O treningu osobistym (coachingu) słyszymy dzisiaj coraz częściej. Niejednokrotnie jednak do końca nie zdajemy sobie sprawy czym tak naprawdę jest wizyta u trenera- coacha i czego możemy się po niej spodziewać.

Samo słowo "coaching" pochodzi od angielskiego słowa „coach”, czyli trener. Z czasem terminem tym zaczęto nazywać nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież do różnorodnych egzaminów. W sporcie słowo to dopiero w XIX wieku weszło do powszechnego użycia, kiedy studenci amerykańskich uczelni rozpoczęli korzystanie z pomocy trenerów, pomagających im w osiąganiu sukcesów.

Dzisiaj coaching oznacza przede wszystkim partnerską relację, w której coach wspiera swojego klienta w osiągnięciu osobistych sukcesów i rezultatów przez niego upragnionych, zarówno w życiu prywatnym jak  i zawodowym.  Zadaniem coacha jest prowadzenie nas do zdobycia upragnionych celów, motywowanie i inspiracja w działaniu.

Katarzyna Ramirez-Cyzio, Prezes Pracowni Satysfakcji, tak mówi o coachingu w budowaniu równowagi: Budowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym jest we współczesnym świecie bardzo trudne. Tempo życia, ilość bombardujących nas informacji, zadań, koniecznych do załatwienia spraw, ciekawych miejsc do odkrycia, to wszystko sprawia, że rzadko mamy okazję przystanąć, zastanowić się. Wiele osób uważa, że można oddzielić wyraźną linią swoje życie zawodowe od osobistego, wiele próbuje nawet realizować taki pomysł na życie. Jednak człowiek, aby być w harmonii potrzebuje spójności we wszystkich obszarach swojego życia, potrzebuje w każdym z tych obszarów budować relacje. Nie da się na dłuższą metę trwać w przekonaniu, że: w pracy jestem innym człowiekiem, w domu innym. To przynosi prędzej czy później poczucie braku komfortu, niespełnienia. Bywa, że menedżerowie, którzy tylko odgrywają swoją rolę, po latach doświadczeń chcą znowu być sobą, ale jest im już trudno wyjść z tej sytuacji, bywa, że wpadają w depresję, stają się agresywni w stosunku do pracowników lub nie potrafią już być naturalni i prawdziwi, więc ich związki się rozpadają. Mając doświadczenie w business coachingu widzimy w Pracowni Satysfakcji, że trzeba spojrzeć na temat równowagi w życiu bardzo szeroko, że nie można oddzielić sfery zawodowej od osobistej.

Jakie wyróżniamy rodzaje treningów?

- trening członków zarządów (executive coaching) – adresowany jest do prezesów, dyrektorów, kluczowych menedżerów w firmie. Dostarcza umiejętności pomagających w rozwijaniu  organizacji, jak też w radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Ma zastosowanie w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania  planów, realizacji zadań. Celem coachingu członków zarządu jest wspomaganie rozwoju kluczowych przedstawicieli, którzy rozwijają firmę;


- trening zawodowy  – dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji bieżących zadań czy w kontekście szczególnych wyzwań zawodowych, jak też nauki potrzebnych umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do dalszego rozwoju kariery zawodowej. Może być realizowany jako coaching dla menedżerów, jak również dla osób na innych stanowiskach.

- trening ścieżki zawodowej (career coaching) - ma na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego; w organizacji zazwyczaj ma on miejsce, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

- trening zespołowy (team coaching) - obejmuje rozwój potencjału uczestników (pracowników) w formie pracy zespołowej. Wykorzystuje potencjał doświadczenia członków zespołu pod okiem doświadczonego coacha. Może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie, lub w poradzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją.  

- trening życiowy, osobisty (life coaching) – dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na jego rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.

Dzisiaj wielu z nas traci inspiracje i nie jest pewnych swoich marzeń. Stawianie sobie nowych celów często przewyższa nasze możliwości i sprawia, że zbyt szybko się poddajemy. Choćby tak prozaiczne rzeczy jak zrzucenie zbędnych kilogramów bywa dla nas przytłaczające. Kiedy tylko czujemy, że tracimy kontrolę nad własnym życiem warto udać się na spotkanie z kimś, kto pomoże nam nabrać motywację!