fot: pixabay.com
Podjąłeś decyzję o rozwodzie i nie wiesz jak przygotować pozew rozwodowy? Chciałbyś mieć to jak najszybciej za sobą, a nie wiesz od czego zacząć? Z poniższego artykułu dowiesz się jak sporządzić pozew rozwodowy, który rozpocznie całą procedurę.

Kto może wnieść pozew o rozwód i w jakiej sytuacji? 

Pozew o rozwód może wnieść jeden z małżonków. Warunkiem wynikającym wprost z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ważne jest, aby podejmując decyzję o rozstaniu i przed przystąpieniem do przygotowania pozwu o rozwód, zdecydować się czy chcemy udowodnić naszemu współmałżonkowi winę, czy wolimy rozstać się za porozumieniem stron.   

Aby samodzielnie napisać pozew rozwodowy należy wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje rozwodów, o jakie możemy wnioskować: 

 • rozwód bez orzekania o winie - tak zwany rozwód za porozumieniem stron, nie rodzi żadnego zobowiązania majątkowego wobec byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu przez sąd, 
 • rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka - najważniejsza konsekwencja płynąca z wyboru tego rodzaju rozwodu, polega na tym, że współmałżonek, któremu udowodnimy winę może zostać zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów na rzecz niewinnego małżonka po ustaniu małżeństwa. 

Czy można nie dostać rozwodu? 

Istnieje taka możliwość. Z przesłanek wynika jasno, że sąd nie może udzielić rozwodu, gdy (art. 56 KRiO): 

 • w wyniku rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci, 
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, 
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę, albo, gdy odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Pozew rozwodowy - jak go złożyć krok, po kroku 

 1. Małżonek, który decyduje się na złożenie pozwu powinien w pierwszej kolejności, określić czy chce orzeczenia o winie współmałżonka, czy woli rozstać się za porozumieniem stron. Powinien też zastanowić się, czy nie zachodzi którakolwiek z wyżej wymienionych przesłanek uniemożliwiających orzeczenie rozwodu. 
 2. Jeżeli wiemy już jaki rozwód chcemy uzyskać i jesteśmy przekonani iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, należy przystąpić do napisania pozwu rozwodowego. Wymagana jest forma pisemna. Musi zawierać takie elementy jak: 

  a) datę złożenia pozwu, a także adres właściwego sądu

  b) dane stron: powoda oraz pozwanego (tj. imiona, nazwisko, adres, pesel), 

  c) tytuł pozwu oraz wskazanie żądań - w tym miejscu powinniśmy opisać wszystkie żądania i kwestie sporne o jakich ustalenie wnosimy np. ewentualne wskazanie winnego - w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, określenie, kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, kwestie alimentów na małoletnie dzieci, kwestie tego kto poniesie koszty procesu, 

  d) uzasadnienie wniosku - to bardzo ważny element całego pozwu, gdyż to właśnie na jego podstawie sąd będzie oceniał  jego zasadność  - należy tutaj opisać dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz uzasadnić żądania wymienione w powyższym punkcie, 

  c) czytelny podpis powoda

 3. Gdy mamy już gotowy pozew, należy złożyć go we właściwym sądzie. Powinien on być sporządzony w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami takimi jak: skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci (gdy są niepełnoletnie) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej, która jest stała i wynosi 600 zł.  

Pamiętajmy, że rozwód jest jednak bardzo stresującym momentem w życiu, dlatego jeżeli nie czujemy się na siłach w kwestii załatwiania formalności rozwodowych, warto zwrócić się do specjalisty jakim jest adwokat, czy też radca prawny, który dopilnuje wszystkich kwestii związanych z rozwodem, ale także z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości i obawy. 


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku