Zbiornikowa instalacja dostarcza gazu potrzebnego do zasilenia znajdujących się w domu <br>
mieszkalnym urządzeń. Zapewnia ona gaz potrzebny m.in. do ogrzewania budynku, podgrzewania <br>
wody użytkowej oraz gotowania na kuchence gazowej. Taka instalacja jest alternatywą dla sieci <br>
gazowej tam, gdzie nie jest ona dostępna.

Zbiornik gazu płynnego jako alternatywa dla sieci gazowej

Jedną z decyzji, którą muszą podjąć osoby budujące dom jednorodzinny, jest wybór sposobu, w jaki budynek będzie zaopatrywany w gaz. Jeśli niemożliwe jest podłączenie domu do sieci gazowej, np. wtedy, kiedy na danym terenie nie ma ona zasięgu, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie
zbiornik z ciekłym gazem. Taka instalacja gazowa w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę, należy jednak zgłosić ją w starostwie powiatowym. Zapotrzebowanie domu jednorodzinnego na gaz zaspokoi zbiornik o pojemności 2700 l.

Odległość zbiorników od innych obiektów

Zbiornik gazowy powinien zostać umieszczony w odległości 8 m od studzienek kanalizacyjnych i kablowych oraz zagłębień terenu, 15 m musi dzielić go od napowietrznej linii wysokiego napięcia powyżej 1 kV i 3 m od linii do 1 kV. Należy również zachować właściwą odległość od budynków, dróg oraz ogrodzeń. Odległość ta różni się w zależności od pojemności zbiornika oraz tego, czy znajduje się on pod ziemią czy na ziemi. W przypadku zbiornika naziemnego o pojemności 2700 l są to 3 m, 4850 l – 5 m, 6700 l – 7,5 m. Dla zbiorników podziemnych odległości są mniejsze i wynoszą odpowiednio: 1 m, 2,5 m i 3m.

Zbiornik naziemny a podziemny – zalety, wady oraz koszty obu rozwiązańZ uwagi na wymagane odległości od innych obiektów znajdujących się na posesji na mniejszych działkach bardziej sprawdzi się podziemny zbiornik. Ma on tę dodatkowa zaletę, że nie obniża estetyki otoczenia. Z kolei zbiornik naziemny jest łatwiejszy w montażu, ponadto nadaje się do miejsc o wysokim poziomie wód gruntowych. Zbiorników nie trzeba kupować na własność, niektóre firmy oferują dzierżawę zbiorników, a ponadto kompleksową obsługę klientów: od konsultacji poprzedzających sporządzenie projektu po stałe dostawy gazu i konserwację zbiorników. Klient, który wybierze takie rozwiązanie, płaci wtedy tylko za gaz i ewentualnie za
montaż zbiornika.

Zobacz także: Gdzie można zastosować ogrzewanie gazowe z butli


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku