Mieszkanie dla Młodych to państwowy program, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Osoby, chcące z niego skorzystać powinny dokładnie zapoznać się z jego warunkami oraz rodzajami nieruchomości, które mogą być objęte dopłatą.

Mieszkanie dla Młodych – kto dostanie dopłatę?

Jak sama nazwa programu wskazuje o dofinansowanie mogą starać się młode osoby, które rocznikowo nie przekroczyły 35 lat. Od tej reguły jest jeden wyjątek – limit wieku nie dotyczy beneficjentów, którzy wychowują troje i więcej dzieci. Osoby starające się o dofinansowanie ani w przeszłości, ani aktualnie nie mogą być właścicielami, ani współwłaścicielami nieruchomości. Dlaczego? Otóż program MdM z założenia skierowany jest od osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno single, pary pozostające w związkach nieformalnych, czy małżeństwa. Wysokość dopłat w programie zależy tylko i wyłącznie od ilości posiadanych dzieci – najniższe dofinansowanie otrzymają beneficjenci bez dzieci, natomiast na najwyższe mogą liczyć osoby, które posiadają co najmniej troje własnych lub przysposobionych pociech. Więcej o wysokości dopłat MdM można poczytać w serwisie mdmprogram.com.

Na co dofinansowanie?

Chociaż program ruszył na początku 2014 roku, to w trakcie jego trwania niejednokrotnie zmieniano jego zakres. Obecnie jest on na tyle szeroki, że można bez problemu znaleźć wymarzoną nieruchomość. Na co otrzymamy dofinansowanie?

Pierwszym typem nieruchomości, która będzie mogła być objęta programem MdM jest lokal mieszkalny – może on pochodzić z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Musi on również spełniać warunki metrażowe: beneficjenci z maksymalnie dwójką dzieci będą mogli kupić mieszkanie do 75 m2, natomiast z przynajmniej trójką do 85 m2.

Program przewiduje również zakup domu jednorodzinnego lub jego budowę (w tym przypadku beneficjent otrzymuje zwrot podatku VAT za materiały budowlane). Taka nieruchomość musi również spełniać warunki metrażowe – w przypadku singli i par z maksymalnie dwójką dzieci limit wynosi 110 m2, dla beneficjentów z co najmniej trójką pociech wynosi on już 110 m2.

Na co warto zwrócić uwagę?

Szukając wymarzonej nieruchomości należy zwrócić uwagę na cenę za 1 m2 – rządowy program stawia również warunki pod tym względem. Limit MdM, czyli maksymalna cena za metr kwadratowy, nie może być wyższa niż ta określona dla danej lokalizacji -  są one różne dla miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z takimi miastami oraz pozostałych gmin w województwie.

Drugą bardzo ważną sprawą jest to, że dofinansowanie MdM musi być przeznaczone na sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie obejmuje ono zarówno miejsc parkingowych, jak i wykończenia wnętrza.

Przed znalezieniem nieruchomości warto dokładnie sprawdzić, jakie kryteria powinno spełniać mieszkanie, czy dom jednorodzinny. Należy pamiętać, że niespełnienie choćby jednego wymogu spowoduje, że wniosek o dopłatę MdM zostanie odrzucony.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku