Jest to choroba centralnego układu nerwowego, polegająca na wieloogniskowym uszkodzeniu (demielinizacji i rozpadu aksonów)tkanki nerwowej. Stwardnienie rozsiane może powodować wiele objawów, najczęściejsą to: zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia,zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest równieżprzewlekłe zmęczenie. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczynniepełnosprawności u osób młodych. Stosuje się leczenie objawowe, które możespowodować wolniejszy postęp choroby.

Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


DRUKUJ