Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, w której ich dłużnik zawiesza lub uniemożliwił spłatę zobowiązań. Jednym ze sposobów, który pozwala na uregulowanie należności bez konieczności skierowania sprawy do sądu, jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Poniższy artykuł przedstawia, jak przygotować i wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz omawia jego rodzaje, znaczenie i konsekwencje.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - czym jest?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo w formie listu przesłanego do dłużnika, w którym wierzyciel przypomina o zaległym długu oraz żąda jego uregulowania w określonym terminie. W przypadku braku uregulowania zobowiązań, wierzyciel ma możliwość skierowania sprawy do sądu.

Jakie są rodzaje wezwań do zapłaty?

Istnieją dwa rodzaje wezwań do zapłaty: przedsądowe i sądowe. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nakładane przed rozpoczęciem procesu sądowego i ma na celu uregulowanie zobowiązań bez potrzeby skierowania sprawy do sądu. Sądowe wezwanie do zapłaty wystawiane jest przez sąd po złożeniu pozwu przez wierzyciela.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty ma znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed dłużnikami uciekającymi przed wierzycielem lub zamierzającymi unikać uregulowania należności. Wysłanie wezwania do zapłaty jest często ostatnim krokiem, przed wprowadzeniem sprawy do sądu.

Jakie warunki musi spełniać przedsądowe wezwanie do zapłaty, aby było ważne?

Co powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wierzyciela.
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy dłużnika.
  • Dokładny opis zobowiązania lub dostarczenie faktury.
  • Ilość zobowiązania.
  • Termin płatności.
  • Data wystawienia wezwania do zapłaty.
Przykładowy bezpłatny wzór przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty do wykorzystania:
Spółka XYZ
ul. Przykładowa 1
00-001 Warszawa
NIP: 1234567890

do
Jan Kowalski
ul. Warszawska 2
02-002 Kraków

Warszawa, 16 czerwca 2023 r.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Szanowny Panie Janie,

Niniejszym wzywam Pana do niezwłocznego uregulowania zobowiązania finansowego wynikającego z faktury nr 789/2023 z dnia 1 marca 2023 r. na kwotę 5 000 zł.

Powyższą należność proszę przelać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na konto bankowe:

Bank Handlowy
Nr konta: 56 1140 2004 0000 3002 7435 9812

Podkreślam, że nieuregulowanie zobowiązania w wyznaczonym terminie może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych, włącznie z podjęciem przez nas działań prawnych, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami sądowymi.

Proszę potraktować to pismo jako ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu Spółki XYZ
Czytaj też: Chwilówki dostępne 24h - wniosek całą dobę - gdzie otrzymać pieniądze także o północy?

Kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne? Kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to ważny instrument prawny, pozwalający dłużnikowi uregulować swoje zobowiązania, zanim sprawa trafi do sądu. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, gdy wezwanie do zapłaty może być nieważne, co oznacza, że dłużnik nie jest zobowiązany do zgłoszenia się do swojego wierzyciela w celu uregulowania zobowiązań wynikających z wezwania. Właśnie te sytuacje zostaną omówione poniżej.
Najważniejszym elementem wezwania do zapłaty jest sam fakt jego otrzymania przez dłużnika. Jeżeli np. wezwanie wysłane zostało na błędny adres lub w inny sposób nie dotarło do dłużnika, może być ono uznane za nieważne. Podobnie, gdy otrzymujący wezwanie nie jest faktycznie dłużnikiem (np. z powodu pomyłki w danych osobowych), wezwanie także traci swoją ważność.
Kolejnym aspektem dotyczącym ważności wezwania do zapłaty jest jego treść. Zgodnie z polskim prawem, wezwanie musi spełniać określone formalności, takie jak:
  • zawieranie danych identyfikujących wierzyciela i dłużnika,
  • wskazanie wysokości należności,
  • terminu płatności oraz
  • konsekwencji prawnych nieuregulowania zobowiązania.
Jeśli wezwanie nie spełnia tych wymogów, może zostać uznane za nieważne.
- Ponadto, wezwanie do zapłaty może okazać się nieważne, jeżeli stało się przedawnione. Przedawnienie wezwania do zapłaty związane jest z ogólnym terminem przedawnienia roszczeń danego rodzaju, który wynosi najczęściej trzy lata od dnia wymagalności zobowiązania. - tłumaczy Marcin Podolski z serwisu DarmoPożyczka.pl. Jeśli dłużnik został wezwany do zapłaty po upływie terminu przedawnienia, może on podnieść zarzut przedawnienia i nie jest zobowiązany do zgłoszenia się do wierzycie

Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku