Powszechnie uważa się, że kredyt dla małżeństw wiąże się z lepszymi warunkami niż kredyt hipoteczny dla singla. Czy na pewno tak jest? Aby się tego dowiedzieć, porównaliśmy zdolność kredytową singli oraz par. Sprawdź, do jakich wniosków doszliśmy! źródło grafiki: Tous

Zdolność kredytowa – jak jest obliczana

Podstawowym kryterium, na podstawie którego decyduje się o przyznaniu kredytu hipotecznego, jest zdolność kredytowa – oceniana w dokładnie taki sam sposób zarówno w przypadku singli, jak i małżeństw.

Ocena zdolności kredytowej to proces, w którym bank zbiera i analizuje wszystkie informacje, umożliwiające jak najdokładniejsze ustalenie tego, czy dana osoba będzie w stanie terminowo spłacać kredyt mieszkaniowy. Weryfikowane są więc takie elementy, jak:

 • rodzaj umowy o pracę,
 • staż pracy,
 • wykształcenie,
 • zawód,
 • wysokość dochodów,
 • posiadane kredyty i zobowiązania (np. alimenty),
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • liczba osób znajdujących się na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • historia kredytowa,
 • wiek,
 • stan cywilny.

Każdy z wymienionych wyżej czynników wpływa na ocenę zdolności kredytowej – również stan cywilny. Dlaczego? Singiel może być dla banku klientem bardziej ryzykownym niż małżeństwo. W przypadku, gdy utraci on źródło dochodu, nie będzie mógł spłacać kredytu hipotecznego. Pod tym względem małżeństwo (w którym obydwie osoby pracują) jest na lepszej pozycji – gdy jedna osoba straci pracę, druga wciąż będzie mogła spłacać zobowiązanie.

Kredyt dla singla a kredyt dla małżeństwa

Warto pamiętać, że stan cywilny jest tylko jednym z wielu czynników składających się na ocenę zdolności kredytowej i nie ma on kluczowego znaczenia dla decyzji banku. Najważniejszą kwestią pozostaje sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy.

Oznacza to, że singiel osiągający odpowiednio wysokie dochody, może mieć takie same (a w pewnych przypadkach nawet większe) szanse na otrzymanie kredytu mieszkaniowego. W niektórych bankach będzie on jednak musiał spełnić dodatkowe kryteria, które obniżą ryzyko kredytu, np. wykupić polisę na życie.

Zdolność kredytowa a koszty utrzymania

Jeżeli singiel osiąga dochody na takim samym poziomie jak małżeństwo, jego zdolność kredytowa będzie większa. Wynika to z wyższych kosztów utrzymania, jakie ponosi para. Banki szacują, że miesięczny koszt utrzymania jednej osoby to od 600 do 1000 zł. Koszt utrzymania pary szacowany jest zaś na 800-1200 zł.

Przykład

Miesięczny dochód singla to 4000 zł – przy 20-letnim kredycie oprocentowanym na 3,5% jego zdolność kredytowa wyniesie około 345 000 zł. Małżeństwo, przy tym samym dochodzie i identycznych warunkach kredytu może liczyć na około 300 000 zł.

Obliczając zdolność kredytową nie można zapomnieć o dzieciach, które pozostają na utrzymaniu singla lub małżeństwa. Każde z nich wpływa na zwiększenie wysokości kosztów utrzymania gospodarstwa domowego i obniża zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny bez ślubu

Osoby, które pozostają w nieformalnych związkach, mogą skorzystać z dwóch możliwości uzyskania kredytu mieszkaniowego. Są to:

 • kredyt hipoteczny dla pary – pamiętaj, że nie tylko małżeństwa mogą ubiegać się o wspólny kredyt. Nie ma przeszkód do tego, by zaciągnąć zobowiązanie z partnerem – przez bank będziecie traktowani dokładnie tak samo jak para małżeńska. Takie rozwiązanie może zwiększyć Waszą zdolność kredytową, a nawet umożliwić Wam wynegocjowanie niższej marży (dotyczy to głównie banków, w których single traktowani są jako klienci większego ryzyka);
 • kredyt hipoteczny dla singla – pomimo tego, że pozostajesz w związku, ubiegasz się o kredyt jako osoba samotna. Tylko Twoje dochody i koszty utrzymania uwzględniane są w ocenie zdolności kredytowej i tylko Ty odpowiedzialny jesteś za spłatę zadłużenia. Opcja ta może być szczególnie korzystna, jeżeli Twój partner nie osiąga dochodów, jest zadłużony lub posiada negatywną historię kredytową.

Warto wiedzieć

Kredyt hipoteczny możesz wziąć z dowolnie wybraną przez siebie osobą – nie musi to być małżonek czy partner. Twoim współkredytobiorcą może zostać również rodzic, przyjaciel, znajomy czy członek rodziny.

Pomimo tego, że stan cywilny wciąż uwzględniany jest przy ocenie zdolności kredytowej, jego znaczenie przez wiele banków traktowane jest marginalnie. Dzięki temu nie ma przeszkód, by singiel otrzymał kredyt na tak samo korzystnych warunkach, jak małżeństwo.

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!
Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku