Praca stała na etat lub jego część niewiele różni się od pracy tymczasowej. Pracownik w obu wypadkach ma określone prawa i obowiązki, w tym prawo do urlopu i zwolnienia z powodu choroby. Praca tymczasowa to praca dla agencji zatrudnienia, praca stała – dla jednego pracodawcy.

Praca stała i praca tymczasowa – która dla kogo?

Praca stała jest dobrym rozwiązaniem dla osób szukających stabilizacji, które wiedzą, co chcą robić i jak kształtować swoją ścieżkę zawodową. Łatwiej znaleźć ją tym, którzy mają wysokie kwalifikacje i specjalizują się w branży, która zapewnia ciągłe zatrudnienie. Praca na etat gwarantuje stałe wynagrodzenie, urlop i szereg innych świadczeń, np. opłacanie składek do ZUS i NFZ.

Praca tymczasowa również wiąże się z opłacaniem składek do ZUS i NFZ. Jest to typ zajęcia dla osób poszukujących najlepszego dla siebie rozwiązania, niezdecydowanych co do kierunku drogi zawodowej oraz dla tych, którzy są dyspozycyjni i chcą szybko zarobić. Praca tymczasowa nie daje jednak stabilizacji, a dochody zależą m.in. od ilości zajęć czy zleceń.

Praca stała a tymczasowa – podobieństwa i różnice

Praca tymczasowa i stała są podobne w ogóle, ale różnią się detalami. Umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony podpisuje się bezpośrednio z pracodawcą, natomiast praca tymczasowa jest zlecana przez agencję zatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z tą agencją (jest ona pośrednikiem, która zleca wykonywanie poszczególnych zadań na rzecz innych pracodawców). To podstawowa różnica. Dodatkowo maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej dla jednego pracodawcy to 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Oba typy pracy pozwalają na wzięcie urlopu. W pracy stałej jego wymiar zależy od stażu pracownika i wymiaru pracy (cały etat lub część). Urlop w pracy tymczasowej jest niezależny od stażu pracy i wynosi 2 dni za każdy przepracowany miesiąc. Pracownik tymczasowy może pójść na urlop dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy u danego pracodawcy.

W obu przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także posiłki pracownicze, jeśli są wymagane.

Wypowiedzenie umowy pracy stałej wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zwykle wynosi miesiąc. Z kolei okres wypowiedzenia dla umowy o pracę tymczasową to 3 dni, jeśli umowa obowiązuje na czas od 7 do 14 dni, lub 7 dni, jeśli umowa została zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie.

Praca stała od tymczasowej różni się także elastycznością. Praca stała ma określone godziny narzucone odgórnie. Wymiar pracy tymczasowej można dopasować do swoich potrzeb, np. planu zajęć na uczelni czy innej pracy na część etatu.

Anna Harasymiuk


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku