Pokutuje przekonanie, że słodziki wzmagają apetyt na kaloryczne przekąski. Tymczasem okazuje się, że aż połowa Polaków jest niedoinformowana w tej kwestii[1]. Eksperci potwierdzają naukowe fakty dotyczące wpływu słodzików na nasz apetyt.

Konsument jest niedoinformowany

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez INSE Research, ażpołowa badanych Polaków  (50%) nie zna zależności międzysłodzikami a ich wpływem na apetyt. Dodatkowo, wśród populacji aż55% osób otyłych jest niedoinformowana w tej kwestii. Wynikibadania wskazują, że podstawowym źródłem opinii na tematniskokalorycznych substancji słodzących dla 40% respondentów jestInternet. Dopiero w dalszej kolejności badani wskazują: znajomych(25%),  media społecznościowe (22%) czy prasę (21%).

Eksperci: to nie słodziki są winowajcą nadmiernegoapetytu

Słodziki nie mają żadnego wpływu na wzrost apetytu. Wręczprzeciwnie, istnieją naukowe dowody na to, że spożywanie pokarmówi napojów zawierających w swoim składzie niskokalorycznesubstancje słodzące może nawet zmniejszać motywację dojedzenia[2]. Zależność międzysłodzikami a nadmiernym apetytem jest tylko pozorna i występujeczęsto u osób, które, chcąc zredukować swoją wagę, wprowadzająsłodziki do swojej diety (jako substytut cukru) i traktują je jakojedyny element zmiany nawyków żywieniowych. W efekcie, zdarzająsię sytuacje, w których takie osoby, uważając, że dzięki tejzamianie zaoszczędziły pewną ilość kalorii, pozwalają sobie nadodatkowy posiłek. Takie zachowania sprawiają, że, zamiast ubytku,może dojść do przyrostu masy ciała, a za winowajcę zostanąuznane słodziki.

Prof. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz, PrezesPolskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pamiętajmy,że słodziki, ze względu na niewielką ilość kalorii bądź ichcałkowity brak, samodzielnie nie zaspokoją naszego głodu. Są onejedynie dodatkiem do żywności, który powoduje, że ma ona słodkismak. Dlatego substancje te są alternatywą dla cukru, szczególniedla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Dziękizastąpieniu cukru słodzikiem zmniejsza się kalorycznośćproduktów spożywczych (napojów prawie do zera, innych o kilkaprocent).  Nie obawiajmy się jednak, że zwiększą apetyt.Traktując spożywanie słodzików jako jedyną zmianę nawykówżywieniowych, łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że słodzikispowodowały przyrost masy ciała. Apetyt to odczucie, którepowstaje w naszym mózgu i nie zależy od ilości czy rodzajuspożytego pokarmu, tylko od złożonych czynników takich jak nasznastrój, wieloletnie nawyki, widok ulubionego pokarmu. Odczucie tonie zależy od rzeczywistego stanu sytości i głodu. Wynikiaktualnych badań pokazują, że spożywanie napojów, w którychcukier zastąpiono słodzikiem, sprzyja redukcji masy ciała. Ponadtospożywanie również innych produktów zawierających te substancjedla nadania im słodkiego smaku jako elementu kompleksowych zmiannawyków żywieniowych sprzyja redukcji masy ciała i długotrwałemuutrzymaniu efektów.

Podczas tegorocznej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszeniads. Substancji Słodzących (ISA) prof. Anne Raben z KatedryBadań nad Otyłością na Uniwersytecie w Kopenhadzeprzypomniała, że za przekonanie o istnieniu związku międzystosowaniem słodzików a tyciem odpowiadają wczesne badania z lat80-tych ubiegłego wieku, sugerujące istnienie takiej zależności.Nie potwierdzają tego żadne wyniki aktualnych badań naukowych –wyjaśnia prof. z Kopenhagi.

[1] Raport z badaniaświadomości i opinii Polaków na temat niskokalorycznych substancjisłodzących; badanie zrealizowane przez INSE Research; kwiecień2014; N = 850

[2] Rolls, BJ. Effects oflow-calorie sweeteners on hunger, food intake, and body weight: areview.AmJ Clin Nutr 1991;53:872


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku