nieotrzymało z powrotem pożyczonych pieniędzy, a 13,5 proc.respondentów przyznało, że nie odzyskało ani złotówki. Wbrewpozorom po pożyczki Polacy zgłaszają się nie tylko donajzamożniejszych krewnych, ale także tych o niskich dochodach.Wśród osób pożyczających rodzinie 5,7 proc. badanym najbliżsioddali mniej niż 50 proc. z kwoty, którą pożyczyli, a tylko 2,3proc. osób odzyskało więcej niż połowę z pożyczonychpieniędzy. Ponadto prawie 30 proc. respondentów nie zamierza wogóle pożyczać swojej rodzinie. Wpływ na taką postawę możemieć nie tylko brak możliwości finansowych, ale także obawa przedzwrotem pożyczki. – Z raportu KPF jasno wynika, że polskierodziny, mimo że chcą pożyczać swoim bliskim, to wolałyby, abybyły to mniejsze sumy. Z pewnością wpływ na to ma fakt, żeczłonkowie rodzin nie odzyskują ponad jednej piątej pożyczek –mówiKarol Sadowski, ekspert firmyOptima specjalizującej się w udzielaniu pożyczek gotówkowych.

Pożyczka na piśmie

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pożyczka na kwotę powyżejpięciuset złotych powinna zostać zawarta na piśmie. Jeśli jużzdecydujemy się na zawarcie np. z dalekim kuzynem umowy pożyczki,należy pamiętać o zawarciu w niej takich informacji jak dokładnedane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy (m.in. adres, pesel, numer iserię dowodu osobistego), kwotę pożyczki, termin oddania długu iwysokość odsetek, jeśli takie przewidujemy. Jednak sama umowapożyczki spisana na piśmie, nie jest gwarancją, że w określonymterminie zostaną nam zwrócone pieniądze. Gdy jednak przedłużeniew nieskończoność terminu zwrotu pożyczki nie wchodzi w grę,można wybrać dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla in blanco.

Podatek od długu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pożyczając pieniądzekomuś z rodziny, ten, kto pożycza, powinien odprowadzić podatek odczynności cywilno-prawnych (PCC), którego wysokość wynosi 2 proc.od udzielonej kwoty. W ciągu czternastu dni od zawarcia umowypożyczki, należy złożyć deklarację podatkową i złożyć ją wodpowiednim urzędzie skarbowym. PCC nie trzeba płacić w przypadku,gdy pożycza się pieniądze w gronie najbliższej rodziny czyli gdynp. mąż pożycza od żony lub córka od matki. W takiej sytuacjijednak również należy złożyć odpowiednią deklarację.Szczegółowe regulacje na temat zwolnienia z podatku od udzielonejpożyczki znajdują się w ustawie z dnia 9 września 2000 r.o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak, jakpokazuje rzeczywistość, niewiele osób decyduje się wraz zpożyczką podpisać jakąkolwiek umowę, być może z niewiedzy lubprzekonania, że pomiędzy członkami rodziny wręcz nie wypada tegorobić.

Dobre chęci czasem nie wystarczą

Przekonał się nie raz o tym ten, kto pożyczył pieniądze i niemógł doczekać się ich zwrotu. Dlaczego lepiej ostrożniepodchodzić do pożyczek w rodzinie? Z bardzo prostej przyczyny –ponieważ nawet najmniejsza, ale nie spłacona pożyczka spowodowaćmoże spory konflikt rodzinny. Niby nie ma nic dziwnego w tym, żeskoro jedna osoba pożycza drugiej, nawet niewielką kwotę, to pojakimś czasie ma prawo domagać się zwrotu. Zwykle jednak dopożyczek wśród znajomych lub najbliższych wiele osób podchodzi wsposób lekceważący i nie traktuje poważnie zaciągniętychzobowiązań. W przypadku nieoddania niewielkich kwot, strata jestniezbyt dotkliwa. Jeśli jednak ulegniemy prośbie krewnych ipożyczymy kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąttysięcy złotych, jest to równoznaczne z uszczupleniem domowegobudżetu. W takiej sytuacji trudno o zachowanie spokoju i nieupominanie się o własne pieniądze. Nie wiedzieć czemu wujek zdrugiego końca Polski, któremu w dobrej wierze udzieliliśmypożyczki, zaczyna nas unikać, nie odbiera telefonów i zapada siępod ziemię. Oczywiście są to najczarniejsze scenariusze, jednakwarto brać je pod uwagę i zdawać sobie sprawę z ryzyka.

Jak odmówić

Asertywność to podstawa. W trudnych sytuacjach dobrze jest mócliczyć na wsparcie ze strony najbliższych, nie można jednak tegonadmiernie wykorzystywać. Niektórzy uważają, że proszenie opożyczkę rodziny jest czymś tak oczywistym, jak to, że krewny niebędzie oczekiwał zwrotu długu. Całkiem naturalna jest natomiastsytuacja, w której oczekuje się zwrotu pożyczki w ustalonymterminie. Odmawiania można się nauczyć, należy tylko byćkonsekwentnym w swoich postanowieniach i przede wszystkim delikatnym.Negatywne emocje i kłótnie potrafią tylko zaognić sytuacje. Nietrzeba jednak zostawiać bliskich bez pomocy. Gdy pilnie potrzebnajest dodatkowa gotówka, jednym z rozwiązań, które warto wziąćpod uwagę jest szybka pożyczka, którą można uzyskać niewychodząc z domu, dzwoniąc na infolinię i umawiając się naspotkanie z doradcą lub wypełniając formularz przez Internet.

Szybka i bezpieczna

Nie trzeba wcale obarczać swoich najbliższych i pożyczaćpieniędzy od rodziny, co przecież dla każdej ze strony jest niecokrępującą sytuacją. Szybkie pożyczki mogą być dobrymrozwiązaniem, gdy bez zbędnych formalności trzeba zdobyćpieniądze na nagłe wydatki takie jak remont czy opłaceniebieżących rachunków. Już sam fakt zaciągnięcia pożyczki, nawetniewielkich kwot i na krótki okres w instytucji finansowej, będziedla wielu osób stanowiło wystarczająco silną motywację dospłaty, której nie mieliby w przypadku pożyczki od rodziny.

Jeśli potrzebujesz szybkiej pożyczki, sprawdźofertę firmy Optima.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku