Zastrzeganie nazwy, czy też logo firmy, to nic innego, jak rejestracja znaku towarowego. Można tego dokonać w kilku placówkach w zależności od potrzeb i możliwości. Zatem, jak zastrzec znak towarowy? Od czego warto zacząć i co powinniśmy wiedzieć, aby się do tego odpowiednio przygotować? Poniższy artykuł doskonale wyjaśni tę kwestię. 


Czym jest znak towarowy?

Zgodnie z definicją pochodzącą z ustawy o prawie własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa.
Warunkiem, jaki musi spełniać znak towarowy, jest również możliwość jego graficznego przedstawienia. Przyjęło się, że rejestrowanymi znakami towarowymi są najczęściej słowa, rysunki, ornamenty i melodie.
W rzeczywistości, oprócz wymienionych, wyróżnia się jeszcze takie rodzaje znaków towarowych:

-słowne
-graficzne
-słowno – graficzne
-przestrzenne
-domeny internetowe
-znaki dźwiękowe
-znaki zapachowe
-kolory
-animacje multimedialne

Gdzie i ile czasu zajmuje rejestracja znaku towarowego?
Zastrzeganie znaków towarowych wiąże się z wieloma formalnościami. Jak już zostało wspomniane, można tego dokonać na kilka sposobów, ze względu na zasięg terytorialny ochrony, jaką chcesz zagwarantować dla swojego znaku towarowego:

1. Ochrona na terenie Polski – odpowiedzialny za to jest Urząd Patentowy z siedzibą w Warszawie. Ile trwa proces rejestracji znaku? Cała procedura jest trochę czasochłonna, ponieważ całkowity czas rejestracji znaku szacuje się na około pół roku. Ochrona znaku towarowego obowiązuje 10 lat. Po upływie dekady możemy zdecydować się oczywiście na przedłużenie o kolejną dekadę. Przez uzyskanie prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym, dana jednostka nabywa prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej na temat ochrony znaku towarowego w Polsce znajdziesz pod linkiem https://zastrzezone.pl/ochrona-znaku-towarowego-w-polsce/75,17,16
2. Ochrona na terenie Unii Europejskiej – tak zwane unijne znaki towarowe podlegają rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ma on swoją siedzibę w Hiszpanii. Czas, jaki zajmuje rejestracja znaku, szacuje się na około pół roku.

Więcej na temat ochrony znaku towarowego w Unii Europejskiej znajdziesz pod linkiem https://zastrzezone.pl/ile-kosztuje-zastrzezenie-znaku-towarowego-w-ue/70,17,16
3. Ochrona międzynarodowa – za ochronę międzynarodową odpowiedzialne jest Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), z siedzibą w Genewie. Ta opcja ochrony znaku towarowego przeznaczona jest, podobnie jak ochrona w EUIPO, dla firm zdecydowanych na międzynarodową działalność i gwarantuje zastrzeżenia prawa do używania swojego znaku towarowego w każdym ze 113 państw systemu madryckiego.

Wybór sposobu ochrony znaku towarowego, jest dowolny, ale warto dostosować go do konkretnych potrzeb. Jeśli firma planuje tylko działalność krajową, nie ma większego sensu, aby przepłacać za ochronę międzynarodową. Jeśli natomiast, jest możliwość, że w przyszłości firma będzie chciała poszerzyć zasięg swoich usług, bezpieczniej jest pokusić się również o większy zasięg ochronny.

Więcej na temat ochrony znaku towarowego na świecie znajdziesz pod linkiem https://zastrzezone.pl/ochrona-znaku-towarowego-na-swiecie/73,17,16

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Znak towarowy stanowi niejako ochronę dla biznesu. Rejestracja znaku towarowego może przynosić wiele korzyści, między innymi:

  • Możliwość efektywniejszego egzekwowania swoich praw w przypadku naruszenia ze strony nieuczciwej konkurencji

  • Zarejestrowany znak towarowy zwiększa prestiż firmy.

  • Rejestracja znaku towarowego może firmie przynieść realne zyski, na przykład z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z niego przez inne podmioty.

  • Jeżeli pojawi się potrzeba znalezienia inwestora, to znak towarowy przyciąga znacznie więcej zainteresowanych.

Podsumowując, znaki towarowe stanowią bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa, szczególnie przy dzisiejszym tempie rozwoju, kiedy właściwie codziennie powstają nowe przedsiębiorstwa. Jak już zostało wspomniane, znakiem towarowym może zostać każde oznaczenie, które można przedstawić w postaci graficznej i wykazuje zdolność odróżniania produktów danego przedsiębiorstwa od produktów konkurencji. Z rejestracją znaku towarowego wiąże się w zasadzie tylko jedno ryzyko, że dane zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Jednak dokładna wcześniejsza analiza pozwala tego uniknąć. Pozostaje zatem tylko wybór obszaru, na którym chcesz, aby znak był chroniony i gotowe, można składać wniosek do odpowiedniego urzędu.Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku