Instalacja odgromowa, określana często jako „piorunochron”, zabezpiecza budynki przed skutkami uderzeń pioruna. Odprowadza wyładowanie elektryczne do ziemi, zapewniając bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu. Czy tego typu instalacja jest potrzebna w każdym budynku? Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Nie jest tajemnicą, że burza to groźne zjawisko atmosferyczne, a powstające podczas niej silne wyładowania elektrostatyczne (tzw. pioruny), czynią niekiedy ogromne spustoszenia - niszczą urządzenia oraz instalację elektryczną, a także wywołują pożary. Właśnie dlatego tak ważna jest instalacja odgromowa, która zabezpiecza budynek przed pęknięciami, zapobiega destrukcji konstrukcji architektonicznej, a także chroni przed ogniem i porażeniem prądem. Co na jej temat mówi prawo budowlane? I o jakie inne zabezpieczenia warto jeszcze zadbać?

Instalacja odgromowa a prawo budowlane

Instalacja odgromowa, według prawa budowlanego, powinna się znaleźć w:

  • budynkach mieszkalnych o metrażu wynoszącym przynajmniej 500 m2,
  • budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej 15 m,
  • budynkach szczególnie narażonych na wyładowania elektryczne,
  • budynkach zbudowanych z materiałów łatwopalnych, które zwiększają ryzyko pożaru, a więc np. takich jak: drewno, trzcina, gont – jeśli takie materiały występują, wysokość budynku nie ma znaczenia.

Wszystko to oznacza, że montaż piorunochronu nie jest konieczny we wszystkich budynkach, ale w bardzo dużej części z nich. Instalacja odgromowa budynku jednorodzinnego jest wymagana również wtedy, gdy wynika to ze wskaźnika zagrożenia piorunowego. Wylicza się go na podstawie wymiarów budynku, jego lokalizacji oraz konstrukcji i materiałów, z których wykonany jest dach. Pod uwagę brane są również: warunki panujące w danej strefie atmosferycznej (np. średni roczny czas burz), ukształtowanie terenu, obecność innych budynków w sąsiedztwie oraz liczba osób mieszkających w danym budynku.

Jak się okazuje, najbardziej narażone na uderzenie pioruna są budynki usytuowane na wzgórzach, z dala od innych zabudowań i drzew, w regionach z dużą liczbą dni burzowych w roku (dotyczy to głównie terenów górskich).

Warto pamiętać, że inaczej wylicza się wskaźnik zagrożenia piorunowego w domu jednorodzinnym, a inaczej w budynkach gospodarczych czy przemysłowych. W przypadku instalacji odgromowej, zgodnie z przepisami, wskaźnik ten można wyliczyć samodzielnie lub zlecić to zadanie ekspertom. Opracowywany jest on na podstawie normy PN/E05003/01.

Ubezpieczenie od uderzenia pioruna

Inną formą zabezpieczenia przed skutkami burz jest ubezpieczenie. Uderzenie pioruna zalicza się z reguły do wydarzeń losowych, a tym samym jest ono uwzględniane najczęściej w ubezpieczeniu od zdarzeń losowych. Można wyróżnić jednak dwa rodzaje uderzenia pioruna:

  • bezpośrednie – określane jest również jako „rażenie”, dotyczy sytuacji, kiedy piorun uderza bezpośrednio, np. w dom, budynek gospodarczy czy też samochód,
  • pośrednie – nazywane jest także „przepięciem”, powoduje uszkodzenie mienia na skutek wystąpienia fal elektromagnetycznych, wywołanych przez piorun; obejmuje zwykle zniszczenia związane z elektroniką (np. telewizorem, sprzętem AGD, komputerem, alarmami, urządzeniami sygnalizacyjnymi) oraz instalacją elektryczną.

Rozróżnienie tych pojęć jest bardzo istotne przy wyborze polisy, która może uwzględniać np. skutki rażenia, ale przepięcia już nie. Aby w razie potrzeby móc uzyskać ubezpieczenie, warto też sprawdzać, czy piorunochron działa prawidłowo – jeśli nie, może to wpłynąć na niższą wysokość uzyskanej kwoty oraz trudności w dochodzeniu odszkodowania.

Piorunochron a ubezpieczenie – co będzie lepszym zabezpieczeniem?

Instalacja odgromowa a ubezpieczenie - na co lepiej się zdecydować, aby zabezpieczyć się na wypadek uderzenia pioruna? Jak się okazuje, nie trzeba wybierać pomiędzy jednym a drugim – wręcz przeciwnie: warto się ubezpieczyć i jednocześnie zamontować piorunochron. Instalacja odgromowa minimalizuje ryzyko uderzenia pioruna, jednak nie daje stuprocentowej gwarancji tego, że ochroni budynek w każdych warunkach atmosferycznych. Ubezpieczenie od uderzeń pioruna będzie z kolei dodatkowym zabezpieczeniem w trudnych sytuacjach.

Źdródło: agatoczyta.pl


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku