Female.pl - internetowy magazyn dla kobiet

Dehydrogeneza mleczanowa (LHD, LD)

Nazwa badania: Dehydrogeneza mleczanowa (LHD, LD)
Materiał biologiczny: Surowica


Wartości referencyjne
Metoda nieoptymalizowana   120-230 U/l Metoda optymalizowana   230-480 U/l                              

Wybierając badanie z listy poniżej możesz zobaczyć prawidłowe wyniki i porównać je ze swoimi wynikami. Pamiętaj właściwą diagnozę może podać tylko lekarz. Nigdy nie lecz się sama!


Wybierz badanie


Nazwa badania (inna nazwa lub skrót)(materiał biologiczny, z którego pochodzi wynik)
1) Albumina (Surowica)
2) Albumina (mikroalbuminuria) (Mocz)
3) Aldosteron (Surowica)
4) Aminotransferaza alaninowa (ALT, AIAT, GPT) (Surowica, osocze)
5) Aminotransferaza asparaginowa (AST, AspAT, GOT) (Surowica, osocze)
6) Amoniak (Osocze)
7) Amoniak (Mocz)
8) Amylaza (AMY) (Surowica)
9) Amylaza (Mocz)
10) Angiotensyna I i II (Osocze)
11) Enzym konwertujący angiotensynę (Surowica)
12) Antygen nowotworowy CA 125 (Surowica)
13) Antygen nowotworowy CA 15-3 (Surowica)
14) Antygen nowotworowy CA 19-9 (Surowica)
15) Antygen rakowo-płodowy (CEA) (Antygen karcinoembrionalny) (Surowica)
16) Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA) (Surowica)
17) Białko całkowite (Surowica)
18) Białko (Mocz)
19) Białko (Płyn mózgowo-rdzeniowy)
20) Białko płodowe alfa (AFP) ( Alfa-fetoproteina) (Surowica)
21) Bilirubina (Surowica)
22) Ceruloplazma (Surowica)
23) Chlorek (Surowica, osocze)
24) Chlorek (Mocz)
25) Cholesterol (Osocze, surowica)
26) Cholesterol HDL (Osocze, surowica)
27) Cholesterol LDL (Osocze, surowica)
28) C-peptyd (Osocze)
29) Cykliczny AMP (cAMP) - nefrogenny ()
30) Cynk (Zn) (Osocze, surowica)
31) Cynk (Zn) (Mocz)
32) Czas krwawienia ()
33) Czas krzepnięcia krwi ()
34) Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (czas rekalcynacji) (Osocze)
35) Czas Kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny, PTT) ()
36) Czas kaolinowo - kefalinowy ( APTT) ()
37) Czas protrombinowy (PT) ()
38) Czas Trombinowy(TT) ()
39) Czas fibrynolizy ( czas lizy skrzepu euglobulin ()
40) Dehydrogeneza mleczanowa (LHD, LD) (Surowica)
41) Izoenzymy LDH (Surowica)
42) Digoksyna (Surowica)
43) Estradiol 17 beta (Surowica)
44) Fenytoina (Difenylhydantoina) (Surowica)
45) Fibrynogen (Osocze)
46) Fosfataza alkaliczna (ALP, Falk, FAL) (Surowica)
47) Fosfataza alkaliczna Izoenzymy jelitowy, kostny, wątrobowy ()
48) Fosfataza kwaśna (ACP) (Surowica)
49) Fosforan nieograniczony (Pi) (Surowica)
50) Fosforan nieograniczony (Pi) (Mocz)
51) Glin (Aluminium, Al) (Surowica)
52) Glin (Aluminium, Al) (Mocz)
53) Glin (Aluminium, Al) (płyn dializacyjny)
54) Glukagon (Osocze)
55) Glukoza (Osocze)
56) 978;Glutamylotransferaza (978;-GT, GGT) (Surowica)
57) Gonadotropina kosmówka (beta-HCG) (Surowica)
58) Hemoglobina A1 (Glikohemoglobina) (Krew)
59) Hormon Adrenokortykotropowy (ACTH) (Osocze)
60) Hormon Folikulotropowy (FSH) (Surowica)
61) Hormon Folikulotropowy (FSH) (Mocz)
62) Hormon Luteinizujący (LH) (Surowica)
63) Hormon Luteinizujący (LH) (Mocz)
64) Hormon Tyreotropowy (TSH) (Surowica)
65) Hormon wzrostu (GH) (Surowica)
66) 17 - Hydroksykortykosterydy całkowite (17-OHS) (Mocz)
67) 17 - Hydroksyprogesteron (Surowica)
68) Immunoglobiny (IgA) (Surowica)
69) Immunoglobiny (IgG) (Surowica)
70) Immunoglobiny (IgM) (Surowica)
71) Insulina ( Osocze)
72) Kalcytonina (Osocze)
73) Karbamazepina (Amizepina) (Surowcia)
74) Karboksyhemoglobina (HbCO) (Krew)
75) 17-Ketosterydy Całkowite (17 - KS) (Mocz)
76) Kineza Kreatynowa (CK) ()
77) Izoenzymy kinazy kreatynowej (Surowica)
78) Kortizol (Surowica)
79) Kortizol Wolny (Mocz)
80) Kreatynina (Surowica)
81) Kreatynina (Mocz)
82) Klirens endogennej kreatyniny (Mocz, surowica, krew)
83) Kwas foliowy ( Surowica)
84) Kwas 5-Hydroksyindolooctowy (HIAA, 5-HIAA) ( Mocz)
85) Kwas L-mlekowy (L-mleczan) (Krew)
86) Kwas Moczowy (Surowica)
87) Kwas Moczowy (Mocz)
88) Kwas walproinowy (Depakene) (Surowica)
89) Kwasy żółciowe chenodeoksycholowy (Surowica)
90) Kwasy żółciowe cholowy (Surowica)
91) Kwaśność miareczkowa (Mocz)
92) Jon amonowy (Mocz)
93) Leucyloaminopeptydaz (LAP) (Surowica)
94) Lipaza (Surowica)
95) Lit (Li) (Surowica)
96) Magnez (Surowica)
97) Magnez (Mocz)
98) Methemoglobina (MetHb, Hi) (Krew)
99) Miedź (Cu) (Surowica)
100) Miedź (Cu) (Mocz)
101) Mocznik (azot mocznika BUN) (Surowica)
102) Mocznik (Azot mocznika) ( Mocz)
103) Krwinki białe WBC (Krew)
104) Krwinki czerwone RBC (Krew)
105) Hemoglobina HGB (Krew)
106) Hematokryt HCT (Krew)
107) MCV (Krew)
108) MCH (Krew)
109) MCHC (Krew)
110) RDW (Krew)
111) Płytki krwi (Krew)
112) Bazocyty (Krew)
113) Eozynocyty, Granulocyty kwasochłonne ( Krew)
114) Erytrocyty (RBC, Ery) (Krew)
115) Hematokryty (ht, Hct, volfr, PCV) (Krew)
116) Hemoglobina (H, HGB) (Krew)
117) Komórki LUC (Krew)
118) Leukocyty (WBC) ( Krew)
119) Limfocyty (LYMPH) ( Krew)
120) MCH (ŚMH) (Krew)
121) MCHC (ŚSH) (Krew)
122) MCV(ŚOK) (Krew)
123) Monocyty (MONO) ( Krew)
124) Monocyty (MONO) ( Krew)
125) Neutrocyty, granulocyty obojętnochłonne (NEUT) ( Krew)
126) Plazmocyty (Krew)
127) Płytki krwi (PLT, trombocyty) ()
128) RDW (Krew)
129) Rozmaz krwi obwodowej (Krew)
130) 5-nukleotydaza (Surowica)
131) OB (Krew)
132) Ołów (Pb) (Krew)
133) Ołów (Pb) (Mocz)
134) Parathormon (Surowica)
135) Potas (Surowica, osocze)
136) Potas (Mocz)
137) Progesteron ( Surowica)
138) Prolaktyna (Surowica)
139) Proteinogram ( Surowica)
140) Proteinogram ( płyn mózgowo-rdzeniowy)
141) Prymidon (Surowica)
142) Renina (Osocze)
143) Retikulocyty (Rets) ()
144) Równowaga kwasowo-zasadowa krwi (Krew)
145) Siarczan Dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) (Surowica)
146) Sód ( Surowica, osocze)
147) Sód (Mocz)
148) Teofilina (Theophyline) (Surowica)
149) Testosteron (Surowica)
150) TIBC (Surowica)
151) Triglicerydy (Osocze, surowica)
152) Trijodotyronina (T3) całkowita ( Surowica)
153) Tyreoglobulina (Surowica)
154) Tyroksyna całkowita T4 (Surowica)
155) Tyroksyna wolna wT4 (Surowica)
156) Wapń Całkowity (Ca) ( Surowica)
157) Wapń zjonizowany (Ca) ( krew, osocze)
158) Wapń (Mocz)
159) Witamina B12 ( Surowica)
160) 25-hydroksycholekalciferol (Surowica)
161) 1,25 - Dihydroksycholekalciferol ( Surowica)
162) Żelazo (Surowica)


© 2004 - 2017 Herbert Grossfuss Media