Asymetria warg sromowych nie jest zjawiskiem rzadkim. Z uwagi jednak na intymno¶ść sfery, której dotyczy, nie jest także tematem nazbyt często poruszanym. Wszystko to sprawia, że dostrzeżenie owej nierównowagi właś¶nie w „tym” miejscu, bywa dla kobiet prawdziwym problemem.

Nietypowy kompleks?
O kobiecych kompleksach mówić można by wiele. O niektórych rozmawiamy otwarcie i bez żadnego skrępowania. Inne, te bardziej intymne, zwykle zostawiamy dla siebie. Niestety, przemilczenie problemu zazwyczaj nie tylko nie pomaga, ale wręcz go potęguje. Skoro nikt o problemie nie mówi, zdaje się go nie być. My jednak go mamy. Czy jesteś¶my jedyne? Czy powinnyśmy zacz±ć się leczyć? Rozmowy na tematy intymne, a nawet nazywanie własnych części intymnych s± dla Polek wci±ż problemem. Na ten fakt zwraca uwagę nowa kampania skierowana do kobiet w każdym wieku – „Kobieco¶ść niejedno ma imię” (www.kobiecosc.info). Projekt ma zachęcić kobiety do prowadzenia otwartego dialogu na temat intymno¶ści, nauczyć nazywać kobiece części intymne i zachęcić do dzielenia się do¶świadczeniami z osobami maj±cymi podobne w±tpliwości co do swojej strefy intymnej. Być może właś¶nie szczera rozmowa i potraktowanie tematu swojej intymnoś¶ci podobnie jak każdego innego – jako naturalnego aspektu kobiecości wystarczy, aby lęk, niepokój i niepotrzebne kompleksy zamienić w świadom±, dojrzał± wiedzę o tym, co mamy w sobie najpiękniejszego.

Problem, którego nie widać
Być może dla kobiet, które same nigdy nie zastanawiały się nad kształtem fałd ś¶luzówki otaczaj±cych ich wejście do pochwy (czyli po prostu warg sromowych), informacja o tym, że dla wielu pań ten wła¶śnie element budowy ciała może budzić kompleksy – okaże się zaskoczeniem. Tymczasem asymetria warg sromowych wcale nie jest zjawiskiem niezwykłym. Z uwagi jednak na intymno¶ść sfery, której dotyczy, nie jest to temat nazbyt często poruszany i w wystarczaj±cym stopniu omówiony. Wszystko to sprawia, że dostrzeżenie nierównowagi wła¶śnie w tym miejscu okazuje się dla wielu kobiet niesamowitym wręcz kłopotem. A tymczasem jak twierdz± twórcy kampanii „Kobiecoś¶ć niejedno ma imię” - kobiety, które maj± pozytywny stosunek do swoich narz±dów płciowych czꜶciej angażuj± się w działania promuj±ce zdrowie seksualne - np. poddaj± się regularnym badaniom ginekologicznym. Warto powiedzieć sobie jasno – to wcale nierzadki problem. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Wargi sromowe
Wargi sromowe to ten element budowy pochwy, który otacza jej przedsionek. Na zewn±trz s± to tzw. wargi sromowe większe, czyli fałdy skóry zawieraj¶ce duż± iloś¶ć tkanki tłuszczowej. Ł±cz± się one u góry, tworz±c tzw. spoidło warg przednie, poniżej którego leży łechtaczka. Od tyłu z kolei wargi ł±cz± się w miejscu zwanym spoidłem tylnym. Nieco głębiej leż± tzw. wargi sromowe mniejsze, czyli fałdy cienkiej skóry pozbawionej gruczołów potowych. Nazw tych jednak nie należy traktować nazbyt dosłownie – u wielu kobiet to wła¶śnie wargi sromowe mniejsze s± większe i to one nieco „wystaj± na zewn±trz. Warto podkreś¶lić, że nie jest to objaw żadnej choroby, ale po prostu indywidualna cecha budowy organizmu. Z tego wła¶śnie powodu wiele ś¶rodowisk medycznych opowiada się za modyfikacj± dotychczasowego podziału na wargi sromowe mniejsze i większe, a zast±pieniu go bardziej adekwatnym podziałem na wargi wewnętrzne i zewnętrzne. Tradycyjny podział może być po prostu myl±cy dla wchodz±cych w okres dojrzewania kobiet i niejednokrotnie staje się przyczyn± kompleksów zwi±zanych z „nieprawidłow±” ich zdaniem budow± narz±dów płciowych. Tymczasem zarówno taka sytuacja, jak też nadmierna (zdaniem kobiety) wielko¶ść warg sromowych czy ich asymetria, mog± być uwarunkowane genetycznie i jeżeli nie sprawiaj± problemów – nie należy traktować ich w takich kategoriach.

Gdy kobiecoś¶ć przeszkadza…
Jednak przerost lub nadmierna asymetria warg sromowych w niektórych przypadkach mog± się okazać problematyczne. Bywa, że taka budowa ciała skutkuje bolesnymi podrażnieniami (zwłaszcza podczas uprawiania sportu lub w czasie współżycia, niekiedy także zmniejsza doznania seksualne kobiety). W takich wypadkach warto zasięgn±ć rady specjalisty. Istnieje zabieg, zwany labioplastyką, który pozwala na wyrównanie tego, co natura zdecydowała się nieco zróżnicować. Wyróżnić można trzy rodzaje tego typu zabiegu: labioplastyka warg sromowych mniejszych, labioplastyka warg sromowych większych z powodu przerostu (tzw. hipertrofii) oraz labioplastyka warg sromowych większych z powodu zaniku (tzw. atrofii). Przyczyn± hipertrofii warg sromowych może być nadmierny przyrost masy ciała b±dźĽ uwarunkowania genetyczne, zaś przyczyn± atrofii – utrata wagi lub towarzysz±ca upływowi lat utrata elastyczno¶ści skóry. W przypadku wszystkich tych zabiegów stosuje się szwy rozpuszczalne, a blizny po jego wykonaniu okazuj± się praktycznie niewidoczne.

Pokochać swoj± kobiecoś¶ć
Jeżeli chirurgiczna korekcja warg sromowych zmniejszy dyskomfort, wynikaj±cy z asymetrii naszej kobiecości – warto rozważyć ewentualnoś¶ć takiego zabiegu. Jeśli jednak ma za zadanie jedynie zwiększyć poczucie własnej atrakcyjno¶ci i pobawić zwykłego kompleksu, dobrze jest przemyśleć, czy naprawdę konieczne jest stosowanie matematyki tam, gdzie natura postanowiła wprowadzić troszkę „artystycznego nieładu”. Do tego jednak potrzeba dojrzałego, świadomego podejś¶cia do swojej kobiecości, dokładnego jej poznania i umiejętno¶ści pokochania tak±, jaka jest. Bez ingerencji chirurgicznej,  bez ryzyka powikłań, bez niepotrzebnych wydatków. W zgodzie ze sob±, swoim ciałem i z natur±. To kobiece części intymne, a nie wstydliwe - warto, byśmy zauważyły t± różnicę! - dodaj± twórcy kampanii „Kobiecoś¶ć niejedno ma imię”


Podobne artykuły:

Ile kalorii ma serek danio

DRUKUJ