Każdy rodzic chce jak najlepiej zadbać o zdrowie swojego dziecka. Niestety, w publicznych placówkach nie zawsze prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dziecka jest możliwe. Często na wizyty u specjalistów czy na badania diagnostyczne trzeba czekać po kilka tygodni albo miesięcy. Można jednak znacznie szybciej je przeprowadzić.

Prywatne gabinety lekarskie

Wiele mówi się o tym, że lepiej zapobiegać chorobom, niż jeleczyć. Taką samą prawidłowość można odnieść do najmłodszychpacjentów. Często można by zapobiec wystąpieniu wielu groźnychchorób, gdyby dziecko zostało wcześniej przebadane przezspecjalistę lub gdyby wykonano u niego specjalistyczne badaniadiagnostyczne. Niemniej, publiczna służba zdrowia nie jest w staniezapewnić takiej natychmiastowej profilaktyki zdrowotnej idiagnostyki wszystkim pacjentom. Normą jest, że na wizyty nawet ulekarzy internistów czy u pediatrów, trzeba czekać w kolejce. Niemówiąc już o badaniach diagnostycznych u specjalistów. Rodzicemuszą albo czekać na wizytę w państwowej przychodni, albo wybraćsię do prywatnego gabinetu lekarskiego. Niestety, za wizytę będzietrzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Jeśli jednak w gręwchodzi zdrowie własnego dziecka, takie pieniądze po prostu musząsię znaleźć.

Będąc zapobiegliwym i dbając o zdrowie swoich dzieci i swojewłasne, warto zdecydować się na ubezpieczeniezdrowotne w pakiecie rodzinnym, wykupione w jednej z firmubezpieczeniowych w Polsce, takich jak Signal Iduna.

Co daje ubezpieczenie prywatne?

Wykupując prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny, wjednej polisie ubezpieczamy siebie, współmałżonka i dzieci. Kilkaosób korzysta więc z tych samych świadczeń zdrowotnych, wprywatnych placówkach medycznych. W zależności od wybranegozakresu ubezpieczenia, można uzyskać dostęp do różnych świadczeńlekarskich, m.in. do prywatnych wizyt u lekarzy rodzinnych ispecjalistycznych, dla dorosłych i dzieci, z badań diagnostycznych,diagnostyki obrazowej, z wizyt domowych, szczepień ochronnych czy zzabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych. Podpisując umowę oubezpieczenie zdrowotne, sprawdźmy, gdzie i z jakich dokładnieświadczeń można korzystać w ramach zakupionej polisy. Najlepiejwybrać takie ubezpieczenie zdrowotne, które udostępni klientowiświadczenia w pobliżu jego miejsca zamieszkania albo w najbliższejokolicy.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku