Dziś dowiedzieliśmy się, że w Australii zmarła jedna z najlepszych polskich koszykarek- Małgorzata Dydek. Koszykarka od dziecka cierpiała na arytmię serca. 19 maja 2011 została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej w związku z zatrzymaniem akcji serca, do którego doszło w jej domu w Brisbane. Małgorzata Dydek zmarła po tygodniu w szpitalu w Brisbane. Była w czwartym miesiącu ciąży.

To straszna wiadomość, która obiegła już w nocy cały świat. Wszyscy od rana wspominają w mediach wielkie dokonania Małgorzaty dydek. My z kolei postanowiliśmy przyjrzeć się chorobie, na którą koszykarka cierpiała od najmłodszych lat.


Podobnie jak u Małgosi, u wielu osób arytmia jest chorobą wrodzoną, wykrytą już w dzieciństwie. Istnieje jednak wciąż wiele czynników, które mogą ja wywołać także w późniejszym wieku. Należą do nich przede wszystkim: stres, zaburzenia hormonalne czy stosowanie używek (alkohol, papierosy, kofeina). Szczególnie narażone na ryzyko zachorowania na arytmię są osoby, które w przeszłości przebyły atak serca. Wpływ na rytm serca mają także inne choroby takie jak: cukrzyca, czy miażdżyca.

W dalszym ciągu arytmia jest powodem ok. 250.000 zgonów rocznie. W większości przypadków jest jednak uleczalna. Wszystko zależy jednak od rodzaju dysfunkcji (tachykardia, bradykardia), wieku pacjenta i jego kondycji fizycznej. Metody terapii obejmują techniki relaksacyjne mające na celu zniwelowanie stresu, wykluczenie z diety alkoholu, papierosów i kofeiny.

Tachykardia

Tachykardia to inaczej częstoskurcz (łac. tachycardia) – przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę. Tachykardia nie zawsze jest objawem choroby. Najczęściej akcja serca przyspiesza wskutek zdenerwowania lub wysiłku fizycznego (tachykardia zatokowa).

Do przyczyn tachykardii możemy zaliczyć takie czynniki, jak np.:

•    gorączka
•    stres
•    używki (kofeina, alkohol, leki)
•    nadczynność tarczycy
•    zawał lub inne postaci choroby niedokrwiennej serca
•    niewydolność oddechowa
•    reakcja alergiczna (szok anafilaktyczny)
•    choroby serca

Bradykardia

To stan, kiedy częstość akcji serca wynosi poniżej 50 razy na minutę. Leczenia wymaga tylko bradykardia objawowa, tzn. powodująca np. omdlenia, utraty przytomności itp. Bradykardia fizjologiczna występuje najczęściej u sportowców, natomiast bradykardia patologiczna jest wynikiem zaburzenia powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym, zaburzeń przewodnictwa lub skutkiem działania leków. Bradykardia może towarzyszyć również migotaniu przedsionków. Sama w sobie bradykardia nie jest chorobą, a jedynie jednym z objawów choroby serca.

Wśród stanów powodujących bradykardię można wymienić:

•    zmiany zwyrodnieniowe w układzie bodźcoprzewodzącym
•    choroba niedokrwienna serca
•    niedoczynność tarczycy
•    przedawkowanie beta-adrenolityków, glikozydów
•    hiperkaliemia – nadmierne stężenie potasu we krwi.

Leczenie arytmii

Najprostszą metodą diagnostyczną dającą ocenę rytmu serca jest elektrokardiogram (EKG). Do wykrycia krótkotrwałych i nieprzewidywalnych arytmii, stosuje się monitorowanie holterowskie, będące ciągłym, 24 godzinnym zapisem EKG.

Wiele arytmii, o ile nie są poważne, nie wymaga leczenia, gdyż w naturalny sposób są kontrolowane przez system odpornościowy organizmu. W innym przypadku, gdy organizm nie radzi sobie z zaburzeniem, rytm serca może być kontrolowany przez leki lub sztuczny stymulator.

Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się również terapie elektrycznością. Kardiowersja jest zastosowaniem prądu elektrycznego biegnącego poprzez klatkę piersiową w przypadku częstoskurczu nadkomorowego lub napadowego częstoskurczu komorowego.

Aby całkowicie pozbyć się arytmii można zdecydować się na zabieg ablacji, który pozwala na likwidację źródła nieprawidłowych impulsów elektrycznych w mięśniu przedsionka. Wprowadzonym do serca cewnikiem ogniska arytmii niszczy się prądem o odpowiedniej częstotliwości.