Czy warto inwestować w prywatne ubezpieczenie zdrowotne, skoro nie mogę „wyjść” z systemu publicznego? Co mi daje wykupienie prywatnej polisy? Jakie są realne korzyści wynikające z posiadania polisy zdrowotnej?

Z analiz przeprowadzonych przez fundację Watch Health Carewynika, że Polacy czekają średnio 2,7 miesiąca na gwarantowaneświadczenia zdrowotne. Porównując ten wynik z analogicznym okresem2013 r., możemy dostrzec minimalne skrócenie czasu oczekiwania ook. 9 dni. Największą przeszkodą utrudniającą dostęp dofachowej pomocy lekarskiej jest zbyt długi czas oczekiwania nakonsultację u specjalisty, a w efekcie na pełną diagnostykę. Wniektórych przypadkach kilkumiesięczna zwłoka może skutkowaćzaprzepaszczeniem szansy na całkowite wyleczenie. Czy naprawdę staćnas na takie ryzyko?

Ubezpieczenie prywatne – czy to ma przyszłość?

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego jest w większościprzypadków podyktowana chęcią skrócenia czasu oczekiwania nadiagnostykę. Coraz więcej osób dostrzega jednak inne zalety tegorozwiązania – szerszy zakres świadczonych usług, dostęp donajnowszych technologii i sprzętu medycznego, kontakt z wysokowykwalifikowanym personelem oraz poprawę jakości usługpozamedycznych (wartościowe posiłki, osobne pokoje, możliwośćwyboru lekarzy prowadzących). Osoby, które wykupią prywatnąpolisę zdrowotną, otrzymują gwarancję na pokrycie kosztówspecjalistycznych wizyt i badań, jak również finansowezabezpieczenie skutków choroby. Beneficjenci towarzystwubezpieczeniowych, u których wykryto nowotwór lub inne poważneschorzenie, nie tylko dostaną zwrot kosztów leczenia, ale takżeśrodki na pokrycie konsekwencji choroby, m.in. niezdolności dopracy czy konieczności dalszej rehabilitacji.
Kompleksoweubezpieczeniazdrowotne oferuje na polskim rynku m.in. firma Signal Iduna,która dysponuje 400 placówkami medycznymi w kraju, dzięki czemupacjenci mogą liczyć na szybką i fachową pomoc. Ciekawą opcjągwarantowaną przez większość firm ubezpieczeniowych jestmożliwość wykupienia zarówno pakietu indywidualnego, jak irodzinnego (w stałej cenie, niezależnie od liczby dzieci).

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Standardowy zakres ubezpieczenia obejmuje konsultacje lekarzyspecjalistów, badania diagnostyczne (obrazowe, laboratoryjne iczynnościowe), zabiegi pielęgniarskie, ambulatoryjne i szpitalne, atakże – tylko w wybranych TU – możliwość korzystania zassistance medycznego (infolinii medycznej, infolinii babyassistance).
Umowa prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jestzawierana standardowo na rok, a składka opłacana w systemiemiesięcznym. Nawet jeżeli nie jesteśmy przekonani o sensownościwiązania się z TU, warto wypróbować ten produkt.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku