Nie da się wybudować domu bez udziału betonu. Nawet projekty domów drewnianych, czy kanadyjskich szkieletowych posiadają fundament, który trzeba wymurować. Można go sporządzić na placu budowy lub też zamówić w wytwórni betonu.


Głównymi składnikami betonu są:

  • cement, który stanowi spoiwo;

  • kruszywa drobne oraz grube;

  • woda, która zapewnia odpowiednie związanie cementu i nadaje mieszance właściwą konsystencję;

  • domieszki chemiczne, których ilość nie powinna przekroczyć 5% w stosunku do masy cementu.

Po zmieszaniu powyższych składników, rzeczoczywista, w odpowiednich proporcjach, powstaje mieszanka, któratwardnieje w wyniku procesu wiązania. Do uzyskania mieszankibetonowej można zastosować naturalne kruszywa, takie jak piasek iżwir, ale także sztuczne, typu keramzyt.

Wszelkie domieszki i dodatki mają za zadaniezwiększyć urabialność mieszanki, opóźnić proces wiązania orazzwiększyć mrozoodporność i wodoszczelność. Ważną kwestiąjest obliczenie proporcji cementu do wody. Warto wspomnieć, że dotworzenia mieszanki betonowej nie można używać wody mineralnej,morskiej, a tym bardziej zanieczyszczonej.

Wytrzymałość mieszanki betonowej zależy od wieluczynników, m.in. od rodzaju uziarnienia i jakości zastosowanegokruszywa, jakości oraz ilości cementu i wody oraz od samejtechnologii produkcji mieszanki betonowej, także od warunkówdojrzewania i pielęgnacji betonu już w konstrukcji.

Z betonu wykonuje się przede wszystkim elementynośne domu - fundamenty, schody,stropy, itp. Każdy z tych elementów powiniencharakteryzować się inną wytrzymałością.

Istnieje kilka zasad klasyfikacji betonu. Podstawowaz nich jest oparta na gęstości betonu. Pod tym względemwyróżniamy:

  • Beton zwykły, który jest wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych, typu piasek i żwir lub piasek i kamień bazaltowy. Stosowany jest do wykonywania elementów konstrukcyjnych żelbetowych oraz betonowych.

  • Beton ciężki - do jego produkcji jako kruszywa stosuje się baryt oraz mączkę barytową. Używany jest zazwyczaj jako osłona do osłabienia promieniowania wysokoenergetycznego. W przypadku betonów lekkich do produkcji kruszywa używa się keramzytu, glinoporytu, łupkoporytu, pumeksu hutniczego, żużlu granulowanego, jak również granulek styropianowych.

Betony lekkie służą dowypełniania stropodachów, jako izolacje termiczne, ale równieżużywane są w budownictwie mostowym.

Najważniejszą właściwością mechaniczną betonujest jego wytrzymałość na ściskanie, która jestokreślona przez klasę betonu. Aby zapewnićodpowiednią trwałość betonu należy przy produkcji poświęcićmu odpowiednią ilość uwagi oraz skupić się na dokładnymprzygotowaniu mieszanki. Bardzo ważna jest kolejność dozowania iczas mieszania składników a także warunki transportu na placbudowy. Jeżeli potrzebujemy małą ilość betonu, na bieżąceprace, możemy wytwarzać go na budowie, lub, w przypadku większejilości, zamówić w wytwórni betonu. Beton przyjedzie wówczas wbetoniarce. Najważniejsza jest sprawna współpraca projektanta,wytwórcy betonu oraz wykonawcy. Architekt dobierze właściwą klasębetonu, producent skomponuje, wykona i dostarczy mieszankę awykonawca sprawnie i we właściwy sposób rozdysponuje materiał.

W obecnych czasach wytwórnie betonu starają siędobrze wywiązywać ze stawianych przed nimi zadań. Niestety nadalna samych budowach często stosuje się niedopuszczalne procederypolegające na dolewaniu wody do betonowozów. W takim wypadku należyjak najszybciej odesłać beton. Zwiększenie ilości wody w betonieprowadzi do obniżenia właściwości technicznych betonu,a szczególnie jego wytrzymałości na ściskanie,czy też zginanie. Zmniejsza się jego szczelnośći mrozoodporność.

Betonować można prawie cały rok - również późnąjesienią, czy nawet wczesną zimą, ale należy pamiętać, abytemperatura oscylowała w granicach 3-5º C.

Istnieją już sposoby na budowanie i betonowanie wtemperaturze nawet - 20º C, ale wiąże się to z zastosowaniemogrzewanego kruszywa, odpowiednich domieszek i ochroną konstrukcjiprzed mrozem przez minimum 12 godzin od wylania betonu. Lepiej jednakunikać tego typu zabiegów i prace związane z betonowaniem odłożyćna czas, kiedy przejdą mrozy.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku