Jest to choroba dróg oddechowych, wywołująca nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi donawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy inad ranem. Czynniki, które mogą zaostrzać objawy choroby to m.in.: alergeny(kurz, roztocza, pleśnie, sierść zwierząt, pierze, alergeny karaluchów, pyłkiroślin itp.), zanieczyszczenie powietrza, narażenie na środki chemiczne,metale, pyły, zakażenia dróg oddechowych (np. wirusowe, bakteryjne), wysiłek,dym tytoniowy, zmiany pogody, strach. W większości metody lecznicze mającharakter objawowy i ze względu na przewlekły charakter choroby zwykle musząbyć stosowane systematycznie przez długi czas.

Podobne artykuły: