Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Zapadają nanią osoby palące papierosy i narażone na wdychanie dymu tytoniowego. Istotne sątakże czynniki genetyczne oraz zanieczyszczenie powietrza. Głównymi objawamichoroby przy rozpoznaniu są: kaszel, duszność,ból w klatce piersiowej i krwioplucie. Leczenie to głównie chemioterapiai radioterapia.

Podobne artykuły: