Wielu rodziców wie, jakim koszmarem bywa zmuszenie swojej pociechy do odrabiania lekcji. Jeśli nasze dziecko pamięta o tym, co miało zadane, samo zasiada do biurka po południu lub przychodzi do nas z pytaniami, jak rozwiązać dane zadania – to jeszcze pół biedy. Część rodziców jednak musi się z zmagać z dużo oporniejszym potomstwem. Jak w dziecku, które bardzo niechętnie siada do lekcji wyrobić nawyk regularnej pracy i systematyczności? Jak sprawić, by łatwiej zapamiętywało informacje? Jak pracować z własnym dzieckiem w domu?

Bądź konsekwentnym rodzicem

Najważniejszą rzeczą w wychowaniu dziecka jestkonsekwencja. Jeśli pragniemy nauczyć dziecko, by pamiętało oodrabianiu lekcji, powinniśmy stworzyć w nim odpowiedni nawyk.Możemy wprowadzić na przykład zasadę, że po zjedzeniu obiadudziecko ma pół godziny na relaks, a następną godzinę spędza nadksiążkami. Warto zadbać, by pora odrabiania lekcji była w miaręstała. Inną ważną kwestią jest to, by dziecko odrabiało lekcjew ciszy i spokoju – włączone radio, telewizor lub biegającemłodsze rodzeństwo na pewno będzie przeszkadzać. Dziecko powinnoposiadać stałe miejsce – przy swoim biurku lub stole. Zwróćuwagę, by nie odrabiało lekcji na przykład na kanapie i by miejscedo nauki spełniało podstawowe zasady ergonomii.

Umotywuj naukę poważnymiargumentami

Trudno wymagać, by dziecko poważnie podchodziłodo odrabiania lekcji, jeśli np. z ust własnych rodziców słyszylekceważące uwagi na ten temat. Z dzieckiem, bez względu na wiek,warto przeprowadzić rozmowę o tym, dlaczego powinno się uczyć.Choć brzmi to jak banał, warto powtarzać dzieciom, że regularna ikonsekwentna praca może je daleko zaprowadzić, a codzienna naukauczy ich nie tylko stolic państwa, lecz także wyrabia w nichpozytywne nawyki. Samodzielne uczenie się to między innymi zdolnośćsegregowania informacji, ich szukania, trening woli. Jeśli uda Cisię w dziecku zaszczepić taką postawę – odniesiesz sukces iprzyczynisz się do jego życiowego powodzenia.

Zmień obowiązek w zabawę

Inną przyczyną, dla której dzieci nie lubiąodrabiać lekcji, jest fakt, że to po prostu nudne. Jest tyleciekawszych rzeczy: telewizja, tablet, koledzy i koleżanki. Do tegonasze dzieci atakowane są codziennie dużą ilością zbędnychinformacji, nazywa się to szumem informacyjnym. Nic więc dziwnego,że syn lub córka ma wtedy problem, skoro jest przyzwyczajone domigających obrazków, by skupić się na zwykłej, papierowejksiążce. Warto więc odseparować dziecko na czas odrabiania lekcjiod wszystkich rozpraszaczy. Jeśli chce wyszukać informacje winternecie – niech skorzysta z komputera i go wyłączy. Zachęcającdziecko do nauki, przedstawmy mu ją jako zabawę intelektualną.Pokazujmy powiązania, skojarzenia, wyszukujmy dziwne informacje.Pokażmy dziecku, że dzięki temu, że uczy się samo, ma możliwośćposzerzać swoje horyzonty, a to świetna zabawa.

A może pomoc?

Jeśli nie radzisz sobie z pytaniami Twojego dzieckaalbo nie masz czasu mu pomóc w odrabianiu lekcji z pomocą mogąprzyjść Ci odpowiednie placówki. Jedną z firm, która prowadzizajęcia dla dzieci, jest Edun.pl.W ramach korepetycji przedmiotowych dzieci odrabiają lekcje orazpowtarzają bieżący materiał w niewielkich, 4-6osobowych grupkachpod okiem doświadczonego nauczyciela. Placówki tego typu możnaznaleźć w wielu miastach.

W każdym razie – w temacie nauki nie wartodziecku zbytnio pobłażać. Jedynie konsekwentnie zachowanie wobecdziecka sprawi, że będzie miało ono dobre stopnie. Samo dzieckozresztą będzie nam w przyszłości wdzięczne za taką taktykę.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku