Grupa międzynarodowych astronomów kilka tygodni temu ogłosiła odkrycie kolejnego znaku zodiaku. Przez długi czas niedostrzeganym w konstelacji pozostawał bowiem Wężownik. Zgodnie z opowieściami mitologicznymi Wężownik wiąże się z Asklepiosem – synem Apollina.

Asklepios obdarzony był nadzwyczajną umiejętnością uzdrawiania chorych. Wedle starożytnych wierzeń przywracanie do życia umierających nie podobało się jednakże władcy podziemi - Hadesowi, w związku z czym Asklepios został rażony piorunem i skierowany w niebiosa, tym samym przeobrażając się w kolejny gwiazdozbiór.


Jak wprowadzenie kolejnego znaku zmienia dotychczas istniejący horoskop? Zodiakalny czas Wężownika przypada od 29 listopada do 17 grudnia, co pociąga za sobą zmiany w datach funkcjonowania pozostałych znaków. Dokładniej rzecz biorąc, Wężownik skrócił okres trwania poszczególnych znaków o mniej więcej kilka dni. Specjaliści szybko zajęli się szczegółową analizą i skrupulatnym opracowaniem typowych cech charakteru urodzonych spod znaku Wężownika. Podstawową zaletą wyróżniającą ich spośród tłumu są zdolności artystyczne. Do głównych przymiotów Wężowników zalicza się także umiłowanie spokoju, ciszy, dążenie do harmonii i wewnętrznego ładu. Za priorytet uznają oni naukę  i bezustanne poszerzanie własnych horyzontów. Nierzadko zdarza się, że urodzeni wówczas ludzie są samotnikami, dlatego też bardzo dobrze sprawdzają się pracując jako przełożeni, dyrektorzy oraz prezesi poważnych instytucji. Często wykazują się również bardzo dużą kreatywnością, przejawiającą się zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych. Co ciekawe, Wężownik potrafi skutecznie interpretować sny. Inteligencja, życiowa mądrość  i niebywała zaradność niekiedy stają się obiektem zazdrości, co sprawia, że urodzeni końcem listopada nierzadko przyciągają znacznie więcej wrogów niż przyjaciół.