W 2018 r. nastąpiła nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym wprowadzając wiele ważnych zmian mających wyraźny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów jadących samochodem, przede wszystkim dzieci, ale też pasażerów dorosłych spełniających wskazane przez ustawę warunki. Wszelkie kwestie uregulowane nowelizacją mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przewozu dzieci.

W jakich samochodach należy zamontować foteli dla dziecka? 

Ważną zmianą w przepisach jest rezygnacja z górnej granicy wieku w ocenie obowiązku przewozu dziecka w foteliku. Teraz już nie wiek, ale wzrost - 150 cm decyduje o warunkach podróży. Prawo o Ruchu Drogowym stanowi, że obowiązek przewożenia dziecka w foteliku lub w innym urządzeniu zabezpieczającym dotyczy wszystkich samochodów osobowych. Ponadto przepisy biorą pod uwagę okoliczności, gdy dziecko podróżuje samochodem ciężarowym, wówczas fotelik dla dziecka należy zamontować w:

Co to znaczy "bezpieczny fotelik"

Przepisy znowelizowanej ustawy używają sformułowania" bezpieczny fotelik dla dziecka lub inne urządzenie podtrzymujące dla dzieci, zgodne z:

W przepisach jest również mowa o konieczności montażu wszystkich tych urządzeń zgodnie z wymogami producenta. Jest to o tyle ważne, że bardzo często rodzice decydują się na odkupienie fotelika już wyeksploatowanego, od rodziców, których dziecko nie musi już jeździć w podobnym urządzeniu. W takich przypadkach może się okazać, że warunek montażu fotelika zgodnie z zaleceniem producenta jest już niemożliwy i rodzice próbują dostosować technikę montażu do aktualnych warunków. Może to mieć wpływ na bezpieczeństwo podróży a w razie wypadku nawet zadecydować o zdrowiu siedzącego w nim dziecka. 

Na co należy zwrócić uwagę kupując fotelik dla dziecka? 

Foteliki do przewozu dzieci w samochodzie muszą gwarantować określony poziom bezpieczeństwa, konsumentów informują o tym atesty. Ale konkurencyjność producentów również w tym przedmiocie wymusza lepsze lub gorsze rozwiązania. Ofertę fotelików dla dzieci znajdziesz np. na stronie autoczescionline24.pl.

Zatem kupując nowy fotelik dla dziecka warto zwrócić uwagę na: