Studia wyższe stały się dzisiaj powszechnie dostępnym dobrem. Istnieją systemy stypendialne, które pozwalają na kształcenie również osobom niezamożnym. Warszawa w ostatnich latach stała się prawdziwą mekką studentów. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że gwarantuje szeroki wachlarz oferty edukacyjnej tutejszych uczelni. Jakie szkoły cieszą się największym zainteresowaniem przyszłych ludzi nauki?

Naturalnie,większość osób bierze udział w rekrutacji do uczelnipublicznych. Prym zdecydowanie wiedzie słynny UniwersytetWarszawski, który jest drugą, po Uniwersytecie Jagiellońskim,najlepszą szkołą wyższą w Polsce. Proponuje kształcenie wramach wielu przyszłościowych kierunków, jaknp. administracja czy bezpieczeństwowewnętrzne.

UWzostał założony w 1816 roku, co jednocześnie czyni go jedną znajstarszych uczelni działających na terenie Polski. Studialicencjackie proponujeponadto Szkoła Główna Handlowa, działająca od 1906 roku.Struktura uczelni jest niezwykle nowatorska, ponieważ nie składasię z klasycznych wydziałów. Warto podkreślić, że w 2010 rokuSGH zajęła 47 miejsce w rankingu przygotowywanym przez „FinancialTimes”, który odnosi się do najlepszych uczelni prowadzącychkierunek zarządzanie.

Dużymzainteresowaniem cieszy się także Politechnika Warszawska,znajdująca się w 2013 roku na 4 miejscu w słynnym rankingu uczelniwyższych „Perspektyw”. Kandydaci mają do wyboru szeregkierunków, takich jak zarządzaniei inżynieria produkcji czytechnologia materiałowa. Za datę powstania PolitechnikiWarszawskiej uznaje się rok 1915, jednak swoimi korzeniami sięgaona do czasów działalności Szkoły Przygotowawczej do InstytutuPolitechnicznego, która działała od 1826 roku. Oczywiście, należywspomnieć także o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednej znajlepszych uczelni o tym profilu w kraju, oraz UniwersytecieKardynała Stefana Wyszyńskiego.

Polskaoświata stale się przekształca. Modyfikacje można zauważyćtakże w przypadku prywatnych uczelni wyższych. Stawiają one przedewszystkim na kierunki, po których absolwenci będą mieli większeszanse na znalezienie pracy.

Prześledźmyten trend na przykładnie Dobrej Uczelni, jednej spośród wieluprywatnych szkół w Warszawie. Uczelnia ma w swojej oferciekierunek:

https://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna

Jakwidać, jest to połączenie dwóch kierunków w jednym programie.Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci są przygotowywani do niemalkażdej pracy w mediach i PR, a nie tylko w wąskiej specjalizacjidziennikarskiej. Podobnie postąpiono z niezwykle popularnym jeszczekilka lat temu zarządzaniem. Kierunek ten występuje na tej uczelnijako:

https://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji

Stanowipołączenie inżynierii produkcji i zarządzania. Obok takskonstruowanych kierunków znajdziemy również informatykę iadministrację, których programu nie trzeba specjalnieprzystosowywać do rynku pracy. Uwagę zwraca kierunek:

https://www.dobrauczelnia.pl/kierunek-bezpieczenstwo-narodowe

Bezpieczeństwonarodowe jest nowym produktem na rynku edukacyjnym. W obliczuintensywnego rozwoju wielu struktur państwa związanych zbezpieczeństwem można spodziewać się dużego zapotrzebowania naabsolwentów tego kierunku.

Ofertakształcenia uczelni prywatnych jest aktualnie częstoatrakcyjniejsza od tej dostępnej na uczelniach publicznych. Takieuczelnie proponują nie tylko nowoczesne kierunki spełniającewymogi rynku, ale również dają studentom szansę na odbycieatrakcyjnych praktyk i staży. W ofercie Dobrej Uczelni wyraźniewidać chęć powiązania wykształcenia z konkretnym zawodem.Przykładem szkoły z podobną ofertą może być Wyższa SzkołaInformatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Uczelnie tepowinny proponować ciekawszy program nauczania od uczelnipublicznych, ponieważ nie posiadają tak wyrobionej marki i renomy.Proponują za to zajęcia praktyczne i dają perspektywę pracy dlaabsolwentów.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:

Ile kalorii mają śledzie
Czy ryba w occie tuczy

Wersja do druku