Mogłoby się wydawać, że obchodzenie imienin to bardzo powszechny zwyczaj. Jednak przyglądając się bliżej takim uroczystościom, można dojść do wniosku, że jest on praktykowany jedynie regionalnie. Zobacz, co tak naprawdę oznaczają imieniny i gdzie obchodzi się to święto!


Celebrowanie dnia, w którym przypadają imieniny, to tradycja, która wzbudza ciekawość za granicą. Choć dla Polaków, jest to oczywiste, to poza Europą mało kto słyszał o czymś takim jak imieniny. Zresztą nawet na Starym Kontynencie niewiele jest regionów, w których obchodzi się ten dzień. To bardzo wyjątkowa, a zarazem sympatyczna i pozytywna tradycja, więc warto ją kultywować. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Chrześcijaństwo

Za czynnik, który jest związany z genezą obchodzenia urodzin, można z pewnością uznać religię chrześcijańską. Każdy święty jest w pewien sposób upamiętniony i ma swój dzień w kalendarzu liturgicznym. Jak podaje imienniczek.pl, w dawnych czasach panował zwyczaj nadawania dziecku imienia takiego jak święty patron dnia, w którym się urodziło. Jednak z czasem to pierwotne znaczenie imienin uległo zatarciu, społeczeństwo chciało większej dowolności w nazywaniu swoich dzieci. Wprowadzono więc zwyczaj obchodzenia zarówno urodzin, jak i dnia swojego świętego imiennika.

Odbiór imienin za granicą

Poza granicami Polski tradycje obchodzenia imienin można spotkać u naszych wschodnich i południowych sąsiadów, a także w Grecji i Bułgarii. Imieniny znane są także w Szwecji. Jednak poza tymi krajami ludzie nie widzą zbyt wiele o tym zwyczaju. Imieniny często rozumiane są jako „drugie urodziny” i budzą wiele wątpliwości. Sprawy nie ułatwia fakt, że to samo imię może występować w kalendarzu wielokrotnie – kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Jednak zdecydowana większość cudzoziemców odnosi się do tego zwyczaju pozytywnie, przecież jest to kolejna okazja do świętowania.

Kiedy mam imieniny?

Nie istnieją żadne formalne przepisy wyznaczające datę imienin – jest to święto nieoficjalne, mające jedynie charakter zwyczaju. Dlatego w wyborze dnia imienin panuje pewna dowolność. Takie komplikacje mogą dotyczyć osób, których imiona są na tyle popularne, że występują w kalendarzu wielokrotnie. Wówczas można posłużyć się którąś z popularnych metod wyznaczania tego dnia:

  • obchodzenie imienin najbliżej daty urodzin – ten sposób wybiera najwięcej osób, wówczas można jasno określić datę imienin.

  • pierwszy termin po urodzinach – to również popularny sposób wyznaczania daty tego święta.

  • tradycyjny, najbardziej uroczysty dzień wspomnienia świętego w kalendarzu liturgicznym – np. 4 grudnia imieniny Barbary, 6 grudnia imieniny Mikołaja czy 24 grudnia imieniny Adama i Ewy.

Gasnąca tradycja?

Imieniny są tradycją, która wielu osobom kojarzy się z czasami PRL-u lub różnymi zabobonami. Jednak przy uważniejszej analizie imieniny są tylko kolejną, sympatyczną okazją do świętowania i nie niosą ze sobą żadnej deklaracji światopoglądowej. Dlatego może warto pielęgnować tę unikatową tradycję?


Najczęściej zadawane pytania


Skąd pochodzi zwyczaj imieninowy?

Zwyczaj imieninowy wywodzi się z Kościoła katolickiego. Kościół obchodził dzień świętego każdego ze swoich członków w rocznicę ich chrztów. Miało to zapewnić, że wszyscy zostali ?zbawieni?, a nie tylko ochrzczeni. Uważa się, że tradycja imieninowa wywodzi się z Niemiec, a później została przyjęta przez inne kraje podczas wypraw krzyżowych.

Skąd wiedzieć, kiedy przypadają moje imieniny?

Imieniny to tradycja w wielu kulturach. Jest to dzień świętowania świętego, którego imię się dzieli. Obchodzi się go zwykle w dzień świętego. Jeśli nie masz pewności, kiedy są twoje imieniny, możesz sprawdzić kalendarz online lub zapytać rodziców. Jeśli święto świętego o danym imieniu jest kilka razy do roku, to najczęściej przyjmuję się datę wypadającą najszybciej po naszych urodzinach.

Czy imieniny ma się tylko raz do roku?

Każdy z nas ma imieniny raz do roku, jeśli dane imię powtarza się w kalendarzu kilka razy, to najczęściej wybiera się to następujące najbliżej po naszych urodzinach.

Czy wszyscy świętują imieniny?

Imieniny obchodzone są w wielu krajach i kulturach, ale nie wszystkie kraje uznają tę tradycję.

Czy osoby z zagranicznymi imionami też mają imieniny?

Odpowiedź brzmi tak. Jest wiele osób o obcych imionach, które świętują imieniny. Powodem tego jest to, że wiele osób o obcych nazwiskach przeszło na chrześcijaństwo i przyjęło kulturę zachodnią. Często wystarczy znaleźć odpowiedniki imion w innym języku, aby wiedzieć, czy i kiedy ktoś obchodzi imieniny.


Podobne artykuły:


Wersja do druku