Z okazji 20-lecia Akademii Schloss Solitude w Stuttgarcie, została otwarta wystawa sztuki współczesnej pt: "Nie/Ludzkie obszary", w której udział bierze polska artystka, Anna Konik.

Okres 20-letniej historii Akademii pokrywa się z wieloma politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi zwrotami – począwszy od rozpadu systemu socjalistycznego w Europie, poprzez ustanowienie nowych granic państw, aż po znaczące zmiany w strukturze informacji i komunikacji. Podczas gdy w latach 90-tych demokracja zachodnia wraz z gospodarką wolnego rynku święciły swój triumf, szybko jednak okazało się, że spodziewana wieczna szczęśliwość i pokój dla wszystkich, są mrzonką w zetknięciu z tragediami, które miały miejsce w Jugosławii, Afryce, Afganistanie czy Iraku, jak również pogłębiającym się podziałem na świat bogatych i biednych, czy walką o zasoby naturalne, jak woda, ropa i gaz.

Główną rolę w wystawie odgrywa poszukiwanie przestrzennego i społecznego aktu włączenia i wykluczenia, doświadczanego przez współczesnego człowieka. Podziały na kwestie ludzkie i nieludzkie, podmiot i przedmiot, normy i odchylenia od nich, winę i niewinność, stanowią podstawowe pytanie jak utrzymać naszą pozycję w zmieniającym się porządku świata.

Wystawę zamyka wzbudzająca zainteresowanie praca Anny Konik z 2000 roku „Disco Relaxation”, która przedstawia ludzką czaszkę, pokrytą lusterkami. Stanowi ona odzwierciedlenie współczesnego świata, w którym nie ma świętości, za to jest wszechobecny hedonizm.

Praca >Disco Relaxation< powstawała już na IV-tym roku moich studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1999 roku. Wykonane realistyczne studium czaszki, w powiększonej skali, zostało poddane dekonstrukcji. Odlana w żywicy epoksydowej i oklejona tysiącami małych lusterek stała się odbiciem otaczającej rzeczywistości. Jej ludyczny charakter i monotonne kręcenie się, jak kula dyskotekowa, bawi i przeraża. Oświetlona, odbija swoj cień przywołując skojarzenie z >danse macabre<. Tysiącami rozświetlonych punkcików oczarowuje, ale i konfrontuje ze współczesnym obrazem świata – powiedziała Anna Konik. >Disco Relaxation< po raz pierwszy pokazana została w 2000 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie – dodała autorka pracy.

Oprócz pracy Anny Konik, na wystawie można obejrzeć także dzieła artystów z innych krajów Europy oraz USA.

czas trwania: 30 kwietnia – 1 sierpnia 2010 roku
miejsce: Württembergischer Kunstverein, Stuttgart

Wystawa została przygotowana przez Akademię Schloss Solitude we współpracy z Württembergischer Kunstverein, a opiekę kuratorską sprawują Hans D. Christ oraz Iris Dressler.