„Media Group Ukraina” — jedna z największych grup medialnych, narodowy nadawca i producent programów telewizyjnych — ogłosiła pakiet czterech międzynarodowych kanałów dla widzów na całym świecie.

Do tego momentu nie było indywidualnych projektów oddzielne uchwyty ukraińskie w segmencie telewizyjnym dla Ukraińców poza Ukrainą. Kanały i treści skupiać będą — seriale telewizyjne, filmy, programy rozrywkowe i edukacyjne, humor dla wszystkich grup wiekowych.

Pakiet wyjątkowy, ponieważ obejmuje zainteresowania całej rodziny: od 14 lat do 50+. Jest to kompletny samowystarczalny produkt TV rozrywka. Ukraińskie kanały zawierają najlepsze treści stworzone w ostatnich latach z premierami nowych produkcji. Język: ukraiński i rosyjski, nadawane przez 24 godziny na dobę, w jakości HD.

Oleksiy Kurakin, dyrektor rozwoju biznesu „Media Group Ukraina”: „Pakiet międzynarodowych kanałów z „Media Group Ukraina” — w odpowiedzi na zainteresowanie treścią ukraińską przez zagraniczne media. Byliśmy wielokrotnie proszeni o ofertę nadawania tej grupy kanałów w różnych krajach. W rezultacie, opracowaliśmy rozwiązanie systemowe — pakiet kanałów dla całej rodziny. Produkt, koncentruje się głównie na ukraińskiej diaspory”.

Kanały „Ukraina 1” i „Ukraina 2” docelowo będą miały ponad 800 godzin treści rocznie. Kanały wyróżniać się będą zróżnicowaniem tematycznych oraz będą obejmować szeroki zakres zainteresowań odbiorców.

„Ukraina 1” — to najlepsze programy telewizyjne ukraińskie, filmy fabularne, dokumentalne, programy społeczne i informacyjne. „Ukraina 2” — to przede wszystkim programy publicystyczne. Kanały telewizyjne „NLO TV 1” i „NLO TV 2” — w sumie nie mniej niż 400 godzin treści rocznie: „NLO TV 1” — to jest najlepsze programy komiksowe i rozrywkowe, oraz „NLO TV 2” — to pokazy.

Viktoria Korogod, dyrektor kanału telewizyjnego „Ukraina”: „Kanał „Ukraina” ma pozytywne doświadczenia w sprzedaży w sieci partnerskiej za granicą: prawie wszystkie serie naszej własnej produkcji zostały sprzedane w różnych krajach świata — w Europie i w Azji. Dlatego zdecydowaliśmy się przejść do kolejnego etapu — aby utworzyć pakiet kanałów z prawem międzynarodowym”.

Ivan Bukreyev, dyrektor kanału „NLO TV”: „W ciągu pięciu lat istnienia kanału, udało nam się zebrać dużą bibliotekę, która będzie interesująca dla młodej widowni i skutecznie uzupełniać naszych dwóch liderów. Szczególnie dlatego, że sam kanał „NLO TV” zwiększa tempo własnej produkcji”.

„Media Group Ukraina” w niedalekiej przyszłości będzie informować o dacie rozpoczęcia emisji w poszczególnych obszarach. Ogłosił również sprzedaż pakietu czterech kanałów międzynarodowych już jesienią. Być może włączenie kanałów w pakietach z innymi kanałami i a’la’carte sprzedaży. Już teraz usługodawcy i dystrybutorzy materiałów dostępni są z pakietami testowymi. Oficjalny dystrybutor kanałów na całym świecie — Ukraiński producent „Digital Screens”.