Długodziałające leki przeciwpsychotyczne umożliwiają powrót do zwykłej, codziennej aktywności oraz pozwalają zredukować stres i ciągły niepokój opiekunów związany z koniecznością nieustannego motywowania chorego do przestrzegania lekarskich zaleceń.

Czym są LAI? To długodziałające leki przeciwpsychotyczne, zwane w skrócie LAI od angielskiej nazwy long-acting antipsychotic injections. Są ważną alternatywą do standardowej terapii lekami doustnymi. 

LAI to leki, które zawierają te same substancje, które wchodzą w skład leków doustnych, jednak droga ich podawania oraz częstość przyjmowania  dawek jest odmienna. Długodziałające leki przeciwpsychotyczne dostępne w Polsce mają formę iniekcji podawanych co 2-4 tygodnie (zastrzyk wykonywany jest przez personel medyczny). W USA i Europie dostępne są już leki, które działają przez 3 miesiące od podania, więc kuracja nimi wymaga tylko 4 iniekcji w ciągu roku.

LAI – nieocenione wsparcie dla opiekunów

Zastosowanie takiej postaci leku rozwiązuje jeden z podstawowych problemów, z jakimi borykają się opiekunowie osoby chorej na schizofrenię. Chodzi o konieczność ciągłej kontroli przyjmowania leków doustnych przez pacjenta. Bez wątpienia  skrupulatna kontrola przestrzegania doustnej farmakoterapii jest potrzebna, a wręcz niezbędna dla powodzenia leczenia, jednak nadmierna kontrola, odbierana jako „policja lekowa”, może prowadzić do rozbicia życia rodzinnego, oziębienia relacji i sprawić że kontakty staną się „mechaniczne” i pozbawione emocji. Z kolei sami opiekunowie często są przemęczeni, wypaleni, zaniedbują swoje potrzeby i aktywności. Włączenie terapii długodziałającymi lekami przeciwpsychotycznymi może poprawić nie tylko wyniki leczenia, ale i jakość życia najbliższych chorego.

Nawroty schizofrenii - dowiedz się więcej w serwisie Zdrowie Psychiczne. 

Leczenie coraz bardziej nowoczesne

Jednym z wielu pozytywnych aspektów stosowania LAI jest utrzymywanie przez tę grupę leków stabilnego poziomu substancji czynnej we krwi. Dzięki temu znacząco zwiększa się szansa na osiągnięcie długotrwałej remisji objawów chorobowych, a tym samym  istotne obniża się ryzyko hospitalizacji (nawet o 60%). Ponadto LAI umożliwiają prowadzenie farmakoterapii opartej o możliwie najniższe dawki leku, co z kolei istotnie redukuje ryzyko pojawienia się skutków ubocznych. LAI to nowoczesna i, co ważne, skuteczna forma leczenia przeciwpsychotycznego, pozwalająca na rehabilitację społeczną chorego, zmniejszenie stopnia niepełnosprawności oraz zagrożenia samobójstwem.

Terapia LAI zmniejsza zagrożenie związane z nagłym odstawieniem leku lub odwrotnie – jego przedawkowaniem. Pacjent ma możliwość oderwania się od rutyny wynikającej z konieczności stałego przyjmowania farmakoterapeutyków doustnych.

Z całą pewnością długodziałające leki przeciwpsychotyczne umożliwiają powrót do zwykłej, codziennej aktywności oraz pozwalają zredukować stres i ciągły niepokój opiekunów związany z koniecznością nieustannego motywowania chorego do przestrzegania lekarskich zaleceń. Farmakoterapia z zastosowaniem LAI zdejmuje  z barków opiekunów spory ciężar, jakim jest przymus ustawicznych, wyczerpujących negocjacji z chorym w kwestii regularnego przyjmowania leków.

Warto zaznaczyć, że dzięki swojej formie LAI umożliwiają zdiagnozowanie, czy brak skuteczności terapii związany jest z niesystematycznością w przyjmowaniu leków, czy może brakiem odpowiedzi na konkretny farmaceutyk.

 


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku