Wertując oferty pracy w gazetach czy na portalach internetowych najczęściej pierwsze co rzuca się nam w oczy to oferowane zarobki. Wielu ludzi decydując się na wysłanie CV nie bierze pod uwagę niezwykle istotnego czynnika jakim jest umowa.

Obecnie na rynku pracy dostępnych jest wiele różnorakich rodzajów umów,  które w dużej mierze zależą w od charakteru wykonywanych czynności. Podpisując umowę możemy zarówno zatrudnić się jedynie sezonowo, jak i zapewnić sobie ciepłą posadkę na kilka dobrych lat. Którą  umowę zatem podpisać?


Umowa na czas określony
Ten rodzaj dokumentu upoważnia nas do pracy w ściśle wyznaczonym terminie. Okres ten wahać się może w rozmaitych granicach - od zaledwie jednego tygodnia do nawet kilku miesięcy. Po upływie określonego czasu kontrakt wygasa. Warto także wiedzieć, iż umowę tą można wypowiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, gdy zawierana jest ona na ponad 6 miesięcy.


Umowa z agencją pracy tymczasowej

W tym przypadku wyszukiwaniem wakatów zajmuje się instytucja pośrednictwa pracy. To ona także kieruje konkretnego kandydata do danego pracodawcy. Niczym jednak agencja przedstawi ofertę poszukującemu pracy, osoba zatrudniająca zobligowana jest do uściślenia obowiązków przyszłego pracownika, poinformowania o warunkach w jakich dane zajęcie będzie wykonywane, zasadach bhp oraz proponowanej kwocie wynagrodzenia. Agencja ma prawo zatrudniania na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o pracę na czas określony.


Umowa zlecenie
Podpisanie tego rodzaju dokumentu nie czyni nas pracownikami w związku z czym nie podlegamy przepisom prawa pracy, ale także nie jesteśmy w żaden sposób na trwałe związani z przełożonym. Jeśli więc charakter wykonywanych obowiązków będzie przekraczał czynności ujęte w umowie nie musimy stosować się do tychże poleceń. Przy tym rodzaju porozumienia istotne jest działanie, skutek natomiast nie ma większego znaczenia.


Umowa o dzieło

Zawierając tą umowę zobowiązujemy się do wykonania ściśle określonego dzieła, a więc jakiejś konkretnej czynności.  Podobnie jak przy umowie zlecenie, podpisując owy dokument nie zyskujemy miana pracownika.


Umowa na zastępstwo
Najczęstszym powodem zawierania takiego typu umowy jest długotrwała nieobecność dotychczasowego pracownika wynikająca przeważnie z jego problemów zdrowotnych bądź urlopu. W związku z tym, porozumienie stron wygasa automatycznie wraz z chwilą powrotu na stanowisko zatrudnionego na stałe pracownika.
Pamiętać należy również o tym, że bez względu na rodzaj umowy, zatrudniająca osoba decydując się na przyjęcie pracownika zobowiązuje się także do ponoszenia wszelkich kosztów wiążących się z jego obowiązkowym badaniem lekarskim i szkoleniem w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.