W Polsce przy porodach asystują przede wszystkim położne. Rola douli jest mało znana, w odróżnieniu od takich państw jak Wielka Brytania, Holandia czy Kanada, gdzie praca douli jest ceniona od wielu lat. Zadania douli nie są jednak takie same jak zadania położnych.

Praca położnej a praca douli

Pracę położnej i douli rozdziela zasadnicza różnica. Położna zawsze posiada wykształcenie medyczne, a jej zadania są ściśle powiązane z tymi lekarskimi. To położna przez wiele godzin czuwa przy rodzącej, podaje zalecane leki i monitoruje pracę serca dziecka. Położna aktywnie uczestniczy w rodzeniu dziecka, w momencie parcia. Działanie położnej opiera się zawsze na fachowej wiedzy medycznej.
Doula natomiast nie posiada wykształcenia medycznego, choć oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby takowe posiadała. Wsparcie douli podczas porodu jest nie tyle medyczne, co psychiczne. To jakby przyjaciółka rodzącej. Doula skupia się na stronie emocjonalnej porodu, na przeżyciach mamy, na jej psychicznym wspieraniu. Proponuje wygodne pozycje, uczy prawidłowego oddychania, podaje wodę. Idealną sytuacją byłoby współdziałanie położonej i douli.
Wiele mam czuje się pominiętych podczas porodu. Zdarza się, że są traktowane mało podmiotowo. Doula przez cały czas swojej obecności zapewnia poczucie bezpieczeństwa i większej swobody, do czego nie trzeba żadnego wykształcenia.

Gdzie w Polsce szukać douli?
Ponieważ praca douli jest w Polsce mało znana, a nawet wiele przyszłych mam w ogóle o niej nie słyszało, pomoc nie jest powszechnie dostępna. Poszukiwania najlepiej jest rozpocząć już na długo przed porodem. Zresztą jest to o tyle ważne, a zarazem niesamowite, że kontakt emocjonalny douli z ciężarną nawiązywany jest o wiele wcześniej niż na porodówce. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie prawdziwej więzi i zaufania.  Aby poszukać doulę, trzeba przede wszystkim popytać w różnych źródłach. Wiele informacji można znaleźć na forach internetowych. Doule są bardzo oddane swojemu powołaniu, potrafią przebyć nawet kilkaset kilometrów do przyszłej mamy.

Czy doula pracuje tylko podczas porodu?
Doula nie jest osobą, która pojawia się na sali porodowej i znika wraz z narodzinami dziecka. Założeniem jest nie tylko wcześniejsze nawiązanie zaufania, poznanie się, ale też obecność już w domu, po porodzie, jeśli tylko rodzice wyrażają taką potrzebę.
Ponadto praca douli nie skupia się tylko na przyszłej mamie, ale też na partnerze. Mężczyzna od początku jest angażowany i wspierany w swoich działaniach. Doula pomaga przygotować się na przyjście maluszka na świat, zarówno w kwestiach kompletowania wyprawki, jak i urządzania pokoju.
Doula spędza z młodą mamą również pierwsze ważne chwile po rozwiązaniu, czuwając nad prawidłowym przystawianiu noworodka do piersi czy pomagając w umyciu się.