Szczęśliwy senior to osoba, która dobrze czuje się w swojej roli, jest bezpieczna i w razie potrzeby może liczyć na wsparcie i troskę swojego opiekuna. Praca z ludźmi nie jest łatwym zadaniem, gdyż nie każdy człowiek jest wyrozumiały, a przy tym chętny i skory do współpracy. Podobnie jest z osobami starszymi, u których niezwykle ważne są przyzwyczajenia i nawyki.

Przyzwyczajenie pierwszą naturą seniora

Od dawna wiadomo, że starych drzew się nie przesadza, a im człowiek starszy, tym trudniej jest mu zaakceptować zmiany i zrozumieć ich konieczność. Większość seniorów ma swój uporządkowany świat i żyje zgodnie z pewnym planem, który wypracowywali w ciągu całego życia.

Dzięki temu senior czuje się bezpiecznie, a bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka.

Życzliwość i zrozumienie

Każdy z nas oczekuje zrozumienia i tolerancji, a czasem nawet pomocy i opieki. Pomoc okazywana seniorom jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli sami nie umieją sobie poradzić z wyzwaniami dnia codziennego.

W zależności od kondycji fizycznej i intelektualnej część seniorów wymaga stałej opieki, dlatego tak ważny jest odpowiedzialny i przyjazny opiekun, który będzie służył oparciem i pomocą.

Osoby starsze często sięgają do wspomnień z lat młodości, gdy byli samodzielni, niezależni od innych, a poza tym czuli się potrzebni.

Mądry opiekun jest w pewnej mierze psychologiem i aby wypracować dobre relacje z podopiecznym powinien zadbać o jego dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Dlatego postara się także o to, aby jego podopieczny nadal czuł się potrzebny.

Zawód – opiekun/ka

Opiekun lub opiekunka osoby starszej to niezwykle trudna funkcja życiowa, której nie każdy zdoła podołać. Trzeba sprostać różnym nastrojom osoby, którą powierzono naszej opiece, zyskać jej akceptację i przychylność, co nie zawsze jest takie oczywiste. Dlatego decydując się na taki zawód musimy zastanowić się nad tym, czy mam odpowiednie cechy i kompetencje, a także hart ducha. Warto także rozważyć czy jesteśmy w stanie zapewnić starszej osobie nie tylko podstawową opiekę i pomoc podczas codziennych czynności, ale także wsparcie psychiczne, troskę i zrozumienie. Niezwykle istotne znaczenie ma optymizm i cierpliwość, a poza tym łagodność i zrozumienie z jednej strony oraz pewna stanowczość – z drugiej.

Praca dla opiekunek w Niemczech lub innym kraju wymaga pewnej dyscypliny, znajomości języka i kultury oraz zwyczajnych cech, które ułatwiają pracę.

Świadomy opiekun zapewni podopiecznym bezpieczeństwo i dopilnuje, aby nie wyrządzili sobie - krzywdy.

Trudna pracy z osobami starszymi

Podczas pracy z osobami starszymi równie ważna jak stanowczość jest cierpliwość i perswazja. Należy przy tym pamiętać, że każdy człowiek ma swoją godność osobistą. Bogate doświadczenie życiowe seniorów może sprawić, że w trakcie relacji ze swoim opiekunem będą apodyktyczni narzucając swój sposób myślenia i działania. W takiej sytuacji warto postępować delikatnie, gdyż upór bywa trudny do przełamania. Zazwyczaj taka postawa seniora wynika z poczucia niepewności i zagrożenia, dlatego dobry opiekun powinien okazać zrozumienie oraz cierpliwość.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku