W osteoporozie, jak praktycznie w każdej przewlekłej chorobie, najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, zaraz po wykryciu choroby. Osteoporoza ogólnie rzecz ujmując, polega na zubożeniu materiału kostnego wypełniającego kości, co skutkuje ich zwiększoną łamliwością i skłonnością do urazów.
Najczęściej osteoporoza jest postrzegana jako choroba osóbstarszych (notuje się jedynie jednostkowe przypadki zachorowańwśród młodzieży), co za tym idzie leczenie jest nastawionegłównie na osoby starsze.

 

Podstawą leczeniaosteoporozy jest uzupełnianie diety chorego o preparatyzawierające wapń. U chorych właśnie brak tego pierwiastkaodpowiada za postępowanie choroby. Poza tym istotna jest stałaopieka lekarza specjalisty, nadzorującego leczenie i ordynującegododatkowe badania w razie potrzeby.

Odpowiednia i zbilansowana dieta pozwala ograniczać postępowaniechoroby. Korzystna jest więc konsultacja z dobrym dietetykiem, któryzaplanuje nam odpowiednią, bogatą w białko i wapń dietę, którapozwoli nam na uzupełnienie braków tych składników w naszymorganizmie.

Chory na osteoporozę powinien regularnie (najlepiej raz w roku)wykonywać badanie gęstości kości, które pozwoli na określeniestopnia ubytku masy kostnej. Im wcześniej rozpocznie się leczenieosteoporozy, tym łatwiej radzić sobie z problemami jakie powodujeta choroba. Wsparcie chorym zapewniają także liczne organizacjepomocowe. Istnieją stowarzyszenia wspierające chorych naosteoporozę i radzące jak radzić sobie w codziennym życiu.

Osteoporoza w podeszłym wieku może stanowić tak poważnyproblem, że konieczna będzie opieka nad chorym przez najbliższąrodzinę. Osoby starsze - zwłaszcza te, które ukończyłyosiemdziesiąty rok życia narażone są na problemy z błędnikiem,które zwiększają znacznie ryzyko upadków i stłuczeń.

Chory na osteoporozę po takim upadku znacznie łatwiej łamiekości niż osoba bez osteoporozy, a złamanie kości w starszymwieku bardzo często może skutkować znacznymi powikłaniamizdrowotnymi. Dlatego właśnie tak ważna jest profilaktyka i pomocrodziny.

Więcej na temat osteoporozy na :https://www.pamietajotabletce.pl/co-to-jest-osteoporoza/


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku