Aby zyskać szansę na nowe, wolne od uzależnień życie, warto zdecydować się na pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Dzięki pobytowi w profesjonalnym ośrodku możliwe jest trwałe wyleczenie alkoholizmu, narkomanii czy uzależnienia od hazardu. Tu liczą się przede wszystkim motywacja i silna wola osoby, która zdecydowała się podjąć ten odważny krok na drodze do pełnej niezależności i podjęła terapię w ośrodku.

Dlaczego ośrodek leczenia uzależnień jest dobrym wyborem?

Terapia uzależnień może być realizowana na wiele sposobów, jednakże należy pamiętać, że najskuteczniejszym jest skorzystanie z rozwiązania w postaci ośrodka odwykowego, takiego jak Mandala. W leczeniu wszelkiego rodzaju uzależnień niezwykle ważne jest bowiem odcięcie się od środowiska, w którym przeżywaliśmy wszelkie trudy związane z chorobą. Ogromne znaczenie ma także kompleksowe, indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz gwarancja pełnej dyskrecji. Dobry ośrodek odwykowy oferuje leczenie bardzo różnorodnych przypadków uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii, hazardu, lekomanii, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, a także pomaga osobom cierpiącym na depresję. Warto także wybrać ośrodek, który oferuje zróżnicowane formy prowadzenia terapii, takie jak leczenie odwykowe, leczenie detoksykacyjne, terapie indywidualne i grupowe, farmakoterapię, a także interwencje kryzysowe. Na czym polegają poszczególne formy leczenia uzależnień?

Różne formy leczenia uzależnień

Aby jak najbardziej kompleksowo podejść do problemów osób uzależnionych, należy podejmować zróżnicowane formy terapii. Każdy pacjent powinien być traktowany indywidualnie. Przed podjęciem leczenia należy przeprowadzić dokładny wywiad środowiskowy, który pozwoli odpowiednio dobrać wiodący sposób leczenia. Wśród różnych form terapii wyróżnia się między innymi:
leczenie odwykowe, które daje pewność, że wszystkie szkodliwe toksyny zgromadzone w organizmie osoby chorej zostaną usunięte, ułatwiając powrót do zdrowia.

  • Leczenie detoksykacyjne, które służy usunięciu wszelkich szkodliwych substancji z krwiobiegu pacjenta, co pozwala również złagodzić objawy związane z zespołem abstynencyjnym. Detoksykacja przywraca naturalną, biologiczną równowagę osoby uzależnionej – dzięki temu dalsze leczenie ma większe szanse na pełne powodzenie.
  • Terapia grupowa: dzięki wsparciu innych pacjentów łatwiej się otworzyć i wprost mówić o osobistych trudnościach. Relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy członkami terapii grupowej stają się źródłem zmian w postrzeganiu istoty uzależnienia, a refleksje płynące z każdego spotkania są umiejętnie przedstawiane przez prowadzącego grupę terapeutę.
  • Terapia indywidualna: służy wytworzeniu się poczucia bezpieczeństwa osoby uzależnionej, przełamaniu się i otwartej rozmowie o problemie. Wsparcie psychologiczne jest niezwykle istotnym czynnikiem udanej terapii – dzięki rozmowie ze specjalistą pacjent uczy się kontrolować destrukcyjne myśli i zachowania, w zamian zyskując nowy pogląd na siebie samego.
  • Farmakoterapia: leczenie farmakologiczne uzależnień polega na stosowaniu leków o bezpiecznym i sprawdzonym działaniu wspierającym konkretną terapię. Kuracja przepisywana jest pacjentom wyłącznie wówczas, gdy taką konieczność wykaże dogłębna diagnoza lekarska. Terapia z wykorzystaniem farmaceutyków stosowana jest wyłącznie przy pełnej zgodzie i akceptacji osoby uzależnionej.
  • Interwencja kryzysowa: to metoda leczenia nałogu poprzez skonfrontowanie osoby uzależnionej z przyczynami kryzysu, w jakim się znalazła. Założeniami udanej interwencji jest zapewnienie pacjentowi wsparcia emocjonalnego i wywołanie u niego poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu łatwiej przyjdzie mu zmierzenie się z wewnętrznymi lękami.

Publikacja: insane.agency


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku