Dzięki szczepieniom niemal całkowicie wyeliminowano wiele chorób, które nękały poprzednie pokolenia. Powiedzenie, że choroby wieku dziecięcego należy przechodzić, jest błędne i przestarzałe, ponieważ niosą one, za sobą ryzyko ciężkiego przebiegu, powikłań, a nawet zgonu.

Każda choroba zakaźna to pasmo bólu i cierpienia dla dziecka, a przecież zdrowie dziecko powinno być dla każdego rodzica sprawą najważniejszą. Nie można przecenić poczucia bezpieczeństwa, jakie ma rodzic, który wie, że jego maleństwo może uniknąć bólu związanego z chorobą zakaźną. Z tego właśnie powodu rodzice muszą dbać o szczepienie swoich dzieci, ponieważ to swoista polisa ubezpieczeniowa na przyszłość.  Rodzice powinni dbać również o swoje zdrowie i zapoznać się ze szczepieniami, którym podlegają również i oni.

Oto lista szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży według wieku:

1.    W pierwszym roku życia szczepimy dziecko przeciwko:

- w ciągu 24 godzin po urodzeniu:
·    WZW typu B (pierwsza dawka) – domięśniowo,
·    Gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG,

- w drugim miesiącu życia, 6 – 8 tydzień (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia):
·    WZW typu B (druga dawka) – domięśniowo,
·    Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (pierwsza dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP,
·    Haemophilus Influenzae typu B – szczepionka skoniugowana.

- przełom 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia):
·    Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (druga dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP,
·    Poliomyelitis (pierwsza dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa),
·    Haemophilus Influenzae typu B - szczepionka skoniugowana.

- w 5 miesiącu życia ( po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia):
·    Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (druga dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP,
·    Poliomyelitis (druga dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa),
·    Haemophilus Influenzae typu B - szczepionka skoniugowana.

- na przełomie 6 i 7 miesiąca życia ( po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia):
·    WZW typu B (trzecia dawka) – domięśniowo,

2.    W drugim roku życia koniecznie powinniśmy zaszczepić nasze dziecko:
- w 13 – 14 miesiącu życia:
·    Odrze, Świńce, Różyczce (pierwsza dawka) – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną.
- w 16 – 18 miesiącu życia:
·    Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (czwarta dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP,
·    Poliomyelitis (trzecie dawka) – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa),
·    Haemophilus Influenzae typu B - szczepionka skoniugowana.

3.    W okresie przedszkolnym dziecko czekają tylko dwa szczepienia:
- w 6 – tym roku życia:

·    Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi – domięśniowo szczepionką DTPa zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca,
·    Poliomyelitis (druga dawka) – doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV (1, 2, 3 wirusa).

4.    W szkole podstawowe i gimnazjum na dziecko czeka jeszcze kilka szczepień:
- w 10 – tym roku życia przeciw:

·    Odrze, Świńce, Różyczce (pierwsza dawka) – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną,
- w 11 – tym roku życia:
·    Odrze, Świńce, Różyczce (pierwsza dawka) – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (tylko dziewczęta nie szczepione w 10 roku życia).
- w 12 – tym roku życia:
·    Odrze, Świńce, Różyczce podskórnie żywą szczepionką skojarzoną ( tylko dziewczęta nie szczepione w 10 lub 11 roku życia).
- w 14 – tym roku życia:
·    WZW typu B (pierwsza dawka) – domięśniowo, 3 – krotnie w cyklu 0, 1, 6 miesięcy (wyłącznie osoby nie szczepione przeciw WZW),
·    Błonicy, Tężcowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td.

Są jeszcze szczepienia dodatkowe dzieci i młodzieży, należą do tej grupy:

1. Szczepienie przeciw Pneumokokom - powinno być podane dziecku od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo – rdzeniowego lub chorujące na:
·    przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
·    schorzenia immunologiczno – hematologiczne,
·    małopłytkowość idiomatyczną,
·    ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
·    asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
·    zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
·    pierwotne zaburzenia odporności,
·    zakażenie HIV,
·    przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepianiu implantu ślimakowego.

2. Szczepienie przeciw Ospie wietrzej:
- dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na:
·    dysplazję oskrzelowo – opłucną
- dzieci do ukończenia 12 roku życia:
·    z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
·    z ostrą białaczką linfoblastyczną w okresie remisji,
·    zakażone HIV,
·    przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią.
- dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonym przy szczepieniu przeciw Pneumokokom, które nie chorowały na Ospę wietrzną.

Do zalecanych szczepień, które obowiązują nie tylko dzieci ale również i dorosłych należą, szczepienia przeciw:

1. WZW typu B – domięśniowo, dawkowanie i cykl wg zaleceń producenta szczepionki, zalecane szczególnie:
·    osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny,
·    przewlekłe choroby o wysokim ryzyku zakażenia, nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych,
·    chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych,
·    dzieciom i młodzieży nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi,
·    osobom dorosłym, zwłaszcza w starszym wieku.

2. WZW typu A – domięśniowo, dawkowanie i cykl wg zaleceń producenta szczepionki, zalecane szczególnie:
·    osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A,
·    osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi,
·    młodzieży oraz dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, które nie chorowały na WZW typu A,

3. Odrze, Śwince, Różyczce – podskórnie jedna dawkę szczepionki skojarzonej szczególnie zalecane:
·    osobom nie szczepionym przeciw tym chorobom w ramach szczepień obowiązkowych,
·    młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych, dla zapobiegania Różyce wrodzonej, szczególnie nie szczepionym w 13 roku życia, lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat.

4. Grypie – dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki, ze wskazań klinicznych i indywidualnych szczepionka ta zalecana jest:
·    przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek),
·    w stanach obniżonej odporności,
·    osobom w wieku powyżej 55 lat.
Ze wskazań epidemiologicznych przeciwko grypie powinni być szczepieni:
·    pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa oraz osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi bądź produkującym na otwartej przestrzeni.

5. Kleszczowemu zapaleniu mózgu – dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki, powinny być na nią zaszczepione osoby, które:
·    przebywają na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby, w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

6. Zakażeniom wywołanym przez Haemophilus Influenzae typu B – domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta, przyjąć ją powinny:
·    dzieci w wieku 2 – 5 lat, które nie zostały objęte szczepieniami obowiązkowymi.

7. Błonicy, Tężcowi – domięśniowo lub podskórnie Td, dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki, szczepić powinny się:
·    osoby dorosłe powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nie szczepionym w przeszłości – szczepienie podstawowe,
·    osoby w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.

8. Zakażeniom wywołanym przez Streptococcus Pneumoniae – domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta, występuje w dwóch postaciach:
Szczepionka skoniungowana dla:

·    dzieci od 2 miesiąca życia do 2 roku życia – wg wskazań producenta
Szczepionka nieskoniungowana/polisacharydowa dla:
·    osób w wieku powyżej 65 lat,
·    dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup podwyższonego ryzyka zakażeń (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, anemię sierpowatokrwinkową, zespół nerczycowy, nabyte i wrodzone niedobory odporności, osobom po splenektomii, osobom z chorobą Hadgkina) – wg wskazań producenta.

9. Żółtej gorączce – zalecana osobom wyjeżdżającym za granicę, wg wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych przepisów zdrowotnych (dotyczy w szczególności krajów afrykańskich oraz ameryki południowej).

10. Wietrznej ospie – domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki, szczególnie zalecane szczepienie:
·    osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną,
·    dzieciom i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji.

11. Wściekliźnie - domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki, zalecane w przypadku:
·    wyjazdu w rejony endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę.

Warto zastanowić się nad szczepieniami dodatkowymi, bo obowiązkowe szczepienia nie podlegają żadnej dyskusji a to wszystko dla dobra nas i naszych bliskich.