Jest to choroba krążka międzykręgowego. Do przyczyn powstania choroby zalicza sięm.in.: uraz, podnoszenie ciężarów, proces starzenia się, stres, zwiększonenapięcie mięśni, otyłość, palenie papierosów, osteoporozę. Chorzy odczuwają bólw dolnym odcinku kręgosłupa, ból przy chodzeniu, a także mrowienie którejś inaczej części ciała. Wleczeniu stosuje się fizykoterapię oraz odpowiednio dobrane ćwiczeniawzmacniające mięśnie kręgosłupa.

Podobne artykuły: