Inwestowanie nie zawsze musi wiązać się z lokowaniem horrendalnych sum pieniędzy. Wręcz przeciwnie, początkujący inwestorzy zazwyczaj ostrożnie podchodzą do pierwszych inwestycji. Mając odłożone nawet kilkaset złotych, można pomyśleć o pierwszym zaangażowaniu kapitału.

Z raportu "Postawy Polaków wobec finansów 2022" przygotowanego na zlecenie Fundacji Think! i Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga, wynika, że 74% Polaków deklaruje, że ich sytuacja finansowa pozwala na oszczędzanie. Ich głównym celem jest zabezpieczenie się na wypadek „czarnej godziny”. Inwestycje w instrumenty rynku finansowego cieszą się mniejszym, 7-8% zainteresowaniem. Zgodnie z udzieloną przez respondentów odpowiedzią, na co przeznaczają oszczędności wynika, że: 

Okazuje się więc, że dla większości Polaków inwestowanie wyraża się poprzez oszczędzanie w formie lokat, zakupu obligacji, złota, czy zakup ubezpieczeń na życie i dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. To oczywiście najmniej ryzykowne formy pomnażania kapitału, po których nie można oczekiwać spektakularnych zysków. Należy je traktować jako “bezpieczną przystań” dla zgromadzonych oszczędności. 

Inaczej jest w przypadku inwestycji w akcje czy jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Właśnie one dają szansę na większe zyski, ale kosztem ponoszenia wyższego ryzyka inwestycyjnego. W przypadku małych kwot to właśnie fundusze inwestycyjne mają przewagę nad zakupem akcji. 

Fundusze inwestycyjne są częstym wyborem osób, które nie posiadają jeszcze wiedzy i nie mają doświadczenia w inwestycjach. Mimo to, otrzymują dostęp do setek ofert o różnych poziomach ryzyka oraz różnorodnych metodach inwestowania. Są więc odpowiednie dla osób, które interesują się zarówno  akcjami, jak i obligacjami, ale same nie potrafią ocenić potencjału pojedynczych inwestycji. Dlatego powierzonymi pieniędzmi zarządzają specjaliści, którzy w imieniu inwestorów starają się wybierać najkorzystniejsze metody pomnażania kapitału. Z ofert funduszy inwestycyjnych korzystają również doświadczeni inwestorzy, którzy dokonując zakupu jednostek uczestnictwa, dywersyfikują swój portfel inwestycyjny. 

Przeznaczanie na inwestycje nawet małych kwot, pod warunkiem, że robi się to cyklicznie ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia i wiedzy, które będą potrzebne na wyższym szczeblu inwestowania. Natomiast reinwestowanie zysków, sprzyja dalszej akumulacji zainwestowanego kapitału, od którego liczone będą odsetki.

Kolejnym powodem, dla którego warto angażować nawet małe kwoty, jest konieczność zamrożenia ich na pewien czas. Gdy pieniądze są mniej dostępne, to nie można ich wydać na nieprzemyślane wydatki, co sprzyja oszczędzaniu. Nie zawsze jednak oszczędzanie jest tożsame z inwestowaniem, które to wiąże się z potencjalną stratą. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.