Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. W zachodnich krajach zaburzenia autystyczne diagnozuje się średnio nawet u co setnego rodzącego się dziecka. To znacznie więcej niż jeszcze 20 lat temu!

Jak pokazują badania autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju mogą stać się jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Nieprawidłowości  widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak: język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy – wymienia Katarzyna Malara z Centrum Terapii PROMITIS, które od lat specjalizuje się w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Zaburzenia autystyczne najczęściej diagnozowane są w okresie dzieciństwa, ale wbrew obiegowej opinii nie występują tylko w tym okresie rozwoju człowieka. Wcześnie podjęta terapia umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu – podkreśla Katarzyna Malara.
Jakie objawy powinny skłonić rodziców do wizyty u specjalisty? Jak wychowywać dziecko autystyczne? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można uzyskać w placówkach Centrum Terapii PROMITIS podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Między 2 a 4 grudnia w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu odbywać się będą bezpłatne konsultacje, zaś 5 grudnia w miastach tych PROMITIS organizuje nieodpłatne warsztaty. Będzie to okazja do poszerzenia swojej wiedzy i rozwiania wątpliwości, jeśli coś nas niepokoi w zachowaniu dziecka i zastanawiamy się czy nie są to cechy autystyczne.

Podczas konsultacji i warsztatów będzie można m. in. skonsultować się ze specjalistami na co dzień pracującymi z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób można uzyskać diagnozę, jakie terapie będą najlepiej wspierały rozwój dziecka. Program obejmuje m.in. następującą tematykę:
•    Czy to może być autyzm? Jak zauważyć pierwsze objawy?
•    Autyzm – fakty i mity
•    Proces diagnostyczny – jak i gdzie?
•    Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
•    Jak dobrać i prowadzić terapię właściwą dla potrzeb dziecka?
•    Jak rozsądnie wprowadzić dietę?
•    Kiedy dziecko nie mówi – alternatywne metody komunikacji
•    Autyzm a integracja sensoryczna

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Obchody mają na celu m.in. podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.  Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka. Dlatego w tym roku postanowiliśmy skupić się na aspekcie edukacyjnym, poprzez nieodpłatne konsultacje i warsztaty – zachęca Katarzyna Malara z Centrum Terapii PROMITIS.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Centrum Terapii PROMITIS https://www.centrum-terapii.pl/europejski-tydzien-autyzmu-02-08-12-2013/ oraz na Facebooku.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:

Problemy z dzieckiem

Wersja do druku