Chcesz przejść na dietę? Oblicz najpierw swoja całkowitą przemianę materii, bo nie jest to trudne ! Podejmując decyzję o przejściu na dietę, warto wcześniej obliczyć własną całkowitą przemianę materii. CPM określa całkowity wydatek energetyczny jaki ponosi nasz organizm w ciągu doby. Wiedza o wartości własnego CPM pomaga w podjęciu właściwej decyzji dotyczącej dalszego odżywania.

 Podstawą do obliczenia CPM jest ustalenie wartości podstawowej przemiany materii (PPM). Jest to ilość energii, jaką organizm będący w stanie spoczynku potrzebuje do pracy serca, oddychania i do utrzymania stałej temperatury ciała. Dostarczamy ją sobie jedząc posiłki, które dla organizmu stanowią materię, liczoną w kaloriach. Od momentu ich spożycia, materia podlega przemianom na mniejsze cząsteczki, które potrzebne są do przeprowadzenia innych procesów metabolicznych.   
Kolejne elementy obliczenia CPM (całkowita przemiana materii)
Krok pierwszy:
Obliczenie PPM czyli podstawowej przemiany materii według załączonych wzorów:


wzór PPM dla kobiet:        665,1 + 9,567 x M + 1,85 x W - 4,68 x L = ?

wzór PPM dla mężczyzn:  66,47 + 13,7 x M + 5,0 x W - 6,76 x L = ?

gdzie:
M - oznacza masę ciała w kilogramach,
W – wzrost w centymetrach,
L – wiek w latach


Przykład:
Jako przykład obliczenia PPM przyjmujemy, iż robimy to dla 28-letniej kobiety, która waży 55 kg i ma 160 cm wzrostu. Do wzoru podstawiamy w związku z tym następujące wartości: M – 55 kg, L – 28 lat, W – 160 cm
PPM = 665,1 + 9,567 x 55 kg + 1,85 x 160 cm – 4,68 x 28 = 665,1 + 526,2 + 296 – 131 = 1356,3.
Zatem podstawowa przemiana materii (PPM) w tym przykładzie  wynosi 1356,3 kcal.


Krok drugi:
Ustalamy Współczynnik Aktywności Fizycznej
Ponieważ obliczenie CPM wymaga zastosowania następującego wzoru:
CPM = PPM x współczynnik aktywności fizycznej
jego obliczenie wymaga wskazania wartości współczynnika aktywności fizycznej czyli określenia własnego wysiłku jaki ponosimy w ciągu całego dnia. Pomaga nam w tym tabela, z której można wybrać odpowiedni dla siebie współczynnik aktywności:

WSPÓŁCZYNNIKI  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ        wg Department of Health USA

poziom aktywności pozazawodowej                                   poziom aktywności zawodowej
                                                                                         Niska        Średnia        wysoka
                                                                                         K    M       K     M        K     M
Niska                                                                              1,4   1,4      1,5   1,6      1,5   1,7
Średnia                                                                           1,5   1,5      1,6   1,7      1,6   1,8
Wysoka                                                                          1,6   1,6      1,7   1,8      1,7   1,9

Przykład:
Odnosząc się do przykładu 28-letniej kobiety, dla której obliczyliśmy powyżej współczynnik PPM, zakładamy iż pracuje ona w biurze (aktywność zawodowa niska), a po pracy zajmuje się domem (aktywność pozazawodowa średnia). Z tabeli wskazujemy, iż współczynnik aktywności fizycznej równy jest dla tej osoby 1,5.
Krok Trzeci:
Obliczamy całkowitą przemianę materii (CPM), korzystając z podanego wyżej wzoru :
CPM = PPM x współczynnik aktywności fizycznej
Przykład:
CPM = 1356,3 x 1,5 = 2035 kcal
Wnioski:
Spożywając ilość energii równą 2035 kcal dziennie, kobieta z naszego przykładu może być pewna, że pokrywa w pełni swoje zapotrzebowanie na energię. Odżywia się zdrowo i nie grozi jej zmiana masy ciała. Gdyby natomiast chciała zmniejszyć masę ciała, musiałaby doprowadzić do ujemnego bilansu energetycznego. Wówczas należy spożywać mniej kalorii niż wynosi wartość CPM. Spożycie większej ilości kalorii może być w przyszłości przyczyną wystąpienia nadwagi.


Podobne artykuły: