Posiadanie dziecka nie ogranicza możliwości wyjazdów. Co prawda trzeba dobrego zmysłu organizacyjnego, ale wszystko jest do zrealizowania. Wyjazd zagraniczny jest dość dużym przedsięwzięciem, a musimy pamiętać między innymi o przygotowaniu niezbędnych dokumentów. W tym roku zmieniły się przepisy odnośnie wymaganych dokumentów dla dziecka.

Wcześniej można było wyrobić indywidualny paszport dla dziecka bądź dokonać wpisu w paszporcie któregoś z rodziców. Teraz (od 26 czerwca 2012r.) każde dziecko musi posiadać odrębny dokument tożsamości. Oczywiście, paszporty rodziców nie tracą przez to swojej ważności, a ważność tracą jedynie wpisy dotyczące dzieci. Na terenach krajów Unii Europejskiej dziecko musi posiadać dowód osobisty lub paszport. Dowód osobisty można wyrobić już niemowlakowi. Gdy wybieramy się poza kraje Unii, koniecznie musimy wyrobić paszport.

11 sierpnia br. wprowadzono kolejne zmiany odnośnie paszportów dla małych dzieci. Dzieci poniżej 5.roku życia otrzymują paszporty biometryczne. Paszport taki ma umieszczony w okładce mikroprocesor, w którym są zapisane wszystkie dane posiadacza paszportu, jak również dane biometryczne (zapisane w formie elektronicznej: wizerunek twarzy, podpis posiadacza oraz odcisk palca). Paszporty te są ważne przez 5 lat, co bardzo ułatwia życie rodzicom. Wcześniej trzeba było co roku występować o wydanie paszportu tymczasowego. Dzieci do 5.roku życia nie muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku. Opłata za wydanie paszportu nie uległa zmianie i wynosi 30 zł.
Paszporty dla dzieci powyżej 5.roku życia także są paszportami biometrycznymi, a paszporty dzieci w wieku 5 – 13 lat również są wydawane na okres 5 lat. Dzieci muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku, a pociechy powyżej 6.roku życia składają też odciski palców.
Paszport wydany dla dziecka powyżej 13.roku życia jest ważny 10 lat od daty wydania. Dziecko w tym wieku podpisuje się na wniosku, a jego podpis umieszczony jest w paszporcie.

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 18.roku życia składają oboje rodziców, bo na wniosku widnieje ich podpis. Jeśli wniosek jest składany przez jednego rodzica, musi posiadać no pisemną zgodę drugiego rodzica z podpisem poświadczonym notarialne. Oczywiście, do wniosku dołączamy aktualną fotografię dziecka. Paszporty wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się, a za granicą konsul.
W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę, decyzję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny, do którego można się zwrócić.Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku