Kaszel jest objawem towarzyszącym nie tylko chorobom, ale również podrażnieniom gardła. Jest naturalną reakcją stanowiącą część obrony przeciw infekcjom oraz wspomagającą usuwanie zalegających w przewodzie oddechowym substancji. Gdy pojawia się kaszel, przede wszystkim należy ustalić etiologię, czyli przyczynę, pojawienia się problemu. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, ale poprzez dogłębne poszukiwanie czynnika wywołującego objaw można pokonać problem kaszlu.


Dlaczego pojawia się kaszel?

Kaszel będący zjawiskiem bezpośrednio spowodowanym czasowym wzrostem ciśnienia w układzie oddechowym, a następnie zmniejszenia go poprzez otwarcie nagłośni, pojawia się najczęściej jako reakcja na pobudzenie końcówek nerwów czuciowych. Pobudzenie to spowodowane jest drażnieniem śluzówki lub obecnością specyficznych przekaźników molekularnych. Kaszel pojawia się zwykle (90% przypadków) jako powikłanie procesów toczących się w obrębie układu oddechowego. Infekcje wirusowe, stany zapalne oraz inne zakażenia to najczęstsze przyczyny kaszlu. Nadmierna produkcja śluzu lub śliny, zachłyśnięcie, zatkanie przewodu oddechowego ciałem stałym to kolejne czynniki wywołujące kaszel pochodzące z układu oddechowego.

Kaszel może być objawem sugerującym pojawienie się groźnych chorób, szczególnie gdy trwa przewlekle (ponad 8 tygodni). W przypadku długotrwałego, niepokojącego kaszlu należy zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki problemu. Kaszel oprócz infekcji może świadczyć o problemach z sercem, szczególnie o niewydolności lewokomorowej, nadciśnieniu płucnym, zatorze naczyń płucnych, włóknieniu płuc oraz może pojawić się w różnych chorobach autoimmunologicznych bądź związanych z niewydolnością tarczycy. Pojawienie się kaszlu może być również związane z przyjmowaniem niektórych leków, szczególnie inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Szczególną uwagę na kaszel powinni zwrócić palacze tytoniu, który jest zwykle pierwszym objawem raka płuc. Kaszel charakterystyczny dla raka to kaszel przewlekły, w początkowej fazie mokry, ale zmieniający się w suchy.


Jak radzić sobie z kaszlem?

Ze względu na zróżnicowane pochodzenie objawu ciężko znaleźć jedną uniwersalna metodę na pokonanie kaszlu. Najbardziej istotne jest, aby wykryć przyczynę, będącą zasadniczym problemem, w celu jej usunięcia. Leczenie przyczynowe jest postępowaniem z wyboru w przypadku kaszlu. Szczegółowa diagnostyka ma wybitnie istotną rolę w przypadku przedłużającego się utrzymywania symptomu.

Leczenie objawowe kaszlu powinno być skoncentrowane na ułatwieniu odkaszliwania wydzieliny w przypadku kaszlu mokrego oraz łagodzeniu bólu i stanu zapalnego w przypadku kaszlu suchego. Leki mukolityczne stwarzają możliwość skuteczniejszego kaszlu, skutkującego lepszym pozbywaniem się wydzieliny śluzowej dróg oddechowych. Flavamed, będący popularnym lekiem mukolitycznym, poprzez zmniejszanie cząsteczek śluzu upłynnia wydzielinę ułatwiając jej odkrztuszanie.

Należy pamiętać o przyczynach występowania kaszlu. Kaszel niezwiązany z infekcją powinien być objęty diagnostyką w celu wykluczenia groźnych, potencjalnie śmiertelnych chorób.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku