Fundacja Avalon jest ogólnopolską Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Misją Fundacji jest przede wszystkim niesienie pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym, dzieciom i osobom dorosłym oraz efektywne niwelowanie barier między niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa. Avalon pomaga na wielu płaszczyznach życia, nie ograniczając swoich działań wyłącznie do organizowania wsparcia w leczeniu czy rehabilitacji. Dla pracowników i wolontariuszy Fundacji równie ważne jest spełnianie marzeń, zarówno tych zupełnie zwyczajnych, o usamodzielnieniu się czy integracji społecznej, jak i tych absolutnie niezwykłych...

Rehabilitacja dla niepełnosprawnych dzieci

Avalon Active to projekt aktywnej rehabilitacji dofinansowanej ze środków Fundacji, prowadzonej w profesjonalnym gabinecie rehabilitacji w Warszawie. W ramach projektu Podopieczni Fundacji Avalon mogą skorzystać m.in. z rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ortopedycznej.

- Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna, świadczona w ramach projektu Avalon Active, to działania zdecydowanie wykraczające poza klasyczną rehabilitacje, sięgające po różnego rodzaju, innowacyjne metody i narzędzia terapeutyczne. Celem rehabilitacji neurologicznej jest zawsze usprawnienie Podopiecznego, a co za tym idzie - zwiększenie jego niezależności w życiu codziennym.

Zespół specjalistów, w którego skład wchodzą fizjoterapeuci, neurologodzi i psycholodzy, diagnozują konkretne problemy, z którymi zmagają się na co dzień ich Podopieczni, by następnie wskazać drogę do praktycznych rozwiązań pozwalających na przezwyciężenie tych trudności. W rehabilitacji biorą udział zarówno Podopieczni, jak i osoby z ich najbliższego otoczenia - wszystko po to, by poprzez głębokie i wielowymiarowe zaangażowanie wszystkich stron procesu, móc osiągnąć sukces w możliwie najkrótszym czasie.

- Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna, świadczona w ramach projektu Avalon Active, to działania skupiające się na źródle problemów związanych z funkcjonowaniem układu ruchu. Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje m.in. rehabilitację tkanek miękkich, w oparciu o powięź, czyli strukturę ściśle powiązaną z emocjami kumulowanymi w ciele oraz terapię manualną, nastawioną na działania przeciwbólowe i zwiększające zakres ruchomości mięśni i stawów.

Rehabilitację ortopedyczną poprzedza szczegółowa analiza sytuacji, potrzeb i możliwości Podopiecznego oraz profesjonalna diagnostyka funkcjonalna. Pozwala to na optymalne dobranie działań w ramach rehabilitacji, trafiających bezpośrednio w przyczynę dolegliwości i umożliwiających efektywne podnoszenie komfortu życia Podopiecznego. 

Subkonto dla niepełnosprawnych

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją mogą zdecydowanie przerastać możliwości finansowe rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Subkonto jest dobrym sposobem na gromadzenie dodatkowych środków pochodzących z darowizn oraz 1% dla niepełnosprawnych (podatku przekazywanego w ramach corocznego zeznania podatkowego od osób fizycznych i prawnych), które mogą służyć wsparciu aktualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

" >


Fot. FundacjaAvalon.pl


Ponadto Podopieczni Fundacji Avalon posiadający takie subkonto, zyskują możliwość korzystania z z szeregu refundowanych wydatków, obejmujących m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, ale również koszty transportu czy codziennego funkcjonowania. Pracownicy i wolontariusze Fundacji oferują wszelką pomoc w założeniu i obsłudze subkonta oraz profesjonalne wsparcie w działaniach marketingowych. 

Avalon to mityczny, celtycki raj, wyspa, na której zawsze panuje wiosna i spokój, a choroby nie mają dostępu do jej brzegów. Fundacja Avalon dokłada wszelkich starań, by ta wieczna wiosna, spokój i zdrowie były w zasięgu rąk Podopiecznych. Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku