Odczuwasz nieustanny lęk i zamartwiasz się o przyszłość? Posiadasz niskie poczucie własnej wartości? A może masz trudności w nawiązywaniu głębokich, trwałych relacji z innymi ludźmi? Wszystkie te problemy często zakorzenione są w dzieciństwie pozbawionym akceptacji, beztroski, poczucia bezpieczeństwa czy miłości. Zdaniem Ariane Calvo – psycholożki i psychoterapeutki specjalizującej się w regulacji emocji – aby poradzić sobie z tu i teraz” należy zajrzeć w głąb siebie i ukoić swoje wewnętrzne dziecko. Tylko w ten sposób odnajdziemy siłę niezbędną do osiągnięcia sukcesu zawodowego i prywatnego oraz umożliwiającą czerpanie radości z codzienności.


Wewnętrzne dziecko to integralna część każdego z nas, niezależnie od wieku. Suma doświadczeń z dzieciństwa, która rzutuje na naszą osobowości i na to, jak radzimy sobie w dorosły życiu na wielu płaszczyznach. Niczym tatuaż trwale zapisuje się ona w podświadomości i wpływa na nasze późniejsze reakcje i zachowania. Zaburzenia lękowe, permanentne odczuwanie smutku, stany apatii i brak wiary we własne możliwości nierzadko stanowią wypadkową tychże doświadczeń, zakodowanych w naszym umyśle i ciele.

Schematy wewnętrznego dziecka nie dotyczą jednak tylko negatywnych sytuacji, ale to one są przyczyną trudności w dorosłym życiu. Skrzywdzone wewnętrzne dziecko, bez ukojenia, nie jest zdolne czuć się bezpiecznie w świecie zewnętrznym. Jednak im lepszy mamy z nim kontakt, im mocniej zaprzyjaźniamy się z nim i lepiej je rozumiemy, tym szczęśliwsi jesteśmy.

Praca z wewnętrznym dzieckiem to jedna z najskuteczniejszych metod uleczenia siebie. Ariane Calvo pochyla się w książce nad czterema głównymi cechami wewnętrznego dziecka, które mogą stać się dla nas źródłem rozwoju osobistego, tj. wrażliwością, tkliwością, kreatywnością i radością.

„Jak ukoić swoje wewnętrzne dziecko” zawiera szereg praktycznych ćwiczeń ułatwiających relaksację oraz zakotwiczenie się w teraźniejszości. Poprzez stawianie sobie niewygodnych pytań jesteśmy w stanie rozpoznać nasze urazy z dzieciństwa, a także nauczyć się iść za głosem własnej intuicji i budować w sobie pozytywny przekaz. Autorka przedstawia codzienne rytuały, które warto praktykować, by uzyskać wewnętrzną harmonię. Powołuje się także na liczne autorytety, przytacza teorie naukowe wybitnych specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii, a także odnosi się do przykładów z życia codziennego w celu zilustrowania opisywanych zagadnień.

Książka Jak ukoić swoje wewnętrzne dziecko” w księgarniach od 23 lutego.

Ariane Calvo to psycholożka i psychoterapeutka specjalizująca się w stabilizowaniu emocji, zwiększaniu odporności psychicznej oraz terapii zmian życiowych. Jest także trenerką medytacji uważności i coachem. Oprócz praktykowania zawodu zajmuje się pisaniem poradników psychologicznych i publikacji poświęconych rozwojowi osobistemu.Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku